Fonfo 2

30 fets del món de la informàtica

By agv1229
 • Disseny de l'analitzador diferencial

  Disseny de l'analitzador diferencial
  Vannevar Bush dissenya l'analitzador diferencial, un computador analògic electromecànic. L'analitzador diferencial va ser un computador analògic mecànic dissenyat per solucionar equacions diferencials per integració, Va ser un dels primers dispositius de computació avançats a ser usats operacionalment.
 • Televisió en colors

  Televisió en colors
  Es fa la primera transmissió de televisió en colors. Emissió per ones hertzianes d'un senyal de color pot ser generat per l'emissió combinada de tres imatges de blanc i negre, cada una d'un color primari: vermell, verd i blau (RGB).
 • Computador digital Z3

  Computador digital Z3
  Konrad Zuse completa el Z3, un computador digital electromecànic programable plenament funcional. Va ser la primera màquina programable i completament automàtica, característiques usades per definir a un ordinador.
 • Computador electrònic construït amb vàlvules

  Computador electrònic construït amb vàlvules
  Primer computador electrònic construït amb vàlvules. Tenien unes enormes dimensions i un manteniment molt complicat. Les seves principals aplicacions varen ser científiques i militars. La informació s’emmagatzemava en targetes perforades i l’execució de programes podia durar dies.
 • Funcionament del Harvard Mark I.

  Funcionament del Harvard Mark I.
  Entra en funcionament el Harvard Mark I. Magnituds grandioses: 15,5 metres de llarg, uns 2,40 metres d'alt i uns 60 centímetres d'ample, pesava aproximadament unes cinc tones. La Mark I es programava rebent les seves seqüències d'instruccions a través d'una cinta de paper en la qual anaven perforades les instruccions i números que es transferien d'un registre a un altre per mitjà de senyals elèctrics.
 • Invent del transistor

  Invent del transistor
  William Bradford Shockley, John Bardeen i Walter Brattain inventen el transistor. El transistor és un component electrònic semiconductor d'estat sòlid que s'utilitza com a amplificador o com a commutador, i té tres terminals que s'anomenen col·lector, base i emissor.
 • Desenvolupament del primer compilador informàtic

  Desenvolupament del primer compilador informàtic
  Grace Hopper desenvolupa el primer compilador informàtic, per al llenguatge de programació A-0.
 • La Unió Sovietica llança l'Sputnik

  La Unió Sovietica llança l'Sputnik
  La Unió Sovietica llança l'Sputnik. Fou el primer satèl·lit artificial de la història. El cap d'enginyers encarregats de la construcció de l'Spútnik 1 fou Serguei Koroliov. L'Spútnik 1 era una esfera d'alumini, de 58 cm de diàmetre i uns 83 quilograms de pes, que portava quatre antenes de 2,4 i 2,9 metres de longitud.
 • Primer supercomputador

  Primer supercomputador
  Seymor Cray construeix el primer supercomputador completament transistorizado paraControl Data Corp, el CDC 1604. Un supercomputador és un ordinador amb una de les capacitats de processament més elevades del món, en particular, la seva capacitat de càlcul.
 • Invent del microxip

  Invent del microxip
  Noyce i els seus col·legues de Fairchild inventen també el microxip de manera independent.
 • Primers nodes de ARPANET

  Primers nodes de ARPANET
  S'instal·len els primers nodes de ARPANET (Agència de Projectes d'Investigació Avançada de Xarxa). El primer node es va crear a la Universitat de Califòrnia i va ser l'eix central d'Internet fins al 1990.
 • Microxip Intel 4004

  Microxip Intel 4004
  Es presenta el microxip Intel 4004. Va ser el primer processador de computadora dissenyat i fabricat pel fabricant de xips Intel. L'Intel 4004 és una Unitat Central de Procés (CPU). Fou la primera CPU completa en un sol xip, la primera comercialment disponible com un processador, que permetia la integració d'un elevat nombre de transistors i una velocitat més ràpida del que mai abans havia estat possible.
 • Invent del correu electrònic.

  Invent del correu electrònic.
  Ray Tomlinson inventa el correu electrònic i també va ser el primer a fer servir el caràcter "@" per separar els noms de l'usuari.
 • Es funda Prime Computers.

