Descsdsadarga

Cronologia de la informàtica

 • Period: 3500 BCE to 1450

  Era pre-mecànica

  3500 a.C a 1450 d.C
 • 3000 BCE

  L'ábac

  L'ábac
  Serveix per efectuar operacions aritmètiques senzilles (sumes, restes i multiplicacions) .- 3000 AC aproximadament, Babilònia
 • Period: 1450 to

  Era mecànica

 • John Naiper

  John Naiper
  En 1614, el matemàtic escocès John Napier va publicar la primera taula dels logaritmes per simplificar i agilitzar els càlculs.
 • Els ossos de Napier

  Els ossos de Napier
  Els ossos de Napier, també coneguts com varetes o bastons de Napier, van ser desenvolupats per l'inventor dels logaritmes per realitzar multiplicacions, divisions i arrels quadrades. Els ossos de Napier consistien en una versió individualitzada i particular de les taules de multiplicar.
 • Blaise Pascal

  Blaise Pascal
  Blaise Pascal 19/6/1623-19/8/1662 - Construeix les primeres calculadores mecàniques.
 • Gottfried Wilhelm Von Leibnix

  Gottfried Wilhelm Von Leibnix
  Gottfried Wilhelm von Leibnix 1/9/1646-14/11/1716 - Crea el càlcul diferencial i la calculadora de Leibniz
 • Màquina analítica

  Màquina analítica
  Ideada per Charles Babbage (sobre la base de la màquina diferencial projectada per Johann Helfrich von Müller i tenint influències de les targetes perforades ideades per Joseph-Marie Jacquard)
  incluia els components que es troben a l'ordinador modern:
  tenia dispositius d'entrada basats en les targetes perforades, un processador aritmètic per calcular nombres, una unitat de control per determinar la tasca que havia de realitzar, un mecanisme de sortida i una memòria.
 • Period: to

  Era electromecànica

 • Màquina tabuladora

  Màquina tabuladora
  Herman Hollerith Va proposar un sistemes basat en targetes perforades per codificar les dades de la població en el cens de 1890 dels EUA, reduint el temps per realitzar aquest cens en un 80%.
 • Herman Hollerith

  Herman Hollerith
  Herman Hollerith 29/2/1860 - 17/11/1929 - Inventa la màquina tabuladora
 • Alan Turing

  Alan Turing
  És considerat un dels pares de la ciència de la computació i precursor de la informàtica moderna. Va proporcionar una influent formalització dels conceptes d'algorisme i computació: la màquina de Turing. Va formular la seva pròpia versió de l'avui àmpliament acceptada tesi de Church-Turing.
 • Period: to

  Era electrónica

 • Atanasoff -Berry (ABC)

  Atanasoff -Berry (ABC)
  John V. Atanasoff dissenya el primer ordinador digital electrònic
 • Colossus

  Colossus
  Alan Turing participa en la construcció de Colossus, capaç d'explicar, comparar i realitzar operacions aritmètiques simples,
  usada per trencar els codis Enigma de l'exèrcit nazi.
 • MARK I

  MARK I
  Howard Aiken va combinar la tecnologia de Hollerith i les idees de Babbage per construir una màquina coneguda com Mark I, que es pot considerar la precursora de les computadores electròniques.
 • ENIAC

  ENIAC
  J. Presper Eckert i John William Mauchly creen la primera computadora de propòsits generals. Eniac funcionava en base decimal.
 • EDVAC

  EDVAC
  John von Neumann se une a J. Presper Eckert i John William Mauchly y crean el primer ordenador electronico binario.
 • UNIVAC

  UNIVAC
  Primer ordinador electrònic produït en sèrie.
 • Period: to

  Primera generació d'ordinadors

  Tubs de Buit per processar informació, Programació mitjançant targetes perforades, emmagatzematge en discos magnètics. Grans i costoses.
 • Period: to

  Segona generació d'ordinadors

  Transistors en comptes de tubs de buit, permet fer màquines més petites i una mica més barates. Programació mitjançant cintes perforades o cablejats de tauler. Emmagatzematge en anells magnètics. Desenvolupament dels primers llenguatges de programació (Cobol, Fortran).
 • Period: to

  Tercera generació d'ordinadors

  Apareixen els circuits integrats, reduint la mida i cost d'aquests equips encara més.
 • Intel crea el primer microprocessador

  Intel crea el primer microprocessador
  Fomentarà encara més el boom dels ordinadors personals a causa de la reducció de costos i increment de potència de càlcul.
 • Period: to

  Quarta generació d'ordinadors

  Creació de microprocessadors, augmentant dràsticament la capacitat de càlcul, reduïnt la mida i el cost, permetent l'accés
  no industrial a aquests equips. Precursors dels primers ordinadors personals.
 • Period: to

  Primers ordinadors personals

  IBM, Apple-II, Altair 8800, etc.
 • Period: to

  Cinquena generació d'ordinadors

  Creació de les primeres interfícies gràfiques per als usuaris en els sisetmas operatius, obrint encara més el mercat i accés dels
  ordinadors personals. Tenir un ordinador ja no està restringit a grans empreses, governs i corporacions.
 • Period: to

  Sexta generació d'ordinadors

  Boom de la informàtica personal conjuntament amb l'accés a internet, acabant formant part de la vida diària de la majoria de la població.