Foto

Historia de l'informatica

 • ''Los Huesos Del Hiper''

  ''Los Huesos Del Hiper''
  A principis del sege XVII, el matemàtic escocès John Napierinventase va inventar aquest aparel que costava d'una sèrie de barets de fusta que contenien les taules de multiplicar.
 • La Pascalina

  La Pascalina
  Va ser la primera alculadora que funcionava a base de rodes i engranatges inventada l'any 1637 pel filòsof i matemàtic francès Blaise Pascal.
 • Maquina Analitica

  Maquina Analitica
  La màquina analítica és el disseny d'un computador modern d'ús general realitzat pel professor britànic dematemáticas Charles Babbage.
 • Vàlvules de buit

  Vàlvules de buit
  Estaven constituïdes per dos o més elèctrodes rodejats de buit en un tub de cristall, amb un aspecte semblant al de les làmpades incandescents. L'invent va ser realitzat el 1904 per John Ambrose Fleming, de l'empresa Marconi.
 • Analitzador diferencial

  Analitzador diferencial
  Va ser el primer ordinador analògic mecànic dissenyat per resoldre equacions diferencials, usant mecanismes de rodes i discos per realitzar la integració.
 • Màquina Enigma

  Màquina Enigma
  L'Enigma era una màquina portàtil per a encriptar i desencriptar missatges. Més exactament, "Enigma" era una família de màquines criptogràfiques electromecàniques de rotor, desenvolupades i utilitzades durant la primera meitat del segle xx. Foren inventades per l'enginyer alemany Arthur Scherbius a finals de la Primera Guerra Mundial
 • The Witch

  The Witch
  Va ser ell primer ordinador digital que va existir. pesava dues tonelades aproximadamen i per aixo va sorgir el nom de ''The Witch'' (La Bruixa).
 • Colossus Mark

  Colossus Mark
  Colossus va ser el nom d'una col·lecció d'ordinadors desenvolupada per criptoanalistes britànics entre 1943 fins a 1945 amb l'objectiu d'ajudar en el criptoanàlisi del còdi Lorenz. El Colossus feia servir vàlvules termoiòniques per resoldre l'àlgebra de Boole i operacions de càlcul.
 • Mark 1

  Mark 1
  Va ser el primer ordinador electromecànic construït per Howard H. Aiken. Té 760.000 rodes i 800 quilòmetres de cable i es basava en la màquina analítica de Charles Babbage.
 • ENIAC

  ENIAC
  L'ENIAC, era una màquina gegant considerada la primera computadora de propòsit general totalment digital. El disseny i construcció de l'ordinador fou finançat per l'Armada dels Estats Units durant la Segona Guerra Mundial.
 • Transistor

  Transistor
  El transistor és un component electrònic semiconductor d'estat sòlid que s'utilitza com a amplificador o com a commutador, i té tres terminals que s'anomenen col·lector, base i emissor. Físicament, la base sempre està entre l'emissor i el col·lector: un petit corrent o voltatge aplicat a un dels terminals controla el corrent als altres dos.
 • Harvard Mark

  Harvard Mark
  Va ser el primer ordinador electromecànic construït per Howard H. Aiken el 1944 en la Universitat Harvard i amb la subvenció d'IBM. Té 760.000 rodes i 800 quilòmetres de cable i es basava en la màquina analítica de Charles Babbage.
 • Modem

  Modem
  Va ser el primer aparell en convertir les senyals digitals en analògiques.
 • EDVAC

  EDVAC
  L' EDVAC va ser un dels primers computadors electrònics. A diferència de l'ENIAC, no era decimal, sinó binari i va tenir el primer programa dissenyat per ser emmagatzemat. Aquest disseny es va convertir en l'estàndard d'arquitectura per a la majoria de les computadors moderns.
 • ATLAS (Computadora)

  ATLAS (Computadora)
  ATLAS, va ser un model de ''supercomputadora'' dissenyat conjuntament per entre l'Universidat de Mánchester i les companyies Ferranti i Plessey. Es tractava d'un equip de segona generació que usava transistors de germani. En aquell moment es va arribar a dir que ella sola suposava la meitat de la capacitat de computació de tot el Regne Unit.
 • ARPANET

