Posten 2001

Posten

By swezzer
 • Axel Oxenstierna

  Axel Oxenstierna
  Axel Oxenstierna föreslog att riksrådet anta en förordning om postbuden vilket innebär att ett postväsen byggt på stafettsystemet skall inrättas i rikets alla provinser. Postlinjer skapas genom att man på varje två eller tre mil efter landsvägarna tillsätter en postbonde med skyldighet att vidarebefordra posten
 • Period: to

  Postens historia

 • Tidningen

  posten blir tidnings utgivare
 • Legitimationsregler införs

  Om någon, som inte är känd på postkontoret, vill hämta ett rekommenderat brev måste han styrka sin identitet. Särskilda regler för detta införs nu.
 • Generalpoststyrelsen

  Generalpoststyrelsen blir till
 • Den första järnvägslinjen etableras

 • Kvinnor fick arbeta på Posten

  Men ändast ogifta kvinnor fick arbeta där för gifta var ej myndiga att hantera pengar
 • Postdiligensens storhetstid

  Häst och vang service och det kosta endast en riksdal att åka en mil
 • Civildepartementet tar över Postverket

  I regeringskansliet flyttas Postverket från finansdepartementet till civildepartementet.
 • Den första flygpostlinjen

  Sverige fick sin första flygpostlinje till utlandet den 12 augusti 1920.Den gick från Malmö via Köpenhamn och Warnemunde till Berlin
 • Post- och Kreditbanken föds, Postbanken går i graven

  Efter flera års förhandlingar beslutar Riksdagen på Regeringens förslag att den statsägda Sveriges Kreditbank och Postbanken skall sammanföras till en ny bank, med namnet Post- och Kreditbanken
 • Postens brevmonopol

  Sedan Posten under många år föreslagit åtgärden, upphör nu Postens monopol på brevbefordran. En postlag fastställs och en fristående myndighet, Post och Telestyrelsen, skall bevaka lagens efterlevnad
 • Posten ombildas till aktiebolag

  Riksdagen beslutar att Posten skall ombildas från affärsverk till aktiebolag. Posten AB blir koncern och ett antal dotterbolag för skilda marknadssegment bildas
 • Torget startar

  Torget, Postens stora websatsning startar.
 • Posten flyttar närmare kunderna

  Posten påbörjar i maj 2001 etableringen av ett nytt servicenät. Det nya nätet medför västentligt ökad tillgänglighet tack vare fler serviceställen med längre öppettider