Ilustracion sobre informatica programacion 1040 3424

L'historia de la informàtica.

 • 500 BCE

  Àbaco

  Àbaco
  Primer de tot, en l’edat de pedra, l’home primitiu feia corts en els ossos dels animals per poder contar. Sovint que avançava la civilització, l'orient va inventar la àbaca. Un objecte que feia calculs de contabilitat, aritmètica i calculs complexos es utilitzaba en la suma, resta y multiplicació. PD: Avui en dia, es troba en ús en el Japò y Xina.
 • 300 BCE

  Tabla de salamina.

  Tabla de salamina.
  A la arribada dels babilonis varen crear les tables de salamina que es un tablilla de màrmol que el utilitzaven en fer calculs suma i resta ràpida i sencilla.
 • 1202

  Lionardo De Fivonachi

  Lionardo De Fivonachi
  Va ser el matemàtic que va fer un escrit sobre la existencia del Àbaco.
 • 1571

  John Napier

  John Napier
  Va ser el matemàtic escocés que va implantar les taules de multiplicar i els logaritmes. Amb la ajuda d'ell es va facilitar el calculs amb el nombres arrabigs.
 • Blaise Pascal

  Blaise Pascal
  Va inventar una maquina, amb un sistema de engranatges mecanics, capaç de sumar, restar i emmagatzemar les dades. Estrepitosament, no va ser molt popular ja que es trencaba facilment.
 • Benjamin Franklin

  Benjamin Franklin
  Descobridor de energia electrica que avui en dia utilitzam gracies al seu experiment del cometa.
 • Joseph Marie Jacquard

  Joseph Marie Jacquard
  Utilizo la targeta perforada (una lamina feta de cartulina que tenia uns codis de informació en forma de perforació per un codi binari) que va poder controlar les trames i dibuixos que feia les maquines de telar. Va donar un començament a la era de la comunicació.
 • Charles Babbage

  Charles Babbage
  Va crear una maquina calculadora a través de la targeta de perforació i la mecánica.
 • Ada Byron

  Ada Byron
  Va ser la primera programadora del món, va donar uns algoritme en un document que va escriure sobre la maquina de Babbage. PD: En el sistema de defensa de Estats Units, nomena el llenguatge de programació; ADA. P.P.D.: En Anglatera es celebra el seu dia, en honor a la dona en la seva aportació a la ciencia.
 • George Boole

  George Boole
  Inventor de la algebra de Boole, va ser uns dels pares de la fundació de la computació. Va donar la aportació de els operadors lògics i simbòlics i de la seva algebra.
 • Herman Hollerith

  Herman Hollerith
  Crea la maquina tabuladora, una maquina que funcióna amb les targetes perforades electriques i basat en la teoria de Boole amb objectiu de emmagatzemar el cens dels habitants de estats units.
 • Lee De Forest

  Lee De Forest
  Inventor de la vàlvula de tríode, un objecte amb capacitat de rebre senyals de radio i amplificarles desde una antena.
 • Enigma

  Enigma
  Una maquina creada,per alemans, que podía codificar i descodificar missatges complexos. I que segons ells el codi Enigma era indescifravle.
 • Howard H. Aiken

  Howard H. Aiken
  Inventa el primer ordinador electromecànic, amb 78 calculadores dins, que te la capacitat de poder fer calculs basics i més difícils parabòlicament.
 • Colosus

  Colosus
  Creada per Alan Turing feta per tubs termoiònics. Fent salvar moltes vides, descifrand la maquina alemana Enigma.
 • Period: to

  Primera generació de l'ordinador.

  Comença amb la arribada de les valvules de vacío en el ordinadors, on ponien els circuits i els tambors magnètics per la memoria. Eran cars, ocupaven molt de espai, emitian bastant calor quan alguna cosa no funcionava bé i tardaven els operadors dies o setmanes en operar un nou problema matemátic; utilitzant el llenguatge de la maquina. L'entrada del les dades amb targetes perforades i cinta de papel. I la sortida amb les impresions.
 • John Von Neumann

  John Von Neumann
  Va implementar canvis en els ordinadors programables, implantant instruccions dins en la maquina i el codi binari.
 • E.N.I.A.C.

