LA HISTORIA DE LA INFORMATICA

 • 4 BCE

  L'ÀBAC

  L'ÀBAC
  L'àbac (segle IV a.C.)és una eina per al càlcul manual d'operacions aritmètiques, que consisteix en un marc amb filferros paral·lels per on es fan córrer boles. S'hi poden representar nombres enters o decimals. Per a representar un nombre es fa servir la base decimal on cada fil de boles representa les unitats, desenes, centenes, etcètera.
 • MÀQUINA ARITMÈTICA

  MÀQUINA ARITMÈTICA
  La primera cosa semblant a la informatica va ser una màquina de sumes i restes que va fer Blaise Pascal
 • CHARLES BABBAGE

  CHARLES BABBAGE
  fou un matemàtic anglès i proto-científic de la computació.
  Babbage fou el primer que va tenir la idea de crear un ordinador. Part del mecanisme incomplet s'exhibeix al Museu de la Ciència de Londres. El 1991, treballant sobre els plans originals de Babbage, es va fabricar una rèplica que funcionava perfectament. Fou construïda segons les toleràncies que es podien aconseguir al segle XIX, indicant que la màquina de ''Babbage'' podria haver funcionat.
 • MÀQUINA CONTROLADA PER RELLOTGES.

  MÀQUINA CONTROLADA PER RELLOTGES.
  Charles Babbage va dissenyar uns esquemes d'una màquina controlada per rellotges, pero mai es va poder fer, perquè era molt complexa.
 • MÀQUINA ANALÍTICA

  MÀQUINA ANALÍTICA
  Va permetre qualsevol càlcul sense intervenció humana.
  Consta d'una memòria, una unitat aritmètica, un sistema d'engranatges per transferir dades i un dispositiu per introduir i extreure dades de la màquina.
  Pero mai es va poder fer completament.
 • MÀQUINA PER FER CÀLCULS

  MÀQUINA PER FER CÀLCULS
  La primera màquina de fer càlculs oficial va ser per Herman Hollerith, va fer una màquina de tipus electromecànic, que es va perfeccionar fins la construcció del "MARK-1", per Howard H. Aiken.
 • IBM

  IBM
  És una empresa d'informàtica, radicada als Estats Units, que treballa en el món de la informàtica des dels seus diferents vessants (maquinari, programari, sistemes operatius i serveis diversos).
 • PRIMERA GENERACIÓ

  PRIMERA GENERACIÓ
  La primera generació va ser entre el 1940 i 1947, i tenia com a sobretot les vàlvules de buit, ja que abans era tot electromecànic.
 • VÀLVULES DE BUIT

  VÀLVULES DE BUIT
  Les vàlvules de buit només deixa circular el corrent elèctric en un únic sentit i el bloqueja en el sentit contrari restringint el moviment dels electrons.
 • MARK-1

  MARK-1
  Una de les primeres màquines digitals creada per Howard H. Aiken, amb ajuda de l'empresa IBM. Feia el mateix que la màquina de Pascal, pero molt més rapid.
 • L'ENIAC

  L'ENIAC
  Va ser la primera màquina electrònica, va néixer l'any 1943, pero no es va acabar fins el 1946.
  Ocupava una superfície de 140 m2, pesava casi 30 tones, i van ser necessàries 18.000 vàlvules de buit.
 • Colossus

  Colossus
  S'inventa la màquina Colossus, un computador de vàlvules que es va utilitzar per desxifrar missatges de l'enemic.
 • SEGONA GENERACÍÓ

  SEGONA GENERACÍÓ
  Van aparèixer els transistors(que va substituir les vàlvules de buit) i també les memòries de ferrita. Aquesta generació va ser entre el 1947, fins al 1957.
 • TRANSISTORS

  TRANSISTORS
  Els transistors tenen com a novetat: que tenen menys volum, menys consum, més barat i major fiabilitat de funcionament.
 • L'EDVAC

  L'EDVAC
  va ser un dels primers computadors electrònics. A diferència de l'ENIAC, no era decimal, sinó binari i va tenir el primer programa dissenyat per ser emmagatzemat.
 • SISTEMES OPERATIUS

