Middelalder i Europa Lisa

 • 400

  Folkevandringen

  Folkevandringen
  Inn i Europa fra øst trengte hunere seg inn. De fordrev menneskene som bodde der fra før av. Deretter utløste det en kjedereaksjon av ulike folkegrupper som vandret.
 • 476

  Vestromerrikets fall

  Økonomiske problemer og splittelser samtidlig korrupsjon innen det politiske, og ustabilitet var mange av grunnene til Vestromerrikets fall. Men hovedsakelig var det et angrep fra nord. Hærføreren Ordovaker overtok makten over det som var igjen i Italia.
 • 500

  Tidlig middelalder

  Middelalderen er tidsperioden mellom Vestromerske fall og det som blir kalt for nytidens historie. Det ble sagt at middelalderen var en mørketid, det var mellomperioden før gjenfødelsen av antikken i renessansen.
 • 570

  Det Arabiske Riket

  I den tidlige middelalderen var det arabiske riket et viktig rike. Over halvøya gikk det handelsruter som var viktige der varer ble fraktet på kameler.
 • 732

  Frankerriket

  De arabiske styrker ble beseiret av Frankerne i slaget ved Poiters. Dette forårsaket at den arabiske ekspansjonen stoppet.
  Lederen for frankerne var Karl Martell.
 • 800

  Karl den store

  Karl den store ble kronet til keiser 1. Juledag år 800. Rollen hans som keiser ble oppfattet som en videreføring av den gamle vestromerske keisermakten. Etter hvert når Karl døde, påvirket dødsfallet Frankerriket på en måte der det gikk i oppløsning.
 • 962

  Det tysk-romerske riket

  I det tysk-romerske riket ble Otto I. kronet til keiser. Fra før av var han jo konge i det tyske riket. Men på 900-tallet ble han en beskytter av kirken og pavedømmet, akkurat som Karl den store hadde vært.
 • 1030

  Slaget på Stiklestad

  Slaget på Stiklestad
  Det mest berømte slaget i Norges historie er slaget på Stiklestad. Kongen Olav Haraldsson mistet livet under dette slaget. 1 år etter døden ble han erklært som en helgen. Og slaget tok en liten part i innføringen av kristendommen i Norge.
 • 1100

  Korstogene

  Korstogene
  Korstoget er krigstokten som ble underholdt i middelalderen. Fra 1100-tallet til 1200-tallet. Hensikten med denne krigstokten var å spre katolsk kristendom hos de som ikke er innen den religionen. Som for eksempel muslimer, hedninger og kjettere. Men korstoget var også noe ridderne i vesteuropa gjorde mot rikene til muslimene i middelhavet for å så vinne og holde den dominerende makten over Palestina
 • 1200

  Thomas Aquinas

  Den mest berømte kirkelæreren var en teolog og filosof. Han het Thomas Aquinas, og han ble kanonisert i 1323. Å bli kanonisert betyr at du blir sett på som en helgen i den katolske kirke. Thomas var sønn av greven Aquino, og ble elev av filosofen Albertus Magnus. Ved å være elev av han, ble han ført inn til Aristoteles filosofi der han selv kommenterte skriftene hans, og oversette dem direkte fra gresk.
 • 1337

  Hundreårskrigen

  Hundreårskrigen
  Hundreårskrigen var en strid som foregikk i 1397-1453. Det var en strid mellom England og Frankrike. Den dreide seg om hvem som skulle dominere og styre Frankrike. Kongen i Frankrike som het Karl 4. døde. Han hadde ikke etterlatt noe kongelig arving som gjorde at dette ble en diskusjon. Franske og engelske tronekrevere meldte seg, men det førte til mere rivalisering og satte dermed i gang en kamp om dette. Såkalt den hundreårskrigen.
 • 1347

  Svartedauden

  Svartedauden
  I Europa på 1300-tallet kom det en pest som spredte seg raskt. Det var den første gangen Europa ble rammet av en pest etter den tidlige middelalderen. Pesten levde i blodet og pelsen hos lopper, og loppene satte seg på rotter. Menneskene ble smittet av infiserte menneskelopper og dråpesmitte.
 • 1431

  Jeanne D`Arc

  Jeanne D`Arc
  Jeanne D`Arc var en fransk bondejente som ble født 1412, og hun hevder å ha hørt stemmer fra himmelen som har fortalt henne om at hun skal hjelpe Frankrike med å få kronprinsen Karl til å krones som konge. Når folket fikk høre at hun hadde denne forutsetningen ble hun tatt til fange av de burgundiske styrkene og solgt til engelskmennene. Den franske kongen ville ikke betale for løslatelsen hennes, og dermed ble hun brent på bålet i byen Rouen 30. Mai år 1431.
 • 1453

  Konstantinopels fall

  Konstantinopels fall
  Erobringen av Konstantinopel skjedde 29. mai 1453. Konstantinopel ble hovedstaden i det Osmanske riket, og det gjorde at Bysants oppløste seg. Erobringen skjedde når Sultan Mehmet 2. hadde ordnet klart kanoner som var så kraftige at de kunne bryte de kraftigste murene i byen. De kjempet i opp til 55 dager før byen endelig falt.
 • 1537

  Den dansk-norske unionen

  Den dansk-norske unionen
  Norge var i union med Danmark, og i underlagt dansk styre. Danmark var den dominerende parten. Vi hadde en dansk konge. Vi ble et lydrike under Danmark. Et lydrikt land er et land som er nødt til å adlyde etter det dominerende landet. Og etterhvert når vi kom til 1814 ble Norge selvstendig.