450 1000

HISTÒRIA DE L'ORDINADOR

 • PASCALINA

  PASCALINA
  Blaise Pascal, inventa la Pascalina. Una de les primeres calculadores mecàniques, que funcionava a base de rodes.
 • Period: to

  HISTÒRIA DE L'ORDINADOR

  Un ordinador, és un invent que no té un creador específic, sinó que moltes persones han aportat el seu granit de sorra per a fer funcionar el que avui dia es pot conèixer com a ordinador. Aquesta màquina té una gran història.
 • MÀQUINA ANALÍTICA

  MÀQUINA ANALÍTICA
  Charles Babbage descriu la primera màquina analítica. La màquina analítica incorporava unitat aritmeticològica, estructura de control i memòria integrada, per la qual cosa és el primer disseny d'ordinador de propòsit general.
 • TARGES PERFORADES

  TARGES PERFORADES
  Ada Augusta va pensar que a partir de targes perforades, adaptades d'una manera concreta, es podia fer que el motor de Babbage reptis unes operacions concretes
 • Period: to

  PRIMERA GENERACIÓ

  La primera generació d'ordinadors va des de 1944 fins a 1956. Per causa de la segona guerra mundial van haver alguns projectes que no es van poder duu a terme. Però alguns projectes van tirar endavant amb molt èxit.
 • ENIAC

  ENIAC
  A la Universitat de Pennsilvania es va construir el primer ordinador electrònic de propòsit general. Era un enorme ordinador que ocupava més d'una habitació, pesava 30 tones i treballava amb 18000 tubs de buit, utilitzava sistema binari.
 • UNIVAC 1

  UNIVAC 1
  Fou el primer ordinador construïda per a oficines, utilitzada al Estats Units. Originalment va ser valorat en 159$ i va augmentar fins entre 1 i 2 milions de dòlars.
  Aquest ordinador tenia 5200 tubs de buit i pesava 13 tones.
 • Period: to

  SEGONA GENERACIÒ

  La segona generació va des de 1959 a 1964. Es van reemplaçar els tubs de buit per transistors, el que va fer que els ordinadors fossin més petits i més ràpids.
  Es van crear llenguatges d'alt nivell com COBOL i FORTAN, es van començar a fer servir cintes magnètiques
 • COBOL

  COBOL
  COBOL va ser dotat, per disseny, d'unes excel·lents capacitats d'autodocumentació, una bona gestió de fitxers i una excel·lent gestió dels tipus de dades per l'època.
  Malgrat que molta gent creu que el COBOL està en desús, la realitat és que tots els sistemes que necessiten gran capacitat de procés batch, tant els bancs com les grans empreses de mainframes, usen COBOL.
 • SPACEWAR - PRIMER JOC

  SPACEWAR - PRIMER JOC
  Spacewar! va ser el primer videojoc de la història, molt popular dins la comunitat de programadors a la dècada de 1960 i ha inspirat molts altres jocs electrònics, com ara els primers jocs d'arcade de la història.
  El 2007, Spacewar! va entrar el rànquing dels deu vídeojocs més importants de tota la història del vídeojoc.
 • IBM 360

  IBM 360
  IBM presenta l'IBM 360, aquest ordinador va marcar el començament de la tercera generació. Les plaques del circuit imprés van ser reemplaçades per plaques de circuit integrat.
 • Period: to

  TERCERA GENERACIÓ

  La tercera generació va des de 1964 a 1971. Va ser en els anys en el que es va assolir fer servir circuits integrats, així els ordinadors eren més petits i ràpids, consumint menys energia. En aquesta generació surt el software.
 • IBM 370

  IBM 370
  Va ser una millora del 360. Però aquest nou ordinador inlcouia capacitat de processador dual, memòria principal monolítica, memòria virtual, aritmètica de 128 bits...
 • IBM DISKETTE

  IBM DISKETTE
  Al 1970 IBM va colocar una unitat de diskette al seu model d'ordinador 3740, augmentant la seva velocitat d'informació
 • INTEL 4004

  INTEL 4004
  L'Intel 4004 és una CPU de 4 bits llençada per Intel el 1971. Fou la primera CPU completa en un sol xip, la primera comercialment disponible com un processador, que permetia la integració d'un elevat nombre de transistors i una velocitat més ràpida del que mai abans havia estat possiblE, i podia executar unes 92.000 instruccions per segon.
 • Period: to

  QUARTA GENERACIÓ

  La quarta generació va de 1971 a 1981. Es va inventar el microprocessador. La creació d'aquest va fer possible la creació de ordinador personals, coneguts com a PC.
 • APPLE

  APPLE
  Al 1977 Steve Jobs va crear Apple. Una de les primeres empreses en desenvolupar ordinadors personals. I actualment una de les empreses més grans del món.
 • APPLE II

  APPLE II
  Appel va presentar el seu primer ordinador personal a gran escala.
 • MS-DOS

  MS-DOS
  MS-DOS és un sistema operatiu de disc comercialitzat AL 1981 per Microsoft per a ordinadors IBM-PC i compatibles, utilitzat sobretot durant la dècada dels 80 i primera meitat dels 90.
  Les ordres s'introdueixen escrivint un text.
  I així es va evolucionar al hardware.
 • Period: to

  CINQUENA GENERACIÓ

  La cinquena generació aniria des de 1982 fins a l'actualitat. és l'etapa en la que els ordinadors van començar a ser més petits i accessibles per a la societat.
 • INTERNET

  Al 1990 apareix per als ordinadors personals Internet. Fins aquesta data sols ho feien servir militars i governs.
 • COMPAQ PRESARIO

  COMPAQ PRESARIO
  Compaq posa a la venta al detall la Compaq Presario, va ser un dels primers fabricants en vendre un ordinador per menys de 1000$
 • INTERNET A ESPANYA

  A l'any 1993, Jordi Adell va publicar el primer servidor web espanyol a l'Universitat Jaime I. Cada vegada més dispositius, dins l'entorn acadèmic i formatiu estaven connectats en Red.
 • MACBOOK

  MACBOOK
  Al 2008 Appel posa a la venda el Macbook Air, l'ordinador personal més fi del món.
 • IBM 100GHz

  IBM 100GHz
  IBM llença un processador de grafé amb una freqüència efectiva de 100 GHZ
 • ACTUALMENT

  ACTUALMENT
  Avui dia els ordinadors segueixen evolucionant cada vegada més ràpidament.