Descarga

La historia del ordinador

By Laia07
 • Period: to

  1r generació

  La primera generación de computadoras abarca desde el año 1940 hasta el año 1952, aunque realmente estas fechas son de las máquinas comerciales que se podrían llamar la primera generación de computadoras. Características: Estaban construidas con electrónica de válvulas de vacío.
 • La historia del ordinador

  La historia del ordinador
  Els elements de maquinari de la computació han experimentat una millora significativa durant la seva història. Aquesta millora ha disparat l'ús mundial de la tecnologia, les prestacions han millorat i el preu ha baixat. Els ordinadors han esdevingut comoditats accessibles a sectors cada vegada més grans de la població.
 • Primer servei de telefonia

  Bell Labs desenvolupa el primer servei de telefonia mòbil.
 • El primer ordinador per vendre

  El primer ordinador per vendre
  1951 UNIVAC I. Primera computadora comercial. Els doctors Mauchly i Eckert van fundar la companyia Universal Computer (Univac), i el seu primer producte va ser aquesta màquina. El primer client va ser l'Oficina del Cens dels Estats Units.
 • MAURICE WILKES

  MAURICE WILKES
  1951: Maurice Wilkes inventa la microprogramació, que simplifica molt el desenvolupament de les CPU però aquesta microprogramació també va ser canviada més tard pel computador alemany Bastián Shuantiger.
 • Targetes perforades

  Les dades s'introdueixen en l'ordinador utilitzant targetes perforades. L'entrada de les dades es va basar en targetes perforades i cinta de paper, i la sortida es va mostrar en les impressions.
 • IBM 701

  IBM 701
  Per a introduir les dades, aquests equips empraven targetes perforades, que havien estat inventades en els anys de la revolució industrial +pel francès Joseph Marie Jacquard i perfeccionades per l'estatunidenc Herman Hollerith en 1890. La IBM 701 va ser la primera d'una llarga sèrie de computadores d'aquesta companyia.
 • Period: to

  2n generació

  La segunda generación de las computadoras reemplazó las válvulas de vacío por los transistores. Por eso las computadoras de la segunda generación son más pequeñas y consumen menos electricidad que las de la anterior.
 • MAINFRAME IBM

  MAINFRAME IBM
  Originalment amb només una cinta de paper perforat, però aviat es va actualitzar a targetes perforades. Va provar ser una computadora científica popular i es van vendre aproximadament 2000 unitats. Utilitzava una memòria de nucli magnètic de més de 60 000 dígits decimals.
 • 1ª GRUPO DE MAQUINAS

  1ª GRUPO DE MAQUINAS
  En 1964, va anunciar el primer grup de màquines construïdes amb circuits integrats, que va rebre el nom de "sèrie".
 • SERIE 360

  SERIE 360
  1964: l'empresa IBM va anunciar la sèrie 360, que va ser la primera família de computadores que podia córrer el mateix programari en diferents combinacions de velocitat, capacitat i preu. També va obrir l'ús comercial de microprogrames, i un joc d'instruccions esteses per a processar molts tipus de dades, no sols aritmètica.
 • Period: to

  3r generació

  A finals de la dècada de 1950 es va produir la invenció de l'circuit integrat o xip, per part de Jack S.
  A partir d'aquesta data, van començar a empaquetar diversos transistors diminuts i altres components electrònics en un sol xip o encapsulat, que contenia en el seu 3 interior un circuit complet: un amplificador, un oscil·lador, o una porta lògica.
 • PC

  PC
  Va fer que sigui una computadora ideal per a ús “personal”, d'aquí ve que el terme “PC”
 • Period: to

  4r generació

  La quarta generació de les computadores es dóna des de 1971 a 1981, el més important en aquesta generació és l'invent de l'microprocessador el qual unia els circuits integrats en un sol bloc.
 • Period: to

  5t generació

  És la cinquena generació de connectivitat internet mòbil que promet descàrregues molt més ràpides, una àmplia cobertura i connexions més estables. Es tracta de facilitar un millor ús de l'espectre radioelèctric i de permetre a molts dispositius connectar-se a el mateix temps.
 • PORTATIL

  PORTATIL
  Es crea llavors la computadora portàtil o laptop tal qual la coneixem en l'actualitat. IBM presenta la seva primera laptop o computadora portàtil i revoluciona el sector informatiu.
 • Microsoft

  Microsoft
  Microsoft llança al mercat Windows 1.0
 • PC D' AVUI DIA

  PC D' AVUI DIA
  Aquest es el PC d'avui dia ha millorat molt, te fins llums