Obsoletecomputers

Història de la informàtica

By ramosM5
 • Idea d'ordinador mecànic

  Idea d'ordinador mecànic
  A principis del S.XIX Charles Babbage va ser el primer en tenir la idea de fer un "ordinador" de motor analític
 • Colosus

  Colosus
  Va ser considerat el primer odrinador programable,electrònic i digital.
  També eren ordinadors que es van utilitzar per guanyar les guerres.
 • ENIAC

  ENIAC
  Va ser un dels primers ordinadors de proposit general i disenyat principalment per calcular taules de tir d'artilleria.
  John Presper Eckert y John William Mauchly van ser els seus constructors ,però van ser 6 dones les que ho van programar.
 • Transistor

  Transistor
  Els fisícs estadounidenses John Bardeen y Walter Houser Brattain van fer diversos experiments i van observar que quan dos contactes puntuals d'or eren aplicats a un cristall de germani, es va produir un senyal amb una potència de sortida major que la d'entrada. És a dir un amplificador.
 • UNIVAC

  UNIVAC
  La UNIVAC I (Universal Automatic Computer , Ordinador Automàtic Universal ) va ser el primer ordinador comercial fabricat als Estats Units. Va dissenyada principalment per J.Presper Eckert y John William Mauchly. És va donar finalment a la universitat de Harvard i Pensilvania
 • Xip de Silicí

  Xip de Silicí
  Un circuit integrat (CI), també conegut com xip o microxip, és una estructura de petites dimensions de material semiconductor, d'alguns mil·límetres quadrats d'àrea,sobre la qual es fabriquen circuits electrònics generalment mitjançant fotolitografia i que està protegida dins d'un encapsulat de plàstic ceràmica o silicí. L'encapsulat posseeix conductors metàl·lics apropiats per fer connexió entre el CI i un circuit imprès. El primer circuit integrat va ser desenvolupat per l'enginyer Jack Kilby,
 • Microprocessador

  Microprocessador
  L'Intel 4004 (i4004), va ser el primer microprocessador en un simple xip, així com el primer disponible comercialment.
  Dissenyat i fabricat pel fabricant de xips Intel, que prèviament feia semiconductors de xips de memoria. Marcian "Ted" Hoff va formular la proposta arquitectònica en 1969. No obstant això, la implementació del microprocessador només va començar el 1970 quan Federico Faggin va ser emprat per Intel, per dirigir el projecte i per dissenyar el 4004
 • XEROX Alto

  XEROX Alto
  El Xerox Alto, desenvolupat en el Xerox PARC el 1973, va ser un dels primers ordinadors personals de la història (encara que no el primer), però sí va ser el primer que va utilitzar la metàfora d'escriptori i una interfície gràfica d'usuari, així com un ratolí.
 • Apple

  Apple
  L'Apple 1 va ser un dels primers computadors personals, i el primer a combinar un microprocessador amb una connexió per a un teclat i un monitor.Va ser dissenyat i fet a mà per Steve Wozniak originalment per a ús personal. Un amic de Steve Wozniak, Steve Jobs, va tenir la idea de vendre el computador. Va ser el primer producte d'Apple
 • Apple 2

  Apple 2
  La família de computadors Apple II va ser la primera sèrie de microordinadors de producció massiva feta per l'empresa Apple Computer.
  L'Apple II va ser el primer microcomputador produït a gran escala. Va ser popular entre els usuaris casolans, i va ser ocasionalment venuda també a usuaris de negocis. Després del llançament de VisiCalc, el primer full de càlcul per ordinador, les vendes de l'Apple II es van disparar.
 • Altair 8800

  Altair 8800
  El Altair 8800 va ser un microordinador dissenyat en 1980, basat en la CPU Intel 8080. El Altair també va apel·lar a les persones i empreses que només volien un computador i presentar una versió ja acoblada. El primer llenguatge de programació per a la màquina va ser l'Altair BASIC, escrit per Bill Gates i Paul Allen, qui immediatament després fundarien Microsoft.
 • IBM (PC)

  IBM (PC)
  L'IBM PC DOS ( The IBM Personal Computer Disk Operating System) és un Sistema operatiu de disc (DOS) per al IBM Personal Computer i els sistemes compatibles. Va ser un dels sistemes operatius que va dominar el mercat dels computadors personals. Manufacturado i venut per IBM des de l'any 1981 al 2000.
  Té les mateixes arrels que el MS-DOS. De fet, el MS DOS i el PC DOS són dues variants del mateix sistema operatiu amb algunes diferències.
 • Macintosh

  Macintosh
  El Macintosh 128K, anomenat així a compte dels seus 128 KiB de memòria RAM, va ser llançat el 24 de gener de 1984. Va ser el primer computador personal que es va comercialitzar amb èxit , que usava una interfície gràfica d'usuari (GUI) i un ratolí en comptes de la línia d'ordres. Les seves característiques tècniques van revolucionar la indústria de computadors a mitjans de la dècada de 1980, mantenint la seva línia evolutiva de desenvolupament fins al dia d'avui.
 • Windows

  Windows
  Windows 1.0 va ser el primer sistema operatiu gràfic de 16 bits desenvolupat per Microsoft ,sent un dels primers sistemes gràfics dissenyats. Va ser el primer intent de Microsoft d'implementar un ambient operatiu multitudinària en mode usuari gràfica en la plataforma de PC. Windows 1.01 va ser la primera versió d'aquest producte. Costava 99 dòlars i es requeria un ordinador que tingués un mínim de 256 kb de memòria RAM, una targeta gràfica i dues unitats de disquets
 • Internet

  Internet
  A inicis de la dècada de 1990, amb la introducció de noves facilitats d'interconnexió i eines gràfiques simples per a l'ús de la xarxa, es va iniciar l'auge que actualment el coneixem a l'Internet. Aquest creixement massiu va portar amb si el sorgiment d'un nou perfil d'usuaris, majoritàriament de persones comunes no lligades als sectors acadèmics, científics i governamentals.