  SISTEMES OPERATIUS
  El sistema operatiu és el conjunt dels diferents programes que controlen el funcionament d'un ordinador. Les seves funcions, consisteixen a gestionar les transferències d'informació internes,procurar la comunicació de l'ordinador amb els operadors, controlar l'execució dels programes amb la detecció dels errors, encadenar automàticament les feines, optimitzar els recursos carregar i descarregar automàticament els programes en funció de l'espai de memòria i dels diferents perifèrics.
 • UNIVAC

  UNIVAC
  va ser el primer ordinador que es va fabricar de manera comercial als Estats Units. La finalitat principal d'aquesta màquina era la gestió de dades administratives i de bancs, és a dir no es tractava d'una màquina per a càlcul científic. En un principi a l'UNIVAC li va costar trobar clients doncs requeria que totes les dades fossin introduïdes mitjançant cintes magnètiques i no tothom tenia les dades en aquest format.
 • PAUL ALLEN

  PAUL ALLEN
  És un empresari estatunidenc, cofundador de Microsoft juntament amb Bill Gate
 • STEVE JOBS

  STEVE JOBS
  Steven Paul Jobs, més conegut com a Steve Jobs, va ser un empresari i magnat dels negocis del sector informàtic estatunidenc, cofundador i president executiu d'Apple i màxim accionista individual de The Walt Disney Company.
 • BILL GATES

  BILL GATES
  William Henry Gates, més conegut com Bill Gates, és un empresari americà de la branca de la informàtica. Juntament amb altres, va programar l'Altair BASIC original per a l'Altair 8800, una microcomputadora primitiva. Va fundar Microsoft ( Microprocessador Software) juntament amb Paul Allen, empresa de la qual Steve Ballmer n'és president i Arquitecte de programari en Cap.
 • L'ATLES

  L'ATLES
  va ser un dels primers del món superordinadors , que es considera ser l'equip més poderós en el món en aquest moment. Es deia que cada vegada que Atles va ser fora de línia mitjana de la la capacitat de l'ordinador del Regne Unit es va perdre. Era una màquina de segona generació, utilitzant discrets germani transistors .
 • TERCERA GENERACIÓ

  TERCERA GENERACIÓ
  Van començar a haver-hi circuits integrats (xips) per Jack St. Clair Kilby.
 • XIPS INTEGRATS

  XIPS INTEGRATS
  Els xips integrats se li va acudir la idea a Jack St. Clair Kilby, quan en un laboratori va posar transistors, resistències i condensadors a una mateixa placa de silici.
 • DISQUET MAGNETIC

  DISQUET MAGNETIC
  Serveix com suport d'emmagatgematge de dades per arxius d'informatica
 • ORIGEN DE L'INTERNET

  ORIGEN DE L'INTERNET
  L'origen de l'Internet va ser principalment una xarxa militar creat pel Departament de Defensa dels Estats Units, per poder guardar la informació en més d'un lloc per tenir-lo assegurat en tot moment per si els bombardejaven durant la guerra.
 • INTERNET

  INTERNET
  Internet és una xarxa pública i global de ordinadors que estan interconnectats mitjançant el protocol d'Internet i que comuniquen mitjançant la commutació de paquets.
  Internet és la unió de milions de subxarxes domèstiques, acadèmiques, comercials i governamentals; és per això que a vegades se l'anomena «la xarxa de xarxes». Qualsevol conjunt de xarxes interconnectades serà una Internet.
 • QUARTA GENERACIÓ

  QUARTA GENERACIÓ
  Els xips són més petits, tenen més transistors i consumeixen menys. Van començar a utilitzar microprocessadors. Van integrar la Unitat de control i la d'execució. Les memòries de ferrita van ser canviades per circuits integrats formats per semiconductors. I van aparèixer les memòries RAM i les memòries ROM.
 • MEMÒRIA RAM

  MEMÒRIA RAM
  La memòria RAM és un tipus de memòria informàtica, caracteritzat per un accés directe en qualsevol ordre (aleatori) en un temps constant, sense distinció de la posició on es trobi la informació ni de la posició de l'anterior lectura.
 • MEMÒRIA ROM

  MEMÒRIA ROM
  Les memòries ROM son dades emmagatzemades a la ROM no es poden modificar, o almenys no de manera ràpida o fàcil.
 • ALTAIR 8800

