Naturbrukshistorie

Timeline created by Torvald
In History
 • Jordbruksredskaper før "Det store hamskifte"

  Jordbruksredskaper før "Det store hamskifte"
  -Arden: Brukt å løse opp jorda, dermed gjøre klart til nye vekster. Det ble ofte brukt okse eller hest til å trekke arden.
 • Nye og bedre veier

 • Den lomske såmaskinen

  Ble mye mer effektivt å så blant annet korn
 • Første jernbanen

  Mellom Oslo og Eidsvold
 • Første meieriet på samvirkebasis

  Samarbeid mellom bøndene
 • Korntopp

  Arealet på dyrket korn nådde 1,85 millioner dekar
 • Slåmaskin

  Slåmaskinen erstattet ljåen. Dette ble mye mer effektivt.
 • Første treskemaskin kom til Norge

  Første treskemaskin kom til Norge
  Treskeren skiller kornet fra halmen (halmstrå + korn = loa). De første var hånddrevne. Se bilde
 • Norges bondelag ble stiftet

 • Norsk Hydro

  Produksjon av kunstgjødsel
 • Krav om likelønn til bønder

 • Første hovedavtale for jordbruket

  La grunnlaget for senere jordbruksavtaler
 • Traktor tok over etter hesten

 • Den grønne revolusjonen

  Andre land i verden økte produksjonen av jordbruksprodukter
 • Større bruk

  Mordernisering og større bruk for å tjene penger
 • Period: to

  Det store hamskifte

  -Overgangen fra selvbergingssamfunn til handelsjordbruk.
  -Nye maskiner og utstyr erstattet den manuelle arbeidskraften.
 • Period: to

  Import av jordbruksprodukt økte med 50 %

 • Period: to

  Krisetid for norsk landbruk

  54000 bruk ble solgt på tvangsauksjon
 • Period: to

  Internasjonalisering

  Handel med andre land. Både eksport og import.