Tienda online de informatica y tecnologia 131

Els ordinadors

 • La primera máquina Pascals

  La primera máquina Pascals
  El matemàtic Blaise Pascal crec la primera màquina de calcular, el seu funcionament es basa en el gir d'una sèrie de rodes dentades, aquestes rodes estaven marcades amb números del 0 al 9
 • La màquina de Leibniz

  La màquina de Leibniz
  Aquesta màquina era més avançada que la de Pascal, s'utilitzava per a calcular operacions complexes (multiplicació, arrels...)
  El seu funcionament es basava en un sistema binari de numeració empleat pels ordinadors moderns actuals.
 • La màquina de Babbage

  La màquina de Babbage
  Aquesta màquina va ser creada per Charles Babbage, considerat el pare de la informàtica, va dissenyar una màquina a la qual anomeno màquina analítica, l'estructura de la qual es basava en una sèrie d'engranatges que permetien realitzar qualsevol càlcul matemàtic.
 • Sistema de còmput automàtic de Hollerith

  Sistema de còmput automàtic de Hollerith
  Aquest sistema creