Litteraturhistorie

Timeline created by enomal
In History
 • Period: to

  Opplysningstiden

  Opplysningstiden var en epoke der man begynne å tenke på en annen måte, mennesket var i sentrum. kunnskap og naturvitenskap ble også en viktig del av opplysningstiden. Boktrykkerkunsten gjordet det også mulig å spre kunnskapen.
 • Period: to

  Romantikken

  Romantikken idealiser naturen, følelser og mennesker. Det guddommelige er også ofte sentralt i romantikken. Kjente norske diktere fra denne perioden er Henrik Wergeland og Johan Sebastian Welhaven.
  Felles for diktere i romantikken er at de ofte satte fantasi og fornuft høyere enn kunnskap og fornuft Og noen kjente verk som er ....
 • Period: to

  Nasjonal Romantikken

  Nasjonal romantikken var en epoke som var på midten av 1800-tallet og hang i stor grad sammen med at Norge fikk egen grunnlov i 1814. Denne epoken preget hele landet.
  Kjennetrekk fra denne perioden er at kjærligheten for landet vårt Norge er veldig sentralt, norsk natur og norsk historie.

  Andreas Faye,Ivar Aasen og Petter Andreas Munch er alle sentrale forfattere i denne epoken
  Maleriet "Brudeferden" er noe mange forbinder med nasjonal romantikken, Den er malt av Adolph Tidemand og Hans Gude.
 • Period: to

  Realismen

  Realismen er en epoke hvor litteraturen sildrer en verden som er veldig lik virkeligheten.
  I realismen viste man ofte noe man kan kalle en verden uten fasade, mennesker hadde fri vilje og temaet er at mennesket kan endre sine kår
  En viktig forfatter i denne perioden er Bjørnstjerne Bjørnson Camilla Collet og Henrik Ibsen.
  Kjente verk fra denne perioden er blant annet Camilla Collets bok "Amtmandens Døtre" og Henrik Ibsens skuespill "et dukkehjem"
 • Period: to

  Naturalismen

  Naturalismen er en epoke som skildrer de skyggelagte temaene i samfunnet. Her er ofte fokusert på tabubelagte temaer.
  Typiske språklige virkemiddel som blir brukt mye er at leseren må lese mye mellom linje.
  Hans Jæger, Amalie Skram og Christian Krogh var alle svært sentrale forfattere i denne perioden
  Noen verk som er lagd i denne perioden er hellemyrsfolket og Constantes ring.