7

Historia de la informatica Albert-Álvaro

 • Ada Lovelace

  Ada Lovelace
  Va crear el primer algoritme, pensat per a ser processat per una màquina
  Va néixer al 1815
 • Naixement del Mark I Colossus

  Naixement del Mark I Colossus
  Les maquines Colossus varen ser els primers dispositius calculadors electrònics. Van ser utilitzats per els britànics per a llegir comunicacions enxifrades durant la segona guerra mundial.
  Van ser dels primers ordinadors digitals.
 • Primera computadora electronica programable

  Primera computadora electronica programable
  Finançat per el exercit dels EEUU, va ser desenvolupat per John Mauchly i J.Presper Eckert.
  Tenia 45 de amplada i podia programar-se per realitzar operacions com bucles. La programació es va realitzar alterant els seus interruptors i cables.
 • Invent del transistor

  Invent del transistor
  William Shockley, John Bardeen i Walter Brattain van fabricar el primer transistor. Poc després un ordenador composat per aquests transistors pesava unes 28 tones i consumia al voltant del 170MW de energia.
 • Primer llengutage de programació d'alt nivell

  Primer llengutage de programació d'alt nivell
  S'anomenava Plankalkül, Konrad Zuse, el creador.
 • Primer prototip de les calculadores d'escriptori

  Primer prototip de les calculadores d'escriptori
  IBM les va presentar als EEUU, fabricada amb transistors, una cosa realment tecnològica i avançada de la època. Mida considerable i el seu preu podia arribar als 80.000$.
 • El Disc dur

  El Disc dur
  El seu origen es remuntà al 1956. Llavors la multinacional IBM va presentar a la societat el primer. El anomenat Ramac 305. Un disc de mida de dos neveres, que pesava un tona amb una capacitat de 5MB
 • MATH-MATIC i FLOW-MATIC

  MATH-MATIC i FLOW-MATIC
  Es crea el Math-MATIC, un compilador comercial per l'UNIVAC, i el FLOW-MATIC que és el primer llenguatge pel processament de la informació.
  El mateix any neix un dels llenguatges mes coneguts, el FORTRAN.
 • COBOL

  COBOL
  Al 1960 neix el COBOL que encara s'utilitza actualment. I es crea també el LISP per al desenvolupament de la IA (intel·ligència artificial)
 • Period: to

  Diferents llenguatges de programació

  • BASIC (1964): És una família de llenguatges de programació d'alt nivell. Concebut, en principi, com un llenguatge fàcil d'usar.
  • Simula (1965): És el primer llenguatge de programació a implementar l'Arquitectura Orientada a Objectes.
  • LOGO (1967):Tenia l'objectiu d'obtenir una eina de resolució de problemes.
 • La creació de ARPANET

  La creació de ARPANET
  No va ser mes que una petita red de ordenadors que es va crear per encàrrec del departament de defensa dels EEUU.
  Ho van fer per a poder-se comunicar entre els diferents organismes del país.
 • El primer E-mail

  El primer E-mail
  Va ser enviat per Ray Tomlinson.
 • Fundació Apple

  Fundació Apple
  Empresa multinacional estatunidenca, que dissenya i produeix equips electrònics i software.
 • Ada llenguatge de programació

  Ada llenguatge de programació
  Va ser dissenyat per Ichbiah per encàrrec del departament de defensa dels EEUU. Es un llenguatge de d'us general, orientat a objectes i concurrent
 • IBM llança el "PC"

  IBM llança el "PC"
  Va aconseguir una fita en la historia de la humanitat en general i de la informàtica en particular. Va aconseguir la comercialització del ordenador persona conegut com a "PC".
  A partir d'aquell moment la informàtica deixaria de ser un misteri ocult per a la majoria, i es convertiria en alguna cosa útil i pràctica.
 • C++

  C++
  Al 1985 es va crear un llenguatge que actualment s'ulitza, es el cas del llenguatge C++
 • Alan Cooper

  Alan Cooper
  Va crear un llenguatge de programació visual, anomenat "Ruby" que permetia als usuaris de Windows crear una sèrie de programes de forma senzilla i usant la interfície genèrica de Windows.
  Més tard va crear Visual Basic, més orientat als programadors.
 • Tim Berners-Lee

  Tim Berners-Lee
  Va establir la primera comunicació entre un client i un servidor utilitzant el protocol HTTP a l'any següent va crear el primer navegador. (WorldWideWeb)
 • Tim Berners-Lee escriu la primera WEB

  Tim Berners-Lee escriu la primera WEB
  El científic britànic, va penjar aquesta pagina als servidors de CERN amb la missió d'explicar els principis basics del que aniria a ser la web moderna
 • Naixement de Linux

  Naixement de Linux
  Linux es un dels termes emprats per a referir-se a la combinació del nucli o kermel lliure similar a unix denominat linux.
 • JAVA

  JAVA
  Finalment neix JAVA, el "fill" de C++ al 1992 però es va donar a conèixer amb el seu nom actual al 1993
 • Period: to

  Fundació de google

  Al 1995 Larry Page i Sergey Brin es va reunir com a companys a Stanford. Ja com estudiants de computació, van col·laborar en un motor de cerca anomenat BackRub que operava en els servidors Stanford.
  Al 1997 van decidir que el buscador BackRub necessitava un nou aire, i van fer un joc de la paraula "googol", que es representava per el numero 1 seguit per 100 zeros
 • La maquina guanya a l'home

  La maquina guanya a l'home
  El ordenador dissenyat per IBM "Deep Blue" es va enfrontar al llavors campió del mon d'escacs. A la primera partida va guanyar el home després d'un ensurt. Però IBM començà a preparar la "
  revenja. Que va tenir lloc a Nova York al 1997. En aquesta partida va passar lo inesperat, la maquina finalment va guanyar a la ment humana
 • Pandora FMS

  Pandora FMS
  Un software de monitorització flexible, capaç de motoritzar dispositius, infraestructures,, aplicacions, serveis i processos de negocis.