  E.N.I.A.C.
  Va ser ordinador remplaçat per els botons de encendre i apagar per tubs de termoiònics, que proporcionaben unes temperatures elevades. John Presper Eckert y John William Mauchly varen ser els que van portar-se el merit, encara que va ser programat per sis dones: Betty Snyder Holberton, Jean Jennings Bartik, Kathleen McNulty Mauchly Antonelli, Marlyn Wescoff Meltzer, Ruth Lichterman Teitelbaum y Frances Bilas Spence.
 • Alan Turing

  Alan Turing
  Pare fundador de la computació i va aportar ajuda en la descifració de la maquina Enigma, que va salvar moltes vides. També, va crear un sistema que avui en dia hi ha als micropocedars, la maquina universal de turing; fent que una peça amb una serie de codigs facin qualsevol cosa que fa possible escriure aquest text.
 • U.N.I.V.A.C.

  U.N.I.V.A.C.
  Va ser la primera maquina comercialitzada i es va ser de molta ajuda per el cens de Estats Units i per les votacions presidencial de 1952.
 • Fortran

  Fortran
  Va ser un lenguatge de programació utilitzat en principalment en les matemàtiques i aplicacions de calcul científic. Inventada per John Backus i el seu equip, trebaixadors de la IBM, durant 2 anys seguits van estar elaborant el seu primer copilador.
 • Period: to

  Segona generació de l'ordinador

  Amb la arribada dels transitors es podien fer els equips més petits i rapids un exemple; els chips semiconductors. I gracies als lengutages simbolics o ensemblaje, va donar al começament de les primers versions del lenguatge COBOL i FORTRAN. Darthmounth introdueix el concepte de inteligencia artificial. Es llança el primer satèlit orbital, el Sputnik I. IBM comercialitza la impresora matricial. Primers robots industrials. Els ordinadors de aquell moment varen pasar a nucli magnetic.
 • Grace Murray Hopper

  Grace Murray Hopper
  La primera programadora en fer ús del Mark I i de poder crear el COBOL un lenguatge de programació que podies parlar en ingles amb fins de negocis.
 • Period: to

  Tercera generació de l'ordinador

  Fabricació basada en l'ús de circuits integrats amb miles de components anomenat microprocesador, reduint el tamany dels ordinadors que el utilitzaven els físics, matemàtics de les grans empreses. Corning Glass inventa la fibra óptica. Arpanet, primera red que pot conectar quatre ordinadors. Intel crea la primera memoria RAM.
 • Creeper

  Creeper
  Va ser el primer virus informàtic, però sense proposit de fer el mal. Robert H. Thomas a traves de les teories de John Von Neumann de la existencia de un programa capaç de saltar de un ordinador a un altre, en la mateixa red informàtica, va fer-ho realitat. Aquest programa es replicaba a si mateix, fent apareixer un missatge; "Soc una enfiladissa...Agafa-me si pots!". iEn questió de segons, la pantalla tornava al seu estat d'abans i s'anava a un altre ordinador sense deixar el seu rastre.
 • Period: to

  Quarta generació de l'ordinador

  Invenció del microprocesador. Amb la capacitat de poder qualsevol comprarse un ordinador. Primer programa para enviar correo electrònic. Es desarrolla el protocol Internet TCP/IP. Es crea reds LAN Ethernet. Invenció del CD. ARPANET crea Internet.
 • Reaper

  Reaper
  Era una programa informàtic amb la funció de eliminar al programa informàtic, "Creeper", imitant el seu moviment. Ray Tomlison, creador del correu electrònic, va ser el que va crear aquest programa.
 • Steve Jobs

  Steve Jobs
  Fundador de Apple i de la computadora personal. Que amb el seu ingeny va revolucionar la música digital, el telefon mòvil i el ordinador personal.
 • IBM

  IBM
  Empresa que va ser fundada en 1890, amb la aparició de la tabuladora. Dècades deprés , va donar un sistema estandart de software i de hardware i també, un sistema operatiu als inicis de Microsoft. Va donar un exit de ventas amb la seva "PC".
 • Period: to

  Quinta generació de l'ordinador

  Naixement de la microtecnologia i la nanotecnologia proporciona capacitat de comercialitzar ordinadors personal i els sistemes operatius i de gràfica. Es fa Microsoft Windows. Es desarolla World Wide Web. Telefonia movil GSM. Es funda Google.
 • Bill Gates

  Bill Gates
  Creador de la empresa Microsoft amb Paul Allen. I que va crear el sistema informatiu Windows, abans MS-DOS, un sismtema operatiu que va anar actualitzantse fins arribar a les nostres mans. I que va implantar un benefici en creació de la Societat de la Informació i del Coneixement.
 • Period: to

  Sexta generació de l'ordinador

  Tecnologia tàctil més empleada. Grans quantitas de espai de almacenatge. Aplicacions de telecomunicació, entreteniment, etc. Progresió avanzada en els videojocs 3D, realitat virtual, impresores 3D. I molts més progresions que tú pots aportar en aquest mon!