Eniac3

L'evolució de l'ordinador

 • 100

  El àbac

  El àbac
 • 100

  El àbac

  El àbac
  Un àbac consisteix en un marc amb filferros paral•lels per on es fan córrer bolesi fa operacions aritmètiques. S'hi poden representar nombres enters o decimals. Cada fil de boles representa les unitats, desenes, centenes... L'àbac generalment s'utilitza per realitzar les operacions aritmètiques bàsiques suma, resta, multiplicació i divisió.
  Avui dia es tendeix a pensar que l'origen de l'àbac es troba a la Xina igual que al Japó.
  Apareix en el període comprès entre els anys 2700-2300 AC.
 • Màquina aritmètica i de Leibnitz

  Màquina aritmètica i de Leibnitz
 • Charles Babbage i màquines en diferències

  Charles Babbage i màquines en diferències
  (Teignmouth, 1792 - Londres, 1871) Matemàtic i enginyer britànic, inventor de les màquines calculadores programables. Charles Babbage es va llicenciar a la Universitat de Cambridge el 1814. Poc després, el 1815, va fundar amb J. Herschel la Analytic Society amb el propòsit de la renovació de l'ensenyament de les matemàtiques a Anglaterra. En 1816 va ser triat membre de la Royal Society i el 1828 va ingressar a la seva universitat com a professor de Matemàtiques.
 • Màquina analítica

  Màquina analítica
 • Màquines electromecàniques

  Màquines electromecàniques
 • L'informàtica

  L'informàtica
  La Informàtica és la ciència o tècnica relativa a la tecnologia que estudia el tractament automàtic de la informació utilitzant dispositius electrònics i sistemes computacionals. En el que avui dia coneixem com a informàtica hi influeixen moltes de les tècniques i de les màquines que l'home ha desenvolupat durant la història per donar suport i potènciar les seves capacitats de memòria, de pensament i de comunicació. D'entre aquestes màquines cal destacar l'ordinador.
 • Colossus

  Colossus
  Les màquines Colossus van ser els primers dispositius calculadors electrònics usats pels britànics per llegir les comunicacions xifrades alemanyes durant la Segona Guerra Mundial . Colossus fou un dels primers computadors digitals.
  La màquina Colossus va ser dissenyada originalment per Tommy Flowers a la Post Office Research Station (Estació de Recerca de l'Oficina Postal), Dollis Hill. El prototip, Colossus Mark I , va entrar en funcionament a Bletchley Park des de febrer de 1944.
 • L'ordinador

  L'ordinador
  Un ordinador o computadora és una màquina electrònica que rep i processa dades per a convertir-les en informació útil. Està formada per un conjunt de circuits integrats i d'altres components relacionats que pot executar amb exactitud, rapidesa i d'acord amb les instruccions que rep per part d'un usuari o d'un programa.
 • 1r generació

  1r generació
  Hom considera de la primera generació (al rededor de 1945-58) els ordinadors que es basaven en vàlvules electròniques. Aquesta generació d'ordinadors és sovint exemplificada per la màquina anomenada ENIAC, construïda ja el 1946.
 • 1r generació

  1r generació
 • 1r generació

  1r generació
 • 1r generació

  1r generació
 • 1r generació

  1r generació
 • 1r generació

  1r generació
 • 1r generació

  1r generació
 • 1r generació

  1r generació
 • Steve Jobs

  Steve Jobs
  Steve Jobs (San Francisco, Califòrnia, 24 de febrer de 1955 –5 d'octubre de 2011) va ser un empresari i magnat dels negocis del sector informàtic estatunidenc, cofundador i president executiu d'Apple i màxim accionista individual de The Walt Disney Company. Va fundar Apple el 1976 juntament amb Steve Wozniak.
 • Bill Gates

  Bill Gates
  Bill Gates, (nascut el 28 d'octubre de 1955), és un empresari americà de la branca de la informàtica. Juntament amb altres, va programar l'Altair BASIC original per a l'Altair 8800, una microcomputadora primitiva. Va fundar Microsoft juntament amb Paul Allen, empresa de la qual Steve Ballmer n'és president i Arquitecte de programari en Cap.
 • 2n generació

  2n generació
  La segona generació (1958-65) és formada pels ordinadors que feien servir transistors i memòries de nuclis de ferrita i amb una velocitat d'execució que era de milers d'operacions per segon.
 • 2n generació

  2n generació
 • 2n generació

  2n generació
 • 3r generació

  3r generació
  La tercera generació (1965) aparegué quan hom començà a utilitzar circuits integrats, amb una velocitat d'execució que ateny les 100 000 operacions elementals per segon.
 • 3r generació

  3r generació
 • 3r generació

  3r generació
 • 3r generació

  3r generació
 • 4r generació

  4r generació
  La quarta generació (a partir de la meitat dels anys setanta) apareix quan la tecnologia utilitzada és d'integració a gran escala (LSI) i les memòries són construïdes amb semiconductors o són de bombolles i que tenen una velocitat d'execució que passa del milió d'operacions elementals per segon. La quarta generació és la de l'extensió dels microordinadors.
 • 4r generació

  4r generació
 • Microsoft

  Microsoft
  Microsoft és una empresa multinacional d'informàtica que va ser creada el 21 de setembre de 1975 als Estats Units, on encara hi te la seva seu principal. El nom de Microsoft és l'acrònim de Microprocessador Software.
 • Apple

  Apple
  Apple és un empresa multinacional americana que dissenya i fabrica productes electrònics de consum i programari per a els seus productes. Els més coneguts són els ordinadors Mac, els iPod, l'iPhone i l'iPad. El programari que desenvolupa Apple inclou el sistema operatiu Mac OS X, el reproductor de contingut multimèdia iTunes. Apple es va establir a Cupertino, Califòrnia l'1 d'abril de 1976.
 • Windows

  Windows
  Windows és una sèrie de sistemes operatius i interfícies gràfiques d'usuari produïts per Microsoft. Microsoft va introduir per primera vegada un entorn operatiu anomenat Windows el novembre de 1985. Microsoft Windows ha arribat a dominar el mercat del PC, superant al Mac OS, que havia estat introduït prèviament. La versió més recent d'un Windows client és el Windows 7.
 • 5n generació

  5n generació
  Hom preveu encara l'arribada d'una cinquena generació cap als anys noranta, amb noves tecnologies ja descobertes que n'augmentaran la velocitat de treball i obriran noves possibilitats de processament. Paral·lelament a aquestes evolucions tecnològiques, la forma d'explotació dels ordinadors ha progressat a cada generació.
 • Ordinadors actuals

  Ordinadors actuals