250px ibm pc 5150

Història de la informàtica

By acv1085
 • Circuit Binari

  Circuit Binari
  George Stibitz, dels laboratoris Bell, proposa crear una calculadora que empri un circuit elèctric.
  Desenvolupa un circuit binari basat en àlgebra booleana.
 • Es proposa la construcció d'un gran computador digital

  Es proposa la construcció d'un gran computador digital
  Howard Aiken proposa la construcció d'un gran computador digital i descobreix parts de la màquina diferencial de Babbage a Harvard.
 • Atanasoff computador electrònic

  Atanasoff computador electrònic
  Atanasoff completa un model de computador electrònic amb tambors d'emmagatzematge mecànics.
  Aquesta màquina, decididament revolucionària, va aportar Diverses Innovacions en el camp de la computació: un sistema binari per a l'aritmètica, memòria regenerativa i Distinció entre la memòria i els Funcions de Càlcul.
 • Ordinador Z3

  Ordinador Z3
  Konrad Zuse construeix a Alemanya l'ordinador "Z3", el primer computador digital electromecànic controlat per un programa.
 • "Colossus", primer computador electrònic construït amb vàlvules.

  "Colossus", primer computador electrònic construït amb vàlvules.
  Alan Turing, Tommy Flowers i Maxwell Herman Alexander Newman construeixen a Gran Bretanya el "Colossus", primer computador electrònic construït amb vàlvules. Es va destinar al desxifrat dels missatges alemanys en codi Enigma.
 • ENIAC

  ENIAC
  John Presper Eckert i John Mauchly posen en funcionament a la Universitat de Pennsilvània el "ENIAC" (Electronic Numerical Integrator and Computer), 500 vegades més ràpid que les calculadores electromecàniques.
 • Memòria de tambor magnètic

  Memòria de tambor magnètic
  S'introdueix la memòria de tambor magnètic com a dispositiu d'emmagatzematge de dades per computadors.
 • El transitor

  El transitor
  S'inventa el transistor en els Laboratoris Bell. El transistor és un dispositiu electrònic semiconductor utilitzat per lliurar un senyal de sortida en resposta a un senyal d'entrada.
 • Selective Sequence Electronic Calculator (SSEC)

  Claude Shannon planteja el procés de comunicació en el seu treball "A mathematical Theory of Communication".
  Richard Hammnig proposa el seu mètode per trobar i corregir errors en blocs de dades.
  IBM presenta el Selective Sequence Electronic Calculator (SSEC), primera màquina que incorpora la noció de programa emmagatzemat de Von Neuman.
 • Electronic Delay Storage Automatic Calculator

  Electronic Delay Storage Automatic Calculator
  Maurice Wilkes a la Universitat de Cambridge (UK) construeix l'Electronic Delay Storage Automatic Calculator (EDSAC), que segueix les idees de programa emmagatzemat.
 • Automatic Computer

  Automatic Computer
  Es llança al mercat l'Universal Automatic Computer (UNIVAC I).
  Apareixen les "cintes magnètiques" com a suport d'emmagatzematge de la informació.
  Jay Forrester, del MIT, patenta la idea d'utilitzar nuclis de ferrita com a memòria principal.
 • Transitor d´unió

  Transitor d´unió
  William Shockey inventa el transistor d'unió, que usava una unió entre dues parts, tractades de manera diferent, d'un cristall de silici. Tals semiconductors d'estat sòlid tenen la virtut de rectificar i amplificar el corrent que circula a través d'ells. Gràcies a aquests transistors ia la seva fiabilitat es va obrir camí cap a la miniaturització dels circuits de ràdio, televisió, i dels equips d'ordinadors.
 • Primer compilador

  Primer compilador
  Grace Murray Hopper desenvolupa el primer compilador, l'A-0.
  un programa informàtic que tradueix un programa escrit en un llenguatge de programació a un altre llenguatge de programación. Usualment el segon llenguatge és llenguatge de màquina, però també pot ser un codi intermedi (bytecode), o simplement text. Aquest procés de traducció es coneix com compilació.
 • Primer transitor de silici

  Primer transitor de silici
  Texas Instruments comercialitza el primer transistor de silici.
 • Primeres màquines que utilitzen memòria de ferrites

  Primeres màquines que utilitzen memòria de ferrites
  Es llancen al mercat l'IBM 704 i l'UNIVAC 1103a, primeres màquines que utilitzaven memòria de ferrites.
  També es comercialitzen les unitats de cinta magnètica com a dispositius de lectura / escriptura.
 • Random Access Method of Accounting and Control

