1 vxjahkrxbgg6goipzgjeza

EIX CRONOLOGIC INFORMÀTICA

 • 3500 BCE

  Àbac

  Àbac
  L'àbac és considerat el dispositiu més antic utilitzat per realitzar operacions aritmètiques.
 • Els Ossos de Hiper.

  Els Ossos de Hiper.
  Constava d'una sèrie de barretes de fusta que contenien les taules de multiplicar, d'aquesta manera evitava la memorització de les mateixes i era de gran ajuda en la realització d'operacions de multiplicació i divisió amb un nombre elevat de xifres.
 • La Pascalina

  La Pascalina
  Va ser la primera calculadora que funcionava a força de rodes i engranatges. Aquest invent és l'avantpassat remot de l'actual ordinador.
 • Targeta Perforadora

  Targeta Perforadora
  És una làmina feta de cartolina que conté informació en forma de perforacions segons un codi binari.
 • Màquina Analítica

  Màquina Analítica
  És el disseny d'un computador modern d'ús general que va representar un pas important en la història de la computació.
 • Àlgebra Booleana

  Àlgebra Booleana
  És la teoria matemàtica que s'aplica en la lògica combinatòria.
  Les variables booleanes són símbols utilitzats per representar magnituds lògiques i poden tenir només dos valors possibles: 1 (valor alt) o 0 (valor baix).
 • Primer Ordinador Digital

  Primer Ordinador Digital
  El primer ordinador digital del món, una màquina de més de dues tones batejada com THE WITCH (La Bruixa)
 • Ordinador Digital Electrònic

  Ordinador Digital Electrònic
  El primer ordinador del món va ser l'EDSAC, desenvolupat a la universitat de Cambridge per l'equip de Maurici V. Wilkes i posat en marxa a l'abril de 1949.
 • Invenció del transistor

  Invenció del transistor
  Un component electrònic anomenat transistor va revolucionar la fabricació d’ordinadors originaris de la segona generació d’ordinadors. Sustituïnt les vàlvules de buit donant lloc a màquines construïdes en un espai molt menor gràcies als circuits integrats o microxip i amb un consum elèctric menor.
 • Modem

  Modem
  És el dispositiu que converteix els senyals digitals en analògics
  (Modulació) i viceversa (demodulació), permetent la comunicació entre ordinadors a través de la línia telefònica o de cable mòdem.
 • Segona generació d'ordinadors

  Segona generació d'ordinadors
  La segona generació de les computadores va reemplaçar les vàlvules de buit pels transistors. Per això, els ordinadors de la segona generació són més petites i consumeixen menys electricitat que les de l'anterior.
 • Unitats De Mesura Informàtica

  Unitats De Mesura Informàtica
  En informàtica, la quantitat d'informació més petita és el bit, que pot prendre els valors de 0 i 1.
 • Codi Ascii

  Codi Ascii
  Aquest codi va néixer a partir de reordenar i expandir el conjunt de símbols i caràcters ja utilitzats en aquell moment en telegrafia per la companyia Bell.
 • Llenguatge de programació.

  Llenguatge de programació.
  Llenguatge formal dissenyat per expressar processos que poden ser duts a terme per màquines com els ordinadors.
 • Xips

  Xips
  Estructura de petites dimensions de material semiconductor, d'alguns mil·límetres quadrats d'àrea, sobre la qual es fabriquen circuits electrònics
 • Calculador De Butxaca

  Calculador De Butxaca
  Dispositiu que s'utilitza per realitzar càlculs aritmètics.
 • Creació del microprocessador

  Creació del microprocessador
  Edgar F Codd crea el microprocessador
 • Disc dur

  Disc dur
  És el dispositiu d'emmagatzematge de dades que empra un sistema de gravació magnètica per emmagatzemar dades digitals.
 • Ibm Pc Sistemes Operatius

  Ibm Pc Sistemes Operatius
  És un Sistema operatiu de disc per al
  IBM Personal Computer i els sistemes compatibles. Va ser un dels sistemes operatius que va dominar el mercat dels ordinadors personals entre 1985 i 1995.
 • Servidor Web (WWW)

  Servidor Web (WWW)
  En informàtica, la World Wide Web (WWW) o Xarxa informàtica mundial comunament coneguda com la web, és un sistema de distribució de documents d'hipertext o hipermitjans interconnectats i accessibles via Internet. Amb un navegador web, un usuari visualitza llocs webcompuestos de pàgines web que poden contenir text, imatges, vídeos o altres continguts multimèdia, i navega a través d'aquestes pàgines usant hiperenllaços.
 • Llenguatje de programació nucli Linux

  Llenguatje de programació nucli Linux
  Linux és un sistema operatiu lliure, basat en Unix. És un dels principals exemples de programari lliure i de codi obert.
  Linux està llicenciat sota la GPL v2 i està desenvolupat per col·laboradors de tot el món.
 • Disc òptic

  Disc òptic
  Mitjà d'emmagatzematge de dades de tipus òptic, que consisteix en un disc circular en el qual la informació es codifica, guarda i emmagatzema fent uns solcs microscòpics amb un làser sobre una de les cares planes que el componen.
 • Llenguatge PHP

  Llenguatge PHP
  del servidor originalment dissenyat per al desenvolupament web de contingut dinàmic.
 • Cercador Google

  Cercador Google
  Google Inc és una empresa multinacional nord-americana especialitzada en productes i serveis
 • Japó crea la computadora més ràpida del món

  Japó crea la computadora més ràpida del món
  Japó presenta l'ordinador més ràpida del món, deixant enrere al que havia estat el líder en el ram durant l'última dècada: EUA Aquesta superordinador vectorial va ser desenvolupada per HNSX Supercomputers, una divisió de NEC Corporation i està formada per 640 nodes especialitzats que estan compostos per 5,104 processadors fabricats per NEC. ha arribat a 35.6 trilions d'operacions matemàtiques / S
 • S'allibera un dels virus més agressius de la història de la informàtica virus cuc Mydoom-A

  S'allibera un dels virus més agressius de la història de la informàtica virus cuc Mydoom-A
  Microsoft anuncia un programa de recompenses per 5 milions de dòlars a persones que proveeixin informació relacionada amb autors de virus i virus tipus cuc. S'allibera un dels virus més agressius de la història de la informàtica virus cuc Mydoom-A.
 • Xarxes Socials

  Xarxes Socials
  Una xarxa social és una forma que representa una estructura social, assignant-li un símbol
 • Evolució dels microprocessadors

  Evolució dels microprocessadors
  La tecnologia dels microprocessadors i de la fabricació de circuits integrats ha canviant rápidamente.en l'any 2000 els microprocessadors avançats contenien més de 50 milions de transistors, i uns 800 milions al 2010.