Hisòria de la Informàtica

 • 2700 BCE

  Àbac

  Àbac
  L'àbac en antigues civilitzacions, com la xinesa o la sumèria, va ser la primera eina per fer sumes i restes
 • Jan 1, 830

  Algoritme

  Algoritme
  El matemàtic i ingenyer persa Musa al-Juarismi inventó el algoritmo, la resolución metódica de problemas de álgebra y cálculo numérico .
 • Logaritme Neperià

  Logaritme Neperià
  El escocès John Napier inventa el logaritme neperià, que va aconseguir simplificar el càlcul de multiplicacions i divisions reduint-lo a un càlcul de sumes i restes.
 • La regla de càlcul

  La regla de càlcul
  L'anglès Edmund Gunter inventa la regla de càlcul, instrument manual utilizat com a calculadora electrònica per fer operacions aritmètques.
 • La pascalina

   La pascalina
  La Pascalina fou una de les primeres calculadores mecàniques. Va ser inventada per Blaise Pascal, fruit de tres anys de desenvolupament.
 • Calculadora per multiplicar i dividir

  Calculadora per multiplicar i dividir
  El filòsof y matemàtic, Gottfried Wilhelm Leibniz inventa una màquina capaç de multiplicar y dividir
 • Màquina analítica

  Màquina analítica
  La màquina anlítica va ser inventada per Charles Babbage, és es el disseny d'un computador modern d'ús general
 • Màquina tabuladora

  Màquina tabuladora
  El norteamericà Hermann Hollerith va inventar una màquina tabuladora.
 • Z1

  Z1
  El enginyer Konrad Zuse completa la Z1, la primera computadora que es pot considerar com a tal. De funcionamient electromecànic i utilizant relés, era programable.
 • Colossus

  Colossus
  A Anglaterra es construeixen els ordinadors Colossus (Colossus Mark I i Colossus Mark 2), amb l'objectiu de desxifrar les comunicacions dels alemanys durant la Segona Guerra Mundial.
 • 1a Genració

  En aquesta època els ordinadors funcionaven amb vàlvules, usaven targetes perforades per emmagatzemar les dades i els programes, utilitzaven cilindres magnètics per emmagatzemar informació i instruccions internes i s'utilitzaven exclusivament en l'àmbit científic i militar
 • Transistor

  Transistor
  Va ser creat el transistor, que es un component electrònic semiconductor, s'utilitza com a amplificador o com a commutador.
 • ENIAC

  ENIAC
  A una Universitat de Pensilvania, es va construïr l'ENIAC. Va ser el primerordinador de propòsits generals
 • Circuits Integrats

  Circuits Integrats
  L'any 1950, van ser creats els circuits integrats, que eren pastilles o xips. Formats per condensadors, díodes, resistències o transistors.
 • EDVAC

  EDVAC
  Comença operar la EDVAC, concebuda per John von Neumann, que a diferència de la ENIAC no era decimal, sino binària
 • 2a Generació

  Usaven transistors per processar informació. Els transistors eren més ràpids, petits i més fiables i segurs que els tubs al buit.
 • 3a Generació

  L'aparició de l'IBM 360 marca el començament de la tercera generació d'ordinadors, en la qual les plaques de circuit imprès amb múltiples components elementals passen a ser reemplaçades amb plaques de circuits integrats.
 • IBM 360

  IBM 360
  L'aparició de l'IBM 360, marca el començament de la tercera generació dels ordinadors.
 • E-mail

  E-mail
  Primer e-mail de la història. Inventat per Raymond Tomlison.
 • 4a Generació

  Fase caracteritzada per l'aparició del microprocessador, i es va desenvolupar el "xip"
 • Microprocessador

  Microprocessador
  És un circuit integrat més complex que un sistema imformàtic. A vegades li diuen el "cervell" del ordinador
 • Video Consola

  Video Consola
  L'any 1972 va ser inventada la primera videoconsola. Creada per Ralph Baer
 • Microordinador

  Microordinador
  L'any 1972, van crear Micral, el primer microordinador de tota la història
 • Microsoft

  Microsoft
  L'any 1975, Bill Gates i Paul Allen van crear microsoft.
 • Computador personal ( apple II )

  Computador personal ( apple II )
  Apple presenta el primer computador personal que es ven a gran escala, el Apple II, desarrollat per Steve Jobs y Steve Wozniak.
 • Apple 1

  Apple 1
  Apple 1 de Steve Jobs i Wozniak. Que va ser creat l'any 1977
 • Ordinador personal

  Ordinador personal
  IBM va introduïr el ordinador personal. Donant el naixement al terme "PC". Era una plataforma oberta que permetia programació
 • DOS

  DOS
  Microsoft presenta el seu sistema operatiu MS-DOS, por encàrrec de IBM
 • Lisa

  Lisa
  Lisa, el primer ordinador amb tecnologia Wimp
 • El Ratolí

  El Ratolí
  Steve Jobs i apple van inventar una caixeta petita amb un botó: el ratolí. Que mica en mica ha anat millorant.
 • 5a Generació

  Sorgeix l'ordinador personal o portàtil tal com la coneixem en l'actualitat. No hi ha una 6 generació, la 5 encara es a l'actualiat
 • Windows

  Windows
  Bill Gates i microsoft van crear windows
 • Windows 1.0.

  Windows 1.0.
  Microsoft presenta el sistema operatiu Windows 1.0.
 • Toshiba T1100

  Toshiba T1100
  Toshiba T1100 va ser el primer ordinador portàtil, creat per IBM
 • Caiguda D'internet

  Caiguda D'internet
  La primera caiguda d'internet va ser l'any 1988 a causa d'un virus.
 • Linux

  Linux
  Linus Torvalds va començar a desarrollar Linux, un sistema operatiu compatible amb Unix
 • Google

  Google
  Larry Page i Sergey Brin van desenvolupar un altre tipus de busqueda anomenat "Google". Molt utilitzat a l'actualitat
 • Tecnologia inalàmbrica

  Tecnologia inalàmbrica
  L'any 2000, van crear la tecnologia inalambrica. Que ens permet, per exemple, utilitzar un ratolí o un teclat sense cables. Amb un "pincho" enchufat al ordinador.
 • Smatphones

  Smatphones
  L'any 2000 comencen a haver-hi els mòbils de butxaca. I més trad apareixen els telèfons intel.ligents o "smartphones"
 • MAC OS X

  MAC OS X
  Al 2001 va sortir un nou sistema operatiu anomentat MAC OS X. Creat per
 • Iphone

  Iphone
  Apple debuta amb Iphone. Era com un ordinador i un mòbil. Que tenia "apps"
 • Windows 7

  Windows 7
  Windows va realitar un nou sistema windows: Windows 7
 • Windows 8

  Windows 8
  El windows 8 va ser creat al 2012. Per Steven Sinofsky
 • Windows 10

  Windows 10
  Windows 10 ha esta desenvolupat per Microsoft. Va estar presentat per primera vegada al l'abril de 2014 a la "Built Conference", per ser llençat a mitjans del 2015.