  Random Access Method of Accounting and Control
  IBM desenvolupa el 350 RAMAC (Random Access Method of Accounting and Control), el primer sistema d'emmagatzematge basat en discos magnètics.
  Reben el Premi Nobel de Física Shockley, Brattain i Bardeen, inventors del transistor. John McCarthy i Marvin Minsky introdueixen el concepte de "Intel·ligència Artificial".
 • Sputnik

  Sputnik
  La Unió Soviètica llança l'Sputnik. va ser el primer satèl·lit artificial de la historia.1
  El Sputnik 1 va ser el primer de diversos satèl·lits llançats per la Unió Soviètica en el seu programa Sputnik, la majoria d'ells amb èxit. El va seguir el Sputnik 2, com el segon satèl·lit en òrbita i també el primer a portar a un animal a bord, una gossa anomenada Laika. El primer fracàs el va patir l'Sputnik 3.
 • Primera fotocopiadora

  Primera fotocopiadora
  Xerox introdueix la primera fotocopiadora.
 • Desenvolupament software

  Desenvolupament software
  Max V. Mathews lidera un grup en els laboratoris Bell que desenvolupa un programari capaç de sintetitzar, emmagatzemar i editar música.
 • Correu electronic

  Correu electronic
  Ray Tomlinson inventa el correu electrònic. Un servei de xarxa que permet als usuaris enviar i rebre missatges
 • Microsoft

  Microsoft
  Bill Gates i Paul Allen funden l'empresa Microsoft.
  Diverses companyies comencen a experimentar amb cables de fibra òptica.
  S'anuncien i comercialitzen múltiples ordinadors personals: Commodore PET, TRS-80 ...
 • Primer ordinador personal

  Primer ordinador personal
  IBM va llançar el primer ordinador personal.
  Es va llançar MeetingPro, el primer programari de base de dades per al sector de congressos i reunions per a la formació mèdica permanent, amb cartes de confirmació personalitzades, credencials impreses amb lletra gran, llistes de participants precises i seguiment bàsic del mercat.
 • Macintosh, Apple

  Macintosh, Apple
  Apple va tornar a llançar el Macintosh, el primer ordinador fabricat en massa, amb un ratolí i una interfície gràfica.
 • World Wide Web

  World Wide Web
  Tim Berners Lee va inventar la World Wide Web. Un sistema de distribució de documents d'hipertext o hipermitjans interconnectats i accessibles via Internet. Amb un navegador web, un usuari visualitza llocs web compostos de pàgines web que poden contenir text, imatges, vídeos o altres continguts multimèdia, i navega a través d'aquestes pàgines usant hiperenllaços.
 • Google

  Google
  Larry Page i Sergey Brin llancen Google. Un cercador més eficaç, Capac de mostrar a els Resultats de la recerca en un ordre jeràrquic condinionat pel nom de visites
 • Open Source Summit

  Open Source Summit
  Es va celebrar l'esdeveniment Open Source Summit. Va ser un esdeveniment clau que va fomentar notablement la idea del programari gratuït i desenvolupat públicament (de codi obert). Això ha arribat a convertir-se en un model de desenvolupament de programari més ràpid i barat, incloent els sistemes operatius Linux i Android i centenars de milers d'aplicacions mòbils.
 • Blogger

  Blogger
  Ev Williams crea Blogger. Evan Williams i Meg Hourihan van fundar junts Pyra Labs amb la intencio inicial de Fer 01:00 programari d'administració de projectes. Una Funció d'aquest programari va donar peu a la creació de Blogger, una de les primeres aplicacions web per crear i gestionar blocs. Williams va inventar el Terme blogger, Fet Fonamental en la popularització del terme bloc.
 • Wikipedia

  Wikipedia
  Jimmy Wales, juntament amb Larry Sanger, llancen Wikipedia.
  És una enciclopèdia, entesa com a suport que permet la recopilació, l'emmagatzematge i la transmissió de la informació de forma estructurada.
  És un wiki, pel que, amb petites excepcions, pot ser editada per qualsevol.
  És de contingut obert.
 • WIFI

  WIFI
  Intel incorpora el WiFi (wireless internet receiving capability) en el seu processador Centrino, el que va obrir la porta a la ràpida adopció d'Internet sense fils en els pròxims anys.
 • Tecnologia web 2

  Tecnologia web 2
  La indústria dels esdeveniments va començar a utilitzar la tecnologia Web 2.0 (que després esdiria "mitjans socials"), incloent blocs, blocs de vídeos i wikis (llocs web interactius).
  Es van fusionar els dos principals proveïdors de tecnologia per a reunions, OnVantage (el resultat de la fusió entre PlanSoft i SeeUThere) i StarCite (el resultat de la fusió entre aquest últim, bthere i REGWEB).