  Es funda Prime Computers.
  Es funda Prime Computers, que era un productor amb seu a Massachusetts, de miniordinadors. El primer sistema Prime, similar a la DDP 516 però una màquina de 32 bits amb paginació.
 • Desenvolupament del Ethernet en el Xerox PARC

  Bob Metcalfe desenvolupa Ethernet en el Xerox PARC. Ethernet és un estàndard de xarxa de computadores d'àrea local amb accés al medi per contingut CSMA/CD ("Accés Múltiple per Detecció de Portadora amb Detecció de Col·lisions"), és una tècnica usada en xarxes Ethernet per millorar les seves prestacions.
 • Apareix el Intel 8080

  Apareix el Intel 8080
  Apareix el Intel 8080. Va ser un dels primers microprocessadors projectats i fabricats per l'Intel. El 8080 va ser utilitzat en el Altair 8800, un dels primers ordinadors personals.
 • Apareix l'ordinador personal Altair, de MITS

  Apareix l'ordinador personal Altair, de MITS
  Apareix l'ordinador personal Altair, de MITS. Altair 8800 va ser un sistema ordinador creat el 1975 per l'empresa estatunidenca MITS, basat en el microprocessador Intel 8080. És reconegut com l'espurna inicial que ha deflagrat la revolució dels ordinadors personals pocs anys després
 • Creació microsoft

  Creació microsoft
  Bill Gates i Paul Allen desenvolupen programació en BASIC per l'Altair i creen Microsoft
 • Llançament Apple I

  Llançament Apple I
  Steve Jobs i Steve Wozniak llancen l'Apple I. L'Apple I va ser el primer a combinar un microprocessador amb una connexió per a un teclat i un monitor. Va ser dissenyat i fet a mà per Steve Wozniak originalment per a ús personal. Un amic de Steve Wozniak, Steve Jobs, va tenir la idea de vendre el computador. Va ser el primer producte d'Apple. Se'n van produir 175 unitats.
 • S'inventen les notícies de Usenet

  S'inventen els grups de notícies de Usenet. Usenet és un sistema distribuït de discussió que va evolucionar des de la xarxa UUCP amb el mateix nom. Els usuaris poden llegir i enviar missatges semblants als e-mails, anomenats articles, a una sèrie de grups de discussió distribuïts. El sistema funciona mitjançant un gran nombre de servidors, que emmagatzema els missatges i els envien entre ells.
 • Venda del mòdem Hayes per a usuaris domèstics

  Venda del mòdem Hayes per a usuaris domèstics
  Es posa a la venda el mòdem Hayes per a usuaris domèstics. Un mòdem és un aparell electrònic capaç de convertir un senyal digital de dades en un altre senyal analògic que pugui ser transmès per un canal dissenyat per a senyals analògics. Les dues principals funcions d'aquest dispositiu són la modulació i demodulació d'un conjunt de dades.
 • Desenvolupament sistema operatiu lliure GNU

  Desenvolupament sistema operatiu lliure GNU
  Richard Stallman comença a desenvolupar GNU, un sistema operatiu lliure
 • S'inventa la World Wide Web

  S'inventa la World Wide Web
  Tim Berners-Lee va inventar laWorld Wide Web. La World Wide Web ("WWW" o simplement la "Web") és un mitjà global d'informació els usuaris poden llegir i escriure a través d'ordinadors connectades a Internet.
 • Primera versió de Linux

  Primera versió de Linux
  La història de Linux va encetar l'any 1991 amb el començament del projecte personal per un estudiant Finlandès, Linus Torvalds, que volia crear un nou nucli del sistema operatiu. Des de llavors, el resultant nucli Linux ha estat marcat per un creixement constant al llarg de la seva història.
 • Llançament Google

  Llançament Google
  Va ser fundada el 4 de setembre del 1998 per Larry Page i Sergey Brin, dos estudiants de doctorat en ciències de la computació de la Universitat de Stanford.
 • Creació Blogger

  Creació Blogger
  Ev Williams crea Blogger que és una de les primeres eines de publicació de blogs la qual ha ajudat a popularitzar l'ús dels formularis.
 • Llançament Wikipedia

  Llançament Wikipedia
  Jimmy Wales, juntament amb Larry Sanger, llancen Wikipedia.
 • Intel incorpora el Wi-Fi al processador Centrino

  Intel incorpora el Wi-Fi al processador Centrino
  Intel incorporar el Wi-Fi (wireless internet receiving capability) en el seu processador Centrino, el que va obrir la porta a la ràpida adopció d'Internet sense fils en els pròxims anys.
 • Llançament Youtube

  Llançament Youtube
  Es va estrenar YouTube, el primer lloc web per compartir vídeos, que des de llavors s'ha convertit en un dels llocs més populars de la web.
 • Llançament Twitter

  Llançament Twitter
  Es va llançar Twitter, el lloc de microblogs amb un màxim de 140 caràcters per missatge.