  ALTAIR 8800
  l'Altair 8800, el primer ordinador personal reconegut com a tal. Tenia una CPU Intel de 8 bits i 256 bytes de memòria RAM. L'usuari interaccionava per mitjà d'interruptors muntats al davant de l'equip, i uns díodes lluminosos servien per llegir la sortida de dades en forma binària. Costava 400 dòlars, i el monitor i el teclat calia comprar-los separadament. Es funda Microsoft en fer un interpretador BASIC per a aquesta màquina.
 • MICROSOFT BASIC

  MICROSOFT BASIC
  Microsoft BASIC va ser el primer producte de la companyia Microsoft. La seva primera aparició va ser en 1975 com Altair BASIC, que va ser el primer BASIC (i de fet el primer llenguatge de programació d'alt nivell) disponible per al microcomputadora MITS Altair 8800.
 • MICROSOFT

  MICROSOFT
  Microsoft és una empresa multinacional d'informàtica creada per Bill Gates i Paul Allen. El nom de Microsoft és l'acrònim de Microprocessador Software.
 • APPLE

  APPLE
  Apple és una empresa multinacional estatunidenca que dissenya i fabrica productes electrònics de consum i programari per als seus productes. Els més coneguts són els ordinadors Mac, els iPod, l'iPhone i l'iPad. El programari que desenvolupa Apple inclou el sistema operatiu Mac OS X, el reproductor de contingut multimèdia iTunes.
 • LLENÇEN SISTEMA OPERATIU

  A l'octubre, la IBM va començar a buscar un sistema operatiu per a la seva nova computadora personal que anava a llançar al mercat, cosa de la qual es van assabentar Bill Gates i el seu amic Paul Allen, autors del llenguatge de programació Microsoft BASIC
 • CINQUENA GENERACIÓ

  CINQUENA GENERACIÓ
  Van voler desenvolupar una nova màquina que utilitzés tècniques d'intel·ligència, i seria capaç de resoldre problemes complexos, com la traducció a altres llengües.
 • MAC OS X

  MAC OS X
  MAC OS X es un sistema operatiu que destaca per la seva estabilitat, potència gràfica i facilitat d'ús.
 • WINDOWS

  WINDOWS
  Microsoft Windows és una sèrie de sistemes operatius i interfícies gràfiques d'usuari produïts per Microsoft.
 • ANTIVIRUS

  Un antivirus és un programa informàtic utilitzat per prevenir, detectar i eliminar virus informàtics maliciosos.
 • INTEL SECURITY

  INTEL SECURITY
  Intel security (abans, McAfee) es una companyia software especialitzada en seguretat.
 • WORLD WIDE WEB (WWW)

  WORLD WIDE WEB (WWW)
  El CERN, inventa un protocol de comunicació entre ordinadors, el World WIde Web (WWW)
 • LINUX

  LINUX
  LINUX es un sistema operatiu estable, amb moltes distribucions de programari basades en aquest sistema operatiu.
 • KASPERSKY LAB

  KASPERSKY LAB
  És una empresa russa de seguretat informàtica, cofundada per Natàlia Kasperski i Ievgueni Kasperski el 1997. Ofereix productes d'antivirus, antispyware, antispam, i anti-intrusió
 • PORT USB

  PORT USB
  L'USB es va dissenyar per a estandarditzar la connexió entre els ordinadors i els seus perifèrics, com per exemple: teclat, ratolí, càmera digital, impressora, reproductor multimèdia, disc dur i placa de xarxa, tant per comunicar-los com per proporcionar corrent elèctric als perifèrics.
 • ANDROID

  ANDROID
  Android és un conjunt de programari per a telèfons mòbils que inclou un sistema operatiu, programari intermediari i aplicacions.[5][6] Google Inc. va comprar el desenvolupador inicial del programari, Android Inc., el 2005.[7] El sistema operatiu per a mòbils d'Android es basa en una versió modificada del nucli Linux.
 • MICROSOFT SECURITY ESSENTIALS

  MICROSOFT SECURITY ESSENTIALS
  És un software antivirus gratuït creat i desenvolupat per Microsoft i proporciona protecció contra virus i malware als sistemes operatius Windows.