Samenes historie

By gussa33
  • Første bok skrevet på umesamisk

  • Umesamisk fikk sin første gramatikk

  • Nordsamisk fikk sin første ordbok

  • Lulesamisk ble beskrevet

  • Period: to

    Forbud mot samisk i skolen ble delvis opphevet

  • Sørsamisk fikk egen rettskriving

  • Første sørsamiske lærebok

  • Umesamisk ortografi ble godkjent