Senklassisk tid, 400-323 f.kr.

By Ill1337
 • 404 BCE

  Artaxerxes II Perserkung efter strider med Kyros den yngre

 • 401 BCE

  Sparta i krig mot Persien, börjar

 • 400 BCE

  Senklassisk tid börjar

 • 395 BCE

  Korintiska kriget, börjar

 • 394 BCE

  Slaget vid Koroneia, sparta segrar

 • 387 BCE

  Kungsfreden, sparta och persien sluter fred

 • 387 BCE

  Korintiska kriget, slutar

 • 382 BCE

  Sparta besätter Kadmeia i Thebe

 • 379 BCE

  Thebe fritt från sparta genom kupp av Epaminodas

 • 377 BCE

  Andra Attisk-Deliska sjöförbundet skapas

 • 371 BCE

  Fred mellan Aten och Sparta

 • 371 BCE

  Slaget vid Leuktra

 • 369 BCE

  Aten och Sparta går i allians mot Thebe

 • 362 BCE

  Slaget vid Mantinea

 • 359 BCE

  Filip II krönts till kung av Makedonien

 • 358 BCE

  Filip II besegrar Illyrerna

 • 357 BCE

  Filip II erövrar Amfipolis

 • 356 BCE

  Krig mot Fokis, börjar

 • 356 BCE

  Filip II erövrar och förstör Potidaia

 • 355 BCE

  Andra deliska sjöförbundet upplöses

 • 352 BCE

  Makedonien erövrar Thessalien

 • 349 BCE

  Olynthos förstörs efter belägring av Filip II

 • 346 BCE

  Makedonien och Aten sluter fred

 • 342 BCE

  Thrakien erövras

 • 338 BCE

  Slaget vid Chaironeia

 • 337 BCE

  Korinthiska sjöförbundet bildas

 • 336 BCE

  Filip II mördas i Aigai

 • 336 BCE

  Alexander den store krönts till kung av makedonien och blir hegemon över det korinthiska sjöförbundet

 • 335 BCE

  Thebe förstörs

 • 334 BCE

  Alexander den store tågar mot Antatolien, mot Persien

 • 334 BCE

  Slaget vid Granikos

 • 333 BCE

  Alexander den store kommer till Gordion

 • 332 BCE

  Alexander intar Tyros

 • 331 BCE

  Alexander grundar Alexanderia

 • 331 BCE

  Slaget vid Gaugamela, Alexander blir kung av Asien

 • 330 BCE

  Persepolis bränns ned som hämd för Atens plundring 480

 • 330 BCE

  Hämndekriket mot Persien, grekiska soldater skickas hem

 • 327 BCE

  Fälttåg mot indus, 327-325

 • 324 BCE

  Massbörlloppet i Susa

 • 323 BCE

  Alexander den store avlider i Babylon, Klassisk tid slutar

 • 323 BCE

  Diakonerna, Alexanders generaler, strider om makten, 323-301 f.kr.