Nordamerikanska frihetskriget

Timeline created by MOhammed, Saade sid 176-191
In History
 • massaker i boston

  Fem personer dog mellan 1765 och 1775
 • massaker i boston

  fem personer dog
 • allians med Frankrike

  som bidrog med vapen och pengar. Denna allians var också viktig för den franska revolutionen
 • Boston Tea Party.

  Då tog sig revolutionärer ombord på ett brittiskt fartyg och slängde te överbord
 • amerikanska frihetskriget

  . År 1775 bröt det amerikanska frihetskriget ut. Ett år senare förklarade sig Amerika självständigt. År 1783 gav England upp och kriget tog slut. Amerikas förenta stater var nu självständiga.