paragraaf 5.4

 • 1515

  Karel V bestuur

  Karel V nam in 1515 het bestuur over de Nederlanden op zich
 • Period: 1522 to 1522

  Keizerlijke Inquisitie

  In 1522 stelde hij daarom een keizerlijke inquisitie in, die protestanten moest opsporen
 • Period: 1559 to 1559

  Filips ll vertrok

  Toen Karels opvolger Filips ll in 1559 naar Spanje vertrok stelde hij zijn halfzus Margaretha van Parma aan als Voogdes.
 • Period: 1564 to 1564

  godsdienstvrijheid

  De belangrijkste hoge edelman in de Nederlanden was Willem van Oranje, stadhouder in Holland, Zeeland en Utrecht. Hij pleitte in 1564 voor godsdienstvrijheid, Maar Filips gaf juist bevel nog harder op te treden tegen het calvinisme dat zich sinds een paar jaar in de Nederlanden aan het verspreiden was.
 • 1566

  400 lagere edelen

  400 lagere edelen
  In 1566 trokken 400 lagere edelen naar het paleis van de landvoogdes in Brussel en vroegen haar om vermindering van de geloofsvervolgingen.
 • Period: 1566 to 1566

  Calvinsten

  Calvinisten durfden in de zomer van 1566 in de openlucht bijeen te komen.
 • Period: 1567 to 1567

  de ijzeren hertog

  Filips stuurde de hertog van Alva om orde op zaken te stellen. In augustus 1567 arriveerde 'de ijzeren hertog' met een groot leger.
 • Period: 1568 to

  80 jarige oorlog

  80 jarige oorlog
 • Period: 1570 to 1570

  Oorlog met de Turken

  Hij zette niet alleen in de Nederlanden steeds meer soldaten in, maar voerde vanaf 1570 ook oorlog tegen de Turken in het Middellandse zeegebied
 • Apr 1, 1572

  Watergeuzen

  Watergeuzen
  Op 1 april 1572 namen watergeuzen het stadje Den Briel in.
 • Period: 1576 to 1576

  Spaanse soldaten vertrokken

  In 1576 sloegen de Spaanse soldaten, die al maanden geen soldij hadden gekregen, aan de muiten. Ze verlieten Holland en Zeeland en trokken moordend en plunderend door de zuidelijke gewesten.
 • 1579

  militair verbond

  militair verbond
  Het lukte Parma de kortstondige eenheid van de gewesten te verbreken door in 1579 een militair verbond te sluiten met enkele zuidelijke gewesten
 • Period: 1580 to 1580

  Oranje vogelvrij

  Filips verklaarde Oranje in 1580 vogelvrij, waarna de gewesten van de Unie van Utrecht Filips afzwoeren als landsheer.
 • Period: Jul 26, 1581 to 1581

  onafhankelijkheidsverklaring

  De Staten-Generaal nam hiervoor op 26 juli 1581 een onafhankelijkheidsverklaring aan, het Plakkaat van Verlatinghe.
 • Oranje vermoord

  Oranje vermoord
  Willem Van Oranje vermoord
 • Period: to

  Parma

  Parma nam in 1585 Antwerpen over
 • Period: to

  De Republiek

  in 1588 ontstond de Republiek der Verenigde Nederlanden, of kortom: De Republiek
 • Period: to

  verovering het noorden

  1588 Maurits veroverde bijna het hele noorden
 • Period: to

  Spanje en de Republiek

  In 1609 sloten Spanje en de Republiek een stand voor 12 jaar.
 • Period: to

  strijd in Brabant

  Vanaf 1621 werd de strijd vooral gevoerd in Brabant, totdat Spanje en de Republiek in 1648