39 cursos gratis informatica1

Història de la Informàtica

 • 2502 BCE

  Definició de la Informàtica

  Definició de la Informàtica
  La Informàtica és la ciència o tècnica relativa a la tecnologia que estudia el tractament automàtic de la informació utilitzant dispositius electrònics i sistemes computacionals.
 • 2501 BCE

  Definició d'ordinador i funcionament

  Definició d'ordinador i funcionament
  Un ordinador és una màquina electrònica que rep i processa dades per a convertir-les en informació útil. Està formada per un conjunt de circuits integrats i d'altres components relacionats que pot executar amb exactitud, rapidesa i d'acord amb les instruccions que rep per part d'un usuari o d'un programa.
 • 2500 BCE

  Calculadora quipu

  Calculadora quipu
  El quipu era una ferramenta per dur el registre i comptabilitat utilitzat en l'Imperi Inca i per la societat precedent en la regió andina. Els quipus estaven fets normalment de pèl filat de llama o alpaca.
 • 2000 BCE

  Àbac

  Àbac
  L'àbac és una eina per al càlcul manual d'operacions aritmètiques, que consisteix en un marc amb filferros paral·lels per on es fan córrer boles. S'hi poden representar nombres enters o decimals. Es fa servir la base decimal on cada fil de boles representa les unitats, desenes, centenes, etcètera.
 • 1232

  Ramon Llull informàtica

  Ramon Llull informàtica
  Ramon Llull va ser l’origen de conceptes informàtics bàsics. Les seves idees han arribat fins a nosaltres i ens hem pogut aprofitar gràcies, a Leibniz, que va admirar i estudiar profundament aquest primer filòsof català.
  Idees: La idea de Càlcul
  La idea d’un “Alfabet del Pensament”
  La idea d’un Mètode
  La idea d’Anàlisi Lògica
  La idea d’Heurística i de Deducció
  La idea de Sistemes Generatius
  La idea de Graf
  La idea dels Taulers
  La idea de Xarxa Conceptual
  La idea dels Diagrames
 • 1452

  Leonardo Da Vinci

  Leonardo Da Vinci
  La màquina de sumar de Leonardo da Vinci va ser una màquina mecànica de sumar inventada (1452-1519). Va ser descoberta el 1967 per investigadors nord-americans en la Biblioteca Nacional de Madrid en el Còdex Madrid.
 • El regle de càlcul

  El regle de càlcul
  El regle de càlcul és un calculador analògic mecànic. El regle de càlcul s'utilitza principalment per multiplicar i dividir, i també per a funcions "científiques" com les arrels, els logaritmes i la trigonometria
 • Màquina de Schickard

  Màquina de Schickard
  William Schickard, un matemàtic alemany, va crear una màquina automàtica que la qual va anomenar amb el nom de "rellotge calculador". Va ser la primera de la història en ser construïda (Leonardo da Vinci ja havia dissenyat una màquina sumadora, però aquesta no s'havia arribat mai a construir a causa de l'avanç de la tecnologia en aquell moment).
 • La Pascalina (Blaise Pascal)

  La Pascalina (Blaise Pascal)
  La Pascalina fou una de les primeres calculadores mecàniques. Va ser inventada per Blaise Pascal, fruit de tres anys de desenvolupament. La va crear per ajudar al seu pare en els càlculs que aquest havia de fer com a recaptador d'impostos que era. La màquina era totalment mecànica i estava impulsada per diferents rodes que possibilitaven el càlcul de sumes; es va donar a conèixer com a Pascalina.
 • Calculadora mecànica de Leibniz

  Calculadora mecànica de Leibniz
  Gottfried Wilhelm Leibniz es va proposar la tasca de millorar les màquines de càlcul construïdes fins aleshores: la de Blaise Pascal i la de Samuel Morland. El procés va ser certament llarg però el resultat va ser espectacular, ja que la Calculadora Universal de Leibniz no només sumava i restava, sinó que també podia multiplicar i dividir.
 • Nombres de Bernoulli

  Nombres de Bernoulli
  En matemàtiques, els Nombres de Bernoulli són una seqüència de nombres racionals amb connexions profundes amb la teoria de nombres.
 • Torres Quevedo

  Torres Quevedo
  Torres Quevedo posa les bases del que més endavant es donaria a cridar intel·ligència artificial i desenvolupa la teoria del que posteriorment serà el seu aritmòmetre.
 • Analitzador diferencial

  Analitzador diferencial
  L'analitzador diferencial va ser un computador analògic mecànic dissenyat per solucionar equacions diferencials per integració, usant mecanismes de rodes i discos per realitzar la integració. Va ser un dels primers dispositius de computació avançats a ser usats operacionalment.
 • Z1

  Z1
  El Z1 és considerat com el primer ordinador mecànic programable del món. Va ser dissenyat per l'enginyer alemany Konrad Zuse entre 1935 i 1936, construït entre 1936 i 1938, i destruït al costat de tots els seus plànols de construcció al desembre de 1943 durant el bombardeig aliat de Berlín en la Segona Guerra Mundial.
 • ENIAC

  ENIAC
  L'ENIAC era una màquina gegant considerada la primera computadora de propòsit general totalment digital. El disseny i construcció de l'ordinador fou finançat per l'Armada dels Estats Units durant la Segona Guerra Mundial. Va ser dissenyat pel càlcul de taules de tir de l'artilleria al Laboratori de Recerca Balística de l'Armada dels Estats Units.
 • Mark I (Aiken)

  Mark I (Aiken)
  El Mark I fou el primer ordinador electromecànic construït per Howard H. Aiken el 1944 en la Universitat Harvard i amb la subvenció d'IBM. Té 760.000 rodes i 800 quilòmetres de cable i es basava en la màquina analítica de Charles Babbage. L'ordinador Mark I feia servir senyals electromagnètics per moure les parts mecàniques. Aquesta màquina era lenta i inflexible, però executava operacions matemàtiques bàsiques i càlculs complexos d'equacions sobre el moviment parabòlic de projectils.
 • EDVAC

  EDVAC
  L' EDVAC va ser un dels primers computadors electrònics. A diferència de l'ENIAC, no era decimal, sinó binari i va tenir el primer programa dissenyat per ser emmagatzemat. Aquest disseny es va convertir en l'estàndard d'arquitectura per a la majoria de les computadors moderns.
  El disseny de l'EDVAC és considerat un èxit en la història de la informàtica.
 • Bill Gates

  Bill Gates
  Bill Gates, és un empresari americà de la branca de la informàtica. Juntament amb altres, va programar l'Altair BASIC original per a l'Altair 8800, una microcomputadora primitiva. Va fundar Microsoft juntament amb Paul Allen, empresa de la qual Steve Ballmer n'és president i Arquitecte de programari en Cap.
 • John Von Neumann

  John Von Neumann
  John von Neumann fou un científic, físic i matemàtic estatunidenc, jueu d'origen hongarès, considerat per molts com un dels més importants científics del segle XX. Va fer importants contribucions a diversos camps de la ciència i tecnologia, incloent matemàtiques, física (mecànica quàntica, hidrodinàmica, i dinàmica fluida), economia (teoria de jocs), informàtica (arquitectura de Von Neumann, programació lineal, màquines autoreplicatives, informàtica estocàstica), i estadística
 • Circuit integrat

  Circuit integrat
  Un circuit integrat és una pastilla o xip on es troben tots els components electrònics necessaris per realitzar una funció. Aquests components estan formats, principalment, per condensadors, díodes, resistències i transistors.
 • Targetes perforades (Joseph Marie)

  Targetes perforades (Joseph Marie)
  La targeta perforada és un mitjà d'enregistrament d'informació digital basat en una cartolina amb unes perforacions que enregistren, de forma binària, «acció» (forat) o «no acció» (no forat). Aquest sistemava ser el primer mitjà utilitzat per emmagatzemar i entrar informació (en codi binari o EBCDIC) als ordinadors de l'època.
 • Intel

  Intel
  Intel és una empresa multinacional fundada per Gordon Moore i Robert Noyce el 1968, que fabrica microprocessadors, circuits integrats especialitzats i uns altres dispositius electrònics. Andrew Grove col·laborà també al desenvolupament d'aquesta companyia.
 • Internet

  Internet
  Internet és una xarxa pública i global d'ordinadors que estan interconnectats mitjançant el protocol d'Internet (Internet Protocol) i que comuniquen mitjançant la commutació de paquets.
  Internet és la unió de milions de subxarxes domèstiques, acadèmiques, comercials i governamentals; és per això que a vegades se l'anomena «la xarxa de xarxes».
 • Microsoft

  Microsoft
  Microsoft és una empresa multinacional d'informàtica que va ser creada el 21 de setembre de 1975 als Estats Units, on encara té la seva seu principal.
 • Llenguatge BASIC

  Llenguatge BASIC
  BASIC és una família de llenguatges de programació d'alt nivell. Concebut, en principi, com un llenguatge fàcil d'usar, es va implantar al sector dels ordinadors personals en els anys 80 i roman avui en dia amb variants bastant evolucionades. El nom "BASIC" prové de l'acrònim anglès Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code (Codi Simbòlic d'Instruccions Multipropòsit per a Principiants).