Politiske partier, Historie

Timeline created by lensim
 • Vi fikk stemmerett i Norge

  Menn over 25, med mye penger eller stor eiendom fikk stemme, ingen andre
 • Venstre Dannet

  Venstre er det eldste partiet i Norge.
  Johan Sverdrup var venstres første leder. I 2019 er det Trine Skei Grande. Venstre forkortes til V
 • Høyere Dannet

  Høyere er det nest eldste partiet i Norge.
  Emil Stang var den første lederen av Høyere. I 2019 er det Erna Solberg. Høyere forkortes til H
 • Arbeiderpartiet Dannet

  Arbeiderpartiet er det tredje eldste partiet i Norge.
  Anders Andersen var den første leder av Arbeiderpartiet, I 2019 er det Jonas Gahr Støre
 • Moderate Venstreparti Dannet

  Moderate Venstreparti var et ganske stort parti en stund, men forsvant igjen ganske fort .
 • Allmenn stemmerett for men

  Alle men over 25 fikk stemme, ikke kvinner
 • Fristerinne Venstre Dannet

  Partiet ble dannet i 1909 og lagt ned i 1945. Abraham Berge var leder av Fristerinne venstre parti og statsminister i Norge i 1 år
 • Allmenn stemmerett

  Alle fikk stemme hvis de var over 25 år
 • Bondepartiet Dannet

  Bondepartiet kalles i 2019 senterpartiet eller SP. En tidligere leder fra SP er Ludvik Kolstad, i 2019 er det Trygve Slagsvold Vedum som er leder.
 • Norges kummunistiskeparti Dannet

  Lederen i Norges komunistiske parti heter i 2019 Runa Evensen. Norges komunistiske parti forkortes til NKP
 • Stemmerettsalderen ble endret

  Du fikk stemme når du var 23 år istedenfor 25 år
 • Kristelig Folkeparti Dannet

  Kristelig folkeparti forkortes til KRF. I 2019 er det Knut Arild Hareide. Partiet gjorde sitt beste valg i 1997.
 • Stemmerettsalderen ble endret

  Du fikk stemme når du ble 21
 • Sosialistisk Folkeparti Dannet

  Sosialistisk folkeparti kalles i 2019 sosialistisk venstreparti eller SV. Lederen i SV er i 2019 Audun Lysbakken.
 • Stemmerettsalderen ble endret

  Du fikk stemme når du ble 20 år istedenfor 21 år.
 • Det liberale Folkeparti Dannet

  Det liberale Folkeparti forkortes til DLF.
 • Rødt Valgallianse Dannet

  Rødt valgallianse ble senere bare kalt rødt i 2019 er lederen for dette partiet Bjørnar Moxnes.
 • Anders Lange Parti Dannet

  Ander lange parti ble senere Fremskritts partiet.
 • Stemmerettsalderen ble endret

  Du fikk stemme når du ble 18 år istedenfor 20 år.
 • Miljøpartiet De Grønne

  Miljøpartiet de grønne er veldig opptatt av miljøet og forkortes til MDG.
 • Stemmerettsalderen ble endret

  I noen kommuner kan du stemme når du blir 16 år.