Historia de la informatica

 • Jan 1, 1500

  (2500 a.C.) Àbac

  És una eina per al càlcul manual d'operacions aritmètiques, que consisteix en un marc amb filferros paral·lels per on es fan córrer boles.
 • El codi binari

  El sistema binari és un sistema de numeració en el qual tots els nombres es representen utilitzant com base dues xifres: zero i un (0 i 1).
 • Planços de Napier

  John Napier desenvolupa els plançons de Napier, formats per un conjunt de peces amb números gravats en elles, que podien ser usades per multiplicar, dividir i extreure arrels.
 • La Pascalina

  Blaise Pascal construeix el primer calculador mecànic, que consistia en un conjunt de rodes, cadascuna de les quals registrava un dígit decimal, i al girar-se en deu passos produïa un pas de rotació en la següent.
 • La regla de Càlcul

 • La màquina analítica

  El matemàtic i inventor britànic Charles Babbage va elaborar els principis de l'ordinador digital moderna. La màquina està inacabada, la seva construcció començà en 1816, però el seu inventor ho deixa i torna al seu projecte en el 1834. Mor en 1871 i la deixa sensa acabar a causa de diners.
 • La Màquina Tabuladora

  Herman Hollerith inventa la màquina tabuladora, que ralitza tarjetes perforades que més tard introsueixes en un altre maquina per realitzar els comptes.
 • 1a Generació

  Desde el 1938 fins el 1957 s'estableix la 1a Generació d'ordinadors, en la que es caracteritza perque tots els ordinadors estan construits amb valvules elctroniques i tubs de buit.
 • Màquina enigma

 • Colossus

 • EMAC

 • EDVAC

 • SSEM

  Alan Turing va crear el primer ordinador que operava instruccions programades a la seva memòria.
 • UNIVAC

 • 2a Generació

  Des del 58 fins al 64 esta la 2a Generació que es caracteritza per que els circuits estaven fets de transistors.
 • Grace Hopper

  Primera hacker
 • Massachusetts Institute of Technology

  Creen el primer correu electrònic.
 • 3a Generació

  Des del 65 fins al 70 domina la 3a Generacioó de computadores, que es caracteritza per que estan formats de circuits integrats i chips.
 • Apple One (I)

  Steve Jobs i Steven Bosnia, creen en un garatge el primer ordinador de la que seria la gran empresa "Apple" el Apple One (I) amb la idea de que tothom tingués un ordinador. Pero a causa del seu disseny poc atractiu a falta de diners no coabula en la idea de introduir l'ordinador en les cases particulars
 • Microprocessador

  La NASA volia enviar un home a la lluna en 1961 aixi que necesitaven un ordinador potent però que fos petit per que capigués en una nau espacial. Finalment en 1970 es crea el microprocessador per Ted Hoff, que era com tot un ordinador en un sol chip. Gracies a això es va poder realitzar el projecte de la NASA i la industria del ordinador es va revolucionar.
 • Fibra òbtica

  És creada per Robert Maurer, Donald Keck, Peter Schultz i Frank Zimar
 • 4ta Generació

  Des del 72 fins al 82esta establida la 4a Generació, caracteritzada per l'introducció del circuit integrats en miniatura, es a dir la "miniaturització".
 • Email

  S'envia el primer email entre dos ordinadors.
 • Primer virus

  Es deia Creeper i el va crear Bob Thomas
 • Primer antivirus

  El va crear Red ARPANET
 • Bill Gates

  Empresari americà de la branca de la informàica. Va programar l'Altair i va fundar Microsoft.
 • Apple Two (II)

  Steve Jobs i Steven Bosnia van continuar amb la seva idea i van aconseguir més diners per crar el Apple Two (II) un nou ordinador atractiu i petit que es podia utilitzar a les cases particulars, pero era dificil de utilitzar. Cada unitat costaba 1.200 $.
 • Modem

  Hayes Microcomputer Products. Inc. crea el primer modem.
 • Portàtil

  Es crea el primer portàtil.
 • 5a Generació

  Des de el 84 fins al 1999 es consideren tots els ordinadors de la mateixa generació que tenen internet.
 • Microsoft Windows

  Bill Gates, tenia una petita empresa anomenada Microsoft, de la qual va veure el softewere que hi havia en els Aplle Macintosh i va fer un softwere del mateix estil pero millorat anomenat Windows, que el faria el home més ric del món. I tots el ordinador que creaven les diferents empreses lintroduien el softwere de Microsoft Windows.
 • La xarxa (Internet)

  Tim Berners-Lee va idear l'hipertext per crear la World Wide Web (www) una nova manera d'interactuar amb Internet. El seu sistema va fer molt més fàcil compartir dades per Internet. En Berners-Lee també va crear les bases del protocol de transmissió d'hipertext HTTP, el llenguatge de documents HTML i el concepte de les URLs.
 • Marc Andreessen

  Crea el primer navegador públic anomenat "Mosaic".
 • Inicis d'Internet Explorer

  Thomas Reaidon va iniciar el projecte de Intrnet Explorer, que després va ser dirigit per Benjamin Silvka.
 • USB

  És un estàndard industrial per connectar coses al ordinador. També és un sistema emmagatzematge extern.
 • Curiositats

  Llansament de AOL Instant Messenger que ofereix als usuaris xat, al mateix temps que comença el blogging i surt Google.
 • La coneguda "Burbuja de Internet"

  Estalla la famosa "Burbuja de Internet" i és que 70.000.000 ordinadors estan conectats a la Red.
 • Facebook, Nacen MySpace i LinkedIn

  Mark Suckerberg crea Facebook, Nacen MySpace i LinkedIn.
 • YouTube

  Comença com a servei d'emmagatzematge de vídeos.
 • Twitter i Tuenti

  Surten Twitter i Tuenti.