  ARPANET
  La xarxa d'ordinadors "ARPANET" (Advanced Research Projects Agency Network) va ser creada per encàrrec del Departament de Defensa dels Estats Units com a mitjà de comunicació per als diferents organismes del país.
 • Mouse i teclat

  Mouse i teclat
  El 1970 es va comercialitzar el primer model de teclat i el primer model de ratolí de l'història. Funcionava a trabes de coordenades ''X'' i ''Y''.
 • Xerox PARC

  Xerox PARC
  PARC (Palo Alto Research Center Incorporated). Fundada el 1970 com una divisió de Xerox Corporation, PARC ha estat en gran part responsable d'esdeveniments com la impressió làser, Ethernet, l'ordinador personal modern, la interfície gràfica d'usuari (GUI) i el paradigma d'escriptori, la programació orientada a objectes.
 • 1r PC (IBM)

  1r PC (IBM)
  És l'ordinador original (i el percussor) de la plataforma de maquinari IBM PC compatible. És el model 5150, presentat el 12 d'agost de 1981. L'equip va ser creat per un equip d'enginyers i dissenyadors sota la direcció de Don Estridge de la IBM Entry Systems Division de Boca Raton, Florida.
 • Apple1

  Apple1
  Va ser un dels primers computadors personals, i el primer a combinar un microprocessador amb una connexió per a un teclat i un monitor. Va ser dissenyat i fet a mà per Steve Wozniak, originalment per a ús personal. Un amic de Steve Wozniak, Steve Jobs, va tenir la idea de vendre el computador. Creant aixi el primer producte amb marca ''Apple''.
 • Apple II

  Apple II
  va ser la primera sèrie de microordinadors fabricada per Apple Computer, cap al final dels anys 1970 fins a la meitat dels 1980. Els Apple II es basaven en una arquitectura de 8-bits la CPU 6502. Era completament diferent dels posteriors models Macintosh d'Apple, el seu creador va ésser Steve Wozniak, junt amb Steve Jobs.
 • Microprocessedor Intel 404

  Microprocessedor Intel 404
  L'Intel 4004 és una Unitat Central de Procés (CPU) de 4 bits llençada per Intel Corporation el 1971. Fou la primera CPU completa en un sol xip, la primera comercialment disponible com un processador, gràcies a l'ús de la nova tecnologia de portes lògiques basada en silici, que permetia la integració d'un elevat nombre de transistors i una velocitat més ràpida del que mai abans havia estat possible.
 • Internet

  Internet
  És una xarxa pública i global d'ordinadors que estan interconnectats mitjançant el protocol d'Internet (Internet Protocol) i que comuniquen mitjançant la commutació de paquets.
  Internet és la unió de milions de subxarxes domèstiques, acadèmiques, comercials i governamentals; és per això que a vegades se l'anomena «la xarxa de xarxes».
 • Macintosh

  Macintosh
  Macintosh (abreujat Mac) és el nom amb el qual actualment es coneix qualsevol computadora personal dissenyada, desenvolupada, construïda i comercialitzada per Apple. Els Macintosh, coneguts simplement com a 'Mac en tots els cercles, són una família d'ordinadors manufacturats per Apple inc,, empresa amb seu a Cupertino, Califòrnia, EUA. Eren anomenats així per les pomes McIntosh, el tipus de poma favorita de Jef Raskin.
 • 1r Windows

  1r Windows
  El 1985 Microsoft va publicar la primera versió de Windows, una interfície gràfica d'usuari (GUI) per al seu propi sistema operatiu (MS-DOS) que havia estat inclòs en l'IBM PC i ordinadors compatibles des de 1981.
 • Windows 10

  Windows 10
  És l'ùltim sistema operatiu desenvolupat per Microsoft com a part de la família Windows NT de sistemes operatius. La primera presentació a l'abril de 2014 a la Build Conference, per ser llençat a mitjans de 2015,