Qué es la informática

"HISTÒRIA DE LA INFORMÀTICA"

 • Z1

  Z1
  El Z1 va ser el primer ordinador que es va crear totalment progamable, i va ser creat per Honrad Zuse.
  No va ser sino, fins sis anys després que diferents empreses van poder veure els beneficis i potencial els ordinadors
 • ABC Computers

  ABC Computers
  ABC Computers va ser la primera empresa que es va fundar i va ser fundada per John Atanasoff i Clifford Berry que en aquells temps van crear l'ordinador Havard Mark I que va portar més enllà la tecnologia dels ordinadors. Havard Mark va ser el primer ordinador construït per IBM.
 • ENIAC

  ENIAC
  L'ENIAC o Electronic Numerical Integrator And Computer, va ser el primer ordinador de propòsit general, era Turing-completa, volent dir que passaba el test de Turing, digital i podria ser reprogamada per resoldre problemes numèrics complexos.
 • TRANSISTORS

  TRANSISTORS
  John Bardeen, Walter Houser Brattain i William Bradford Shockley van ser els 3 científics que van invetntar el transistor, la idea revolucionària que fins ara ens permet tindre els ordinadors tan compactats. El transistor va substituir completament les valvules al buit i la seva estatura, va ser les arrels de la microelectrònica que ara coneixem.
 • UNIVAC

  UNIVAC
  UNIVAC és el nom de una línia de ordinadors digtals amb el programa guardat en la seua pròpia memòria van començar com a productes de Eckert-Mauchly Computer Corporation, creadors també de l'ENIAC. Van crear aquest segon ordinador per ser destinat a comerç militar i comercial, també per a que funcionés totalment, no com el seu avantpassat ENIAC que nio van acoseguir que sigui totalment funcional.
 • CHIPS

  CHIPS
  Els chips, o també anomenat circuit integrat, van ser també una idea revolucionària en la informàtica. Werner Jacobi, va començar a desarrollar un chip, però la seva patent no va ser acceptada, més tard la introducció dels chips va ser conceptualitzada per Geoffrey Dummer, i finalment Jack S. Kilby, va ficar tots els seus coneixement sobre aquest tema per poder-ho dur a terme físicament. No va ser per`fins 1958 què es va comercialitzar, i la empresa INTEL va ser la que la va utilitzar primer.
 • IBM

  IBM
  IBM, més concretament Gene Amdahl, va crear un ordinador que funcionaba amb sistema operatiu integrat (CHIPS) l'ordinador es deia S/360 funcionaba amb entre 8 kb i 8mb de memòria principal i va ser un gran èxit en el mercat.
 • ARPANET

  ARPANET
  ARPANET va ser la primera red de comunicació, encarregada pel govern Americà exclusivament per les comunicacions militars entre diferents institucions academiques is estatals. Robert Kahn va crear el que seria els principis d'internet. Més tard, en el 1980 ARPANET es convertiria en l'internet que coneixem avui en dia.
 • INTEL

  INTEL
  INTEL va desenvolupar el primer microprossesador
  (CPU) anomenat 4004 que funcionaba amb 16 pins. També van ser els primers en treure al mercat el primer ordinador personal. Primer van fer el microprossesador amb ajuda de Marcian Hoff generalment.
 • MICROSOFT

  MICROSOFT
  Paul Allen i Bill Gates van fundar una empresa a Albuquerque, que pdria revolucionar la informatica completament. Van crear un sistema operatiu, que IBM va utilitzar en molts dels seus ordinadors. També van crear molt llenguatje de programació un dels més comuns són els "emoticons" que tots coneixem. Avui en dia quasi tots els ordinadors funcionen amb aquest sistema operatiu.
 • GNU

  GNU
  GNU és un sistema operatiu de tip Unix, que el que feia era agafar una gran colecció de programes informàtics. Va ser el primer software lliure que es va crear.
 • WINDOWS

  WINDOWS
  Microsoft publica la primera versio de WIndows, un sistema operatiu i interfaç gràfica que va ser incluït en els ordinadors de IBM. Windows 2.0 va sortir al mercat en 1987 i va ser molt popular.
 • LINUX

  LINUX
  LINUX es la germana de GNU, que també era un sistema operatiu de tipus obert (UNIX) totalment gratuÏta, són multitarea, multiplatafroma i multiusuari.
  LINUX va ser tret al mercat en 1991, i també es un sistema operatiu molt popular avui en dia, com també minimalista.
 • FACEBOOK

  FACEBOOK
  FACEBOOK, creada per Mark Zukenberg, va ser la primera xarxa social que es va crear mai. Ningú es pensaba que fos l'inici de una plenitud de xarxes socials. FACEBOOK va ser creat i pensat per que les persones es puguin relacionar entre elles a través d'una pantalla sense importar en quin lloc del món estiguessin.