Middelalderen i Europa Jette Marie

 • 354

  augustin

  augustin
  augustiin var biskop i Hippo ( Annaba i Algerie). han etterlot seg mange skrifter som fikk stor utvikling for teknologi og filosofi i middelalderen.
 • 400

  folkevandring

  folkevandring
  perioden fra ca 400 til 600 var det folkevandringstid hunere trengte seg inn i Europa fra øst og jagde bort de som bodde der fra før av. da måtte de som budde nær før også flytte seg videre.
 • 476

  Vestromerrikets fall

  Vestromerrikets fall
  Angrep fra nord. Odovaker, en hærfører av germansk opprinnelse, overtok makten over det som var igjen av vestriket i Italia i 476. Dette regnes som det vestromerske rikets fall.
 • 500

  Føydalismen

  Føydalismen
  Den føydale tiden markerer en overgang til høymiddelalderen. I det føydale samfunnet var de sosiale, økonomiske og politiske relasjonene preget av personlige og gjensidige bånd i en sterk rangert mennesker i samfunnet og var preget av vold og anarki.
 • 500

  middelalderens begynnelse

  middelalderens begynnelse
  Middelalderen begynner med at den vestlige delen av Romerriket ble oppløst, og nye riker ble etablert i Europa. Perioden kjennetegnes av spredning av kristendommen, etablering av føydalsamfunn og økt makt til kirke, konger og fyrster.
 • 527

  Justinian 1

  Justinian 1
  Justinian 1. var keiser i Bysants (det østromerske riket) fra 527 til 565 evt. På hans tid nådde riket sin største utstrekning. Han tok initiativet til omfattende revisjoner av romersk rett i en ny lovbok, Corpus juris civilis, og ettertiden har betraktet ham som grunnlegger av latinsk rettsvitenskap.
 • 570

  Muhammed

  Muhammed
  muhammed ble født omkring år 570. han var en politisk og religionsk leder. han anses som grunnleggeren av islam
 • 610

  islam ble grunlakt

  islam ble grunlakt
  Muhammad erobret områder runt der han levde som var i midtøsten i arabia i mekka og grunnla islam der i 610. etter hans død ble kalifatet grunnlagt. innen 718 hadde det muslimske rike erobret mesteparten av Spania.
 • 800

  frankriket og det hellige romerske riket

  frankriket og det hellige romerske riket
  Karl den store av frankrriket ble kronet keiser av paven etter ha hjulpet han med å bekjempe noen italienske fiender og frankrriket ble til Frankrike og det hellige romerske riketter.
  vi hadde da to keisere i europa og frankriket ble delt i en øst del og i en vest del
 • 850

  De mørke århundrer

  De mørke århundrer
  Tiden fra omkring 850 til 1000 har blitt betegnet som «de mørke århundrer» et uttrykk som stammer fra renessansen, på grunn av en relativ kulturell stagnasjon. Historikere har i dag en mer positiv vurdering av middelalderen.
 • 912

  otto den store

  otto den store
  Otto var konge av Det østfrankiske rike (det senere Tyskland) fra 936. Han utvidet sitt rike gjennom kriger mot sakserne og slaverne i nord (939–941) og mot madjarene i øst (954–955).
 • 1066

  omanerne invaderte England

  Normannerne er et folkeslag som faktisk hadde vært vikinger, de er etterkommerne til vikingene og di invaderte England
 • 1452

  osmansk erobring av konstantinopel og bysant

  osmansk erobring av konstantinopel og bysant
  osmansk erobring av konstantinopel og bysant – dette var et veldi viktig år, det er da konstntinopel og bysants (østeriket) til slutt ga under og forsvant. Osmanerne (et tysk folkeslag) erobret i nærheten. Da ble hagia sofia en moske, i dag er et muse.
 • 1500

  Avslutningen av middelalderen

  Avslutningen av middelalderen
  Avslutningen av middelalderen skyldes den samlede effekt av endringene på 1400–1500-tallet, som skyldtes boktrykkerkunsten, reformasjonen, europeernes oversjøiske reiser, ildvåpnene og østromerrikets fall (1453).
 • vikingtiden

  vikingtiden
  da Frankrike splittet opp begynte vikingene og reise rundt og plyndre. de ble kjent for handelsveiene sine og bosettingen. norge, Sverige og Danmark ble grunnlagt.