Tmp664925759126634498

EVOLUCIÓ SO

 • La generació zero

  La generació zero
  Els ordenadors eren mol grans, difícils d'utilitzar ja que presentaven falta de recursos i eren molt cars. Només podia haver un usuari i la interacció era amb el llenguatge màquina.
  Després es va poder gestionar amb una consola on hi podia haver més d'un usuari, però cada usuari tenia assignat un temps durant el que es convertia en propietari absolut.

  Aquestes màquines eren monoprogramàbles, només es podia executar un sol programa, però les ordres eren mol lentes i feia impossible l'execució
 • La primera generació

  La primera generació
  Continuava havent l'absència del SO, van començar sent simplement com una transcripció entre treballs, mentre un treball s'estava executant tenia el control total de la màquina. En acabar la tasca es tornava al sistema operatiu que presentava els resultats i començava a treballar en el següent. Per fer tot aquest procediment s'utilitzava les targetes perforades. En 1952 es va desenvolupar l'A-0 gràcies a Grace Murray Hooper, era el primer compilador i va participar en la creació del COBOL.
 • La segona generació

  La segona generació
  Els transistors van canviar radicalment el món dels ordinadors ja que eren més petits i més fiables que les vàlvules de buit, això va fer que ja es pugessin fabricar amb la idea de ser venuts, encara que eren molt cars i només estaven a l'abast de grans corporacions. Els dispositius d'entrada/sortida van fer que apareguessin nous dispositius d'emmagatzemament (unitats
  de cintes magnètiques). També van sorgir els assembladors, els llenguatges de programació, carregadors, els muntadors, llibreries
 • La tercera generació

  La tercera generació
  Aquesta generació es fonamenta en circuits integrats. Els ordenadors eren més petits i ràpids. S'utilitzen nos mecanismes els quals donen lloc a l'existència d'un nou entorn de treball.
  La multiprogramació és una manera de treballar en què podem executar més d’un programa simultàniament.
  El voler donar un ús a la CPU o als dispositius E/S va fer que es comences a parlar del nucli(karnel), gestiona la memòria central. Es proposa el temps compartit (quàntum), també dur a terme l'interpret ordres
 • La quarta generació

  La quarta generació
  Amb la utilització dels circuits integrats de diferents nivells (LSI/VLSI), s’inicia l’era dels ordinadors personals, als quals es poden aplicar tots els mecanismes desenvolupats fins a aquell moment, tant de maquinari com de programari.També apareixen els conceptes de procés distribuït i de sistemes en xarxa, que estan relacionats amb la interconnexió d’ordinadors entre ells per a poder compartir recursos.
  El multiprocés és una tècnica en la qual podem executar més d’una tasca a la vegada
 • Generació actual (fins al dia d'avui)

  Generació actual (fins al dia d'avui)
  La cinquena generació informàtica engloba les tendències actuals i futures dels sistemes operatius i les podem resumir en els punts següents: paral·lelisme, commutació distribuïda, sistemes tolerants a fallades, interfícies d’usuaris més amigables, sistemes oberts, sistemes orientats a objectes, personalitats múltiples.
  Durant la dècada dels 90 ha sorgit un nou entorn que és el dels sistemes servidor/client. Aquest concepte no es limita a la grandària dels ordinadors, sinó a la funció que tenen.
 • Windows 1

  Windows 1
  Windows va començar amb el Windows MS-Dos. El qual era un sistema operatiu d'una sola tasca. Et permetia jugar, veure l'hora o executar un programa.
 • Windows 2

  Windows 2
  Seria dos anys després, el 1987 quan arribaria el Windows 2, la major innovació va ser d'una banda la incorporació d'un panell de control per concentrar els accessos a documents i aplicacions, així com la possibilitat de maximitzar o minimitzar la mida de les finestres en pantalla
 • Windows 3

  Windows 3
  Una interfície mol més generosa en quant a gràfiques que permetien reproduir fins 256 colors. D'aquesta manera aquest seria el primer Windows en que els usuaris podrien executar programes de MS-DOS dins d'una plataforma. Va introduir el Solitari.
 • Windows 3.1

  Windows 3.1
  Aquest a presentar el buscamines; va ser la primera edició de aquest sistema que tenia que s'havia d'instal·lar amb un CD necessitant de 10 a 15 meges de capacitat al disc dur per poder fer-ho.
 • Windows 95

  Windows 95
  Passats 20 anys, la gran innovació del Windows 95 va ser la inclusió del botó de inici.
 • Windows 98

  Windows 98
  Aquesta versió erra una versió millorada del Windows 95 on ja s'incloïen Internet Explorer entre d'altres.
 • Windows Me

  Windows Me
  Aquesta versió no va tenir sortida ja que va sortir al canvi de dècada i el més important, donava error quasi tots els dies, l'únic que incorporava era un nou disseny d'aplicacions com Internet Explorer entre d'altres.
 • Windows 2000

  Windows 2000
  Aquest va estar més dirigit a les empreses i oficines però també va ser un gran avenç.
 • Windows XP

  Windows XP
  Aquesta va ser la versió més exitosa i més usada. Es va tenir de deixar de fer ja que tenia una baixa seguretat.
 • Windows Vista

  Windows Vista
  Va ser creat en format DVD, es van arreglar els falls de seguretat amb El Windows Defender, va ser el primer que incloïa reconeixement de veu.
 • Windows 7

  Windows 7
  Aquest va sortir per arreglar els falls del Windows Vista i va ser un dels preferits pels usuaris.
 • Windows 8

  Windows 8
  Va sortit amb una nova interfície, però el canvi més gran va ser el suport presentat per als dispositius USB 3.0 i també incloïa la Windows Store per comprar programes i aplicacions.
 • Windows 10

  Windows 10
  Aquest incorpora un assistent (Cortana) , aquest sistema permet "stremear" videojocs des de la Xbox One.
 • Fins al dia d'avui

  Fins al dia d'avui
  Fins al dia d'avui han aparegut moltes empreses que creen sistemes operatius però uns de les més famoses son WINDOWS I APPLE.
 • Actualitat