russisk revolusjon

Timeline created by facebooker_2532982673641808
In History
 • Krig mot japan

  russland tapte
 • Februarrevolusjonen

  kom overraskende på bolsjevikene. uroligheter på grunn av krigen, oppretter en midlertidig regjering.
 • Oktoberrevolusjonen

  Bolsjevikene tok makten. regnet som et kupp. tok over bygninger og arresterte ministre. de tar landet ut av første verdenskrig og lager diktatur og forbyr handel. den midlertidige regjeringen ikke kom i gang med jordbruket ´- de tre punktene
 • Period: to

  det ble krig - den ble ferdig

  det oppsto krig mellom "de røde" og "døde hvite". de røde støttet bolsjevikene og de hvite var sosialdemokratiske. de hvite fikk utenlandsk støtte av britene og franskmennene. men etterhvert vant de røde. og i 1922 var borgerkrigen over og unionen av sosialistiske sovjetrepublikker, Sovjetunionen ble grunnlagt
 • Lansering av NEP

  Ny økonomisk politikk. dette var en form for blandingsøkonomi og gjorde det lovlig å å drive privat handel og industri i mindre skala
 • Lenin var syk og døde

  når Lenin døde brukte Stalin 1920-årene på å sikre all makt i partiet ved å bakvaske sine rivaler og spille ulike fløyer mot hverandre
 • Period: to

  Den første femårs planen

  sovjetunionen skulle bli selvforsynt med hjelp av stortstilt industrialisering og sentralstyrt planøkonomi. målene i femårsplanen ble ikke nådd, men økningen av produksjonen var likevel oppsiktsvekkende. privat næringsdrift ble forbudt, tvangskollektivisering av jordbruket. mange forsvant fra landsbygda. noen frivillige reiste til byen for å ta jobb i industrialisering, andre ble henrettet eller sendt på tvangsarbeid for å gå i mot kollektiviseringen
 • Hugersnød

  myndighetene hadde sikret seg korn som de kunne forsyne byene og eksporterte til utlandet. mens det var sult i bygda, det var mellom 5 og 6 milioner som døde. dette var den verste i Europas historie.
 • Period: to

  moskvaprosessene

  i en rekke rettssaker tilsto tidligere høyt plasserte kommunistledere at de sto bak de mest oppsiktsvekkende forbrytelser. i virkeligheten hadde de anklagede blitt truet, barnet og torturert til å lese opp fabrikkerte tilståelser i full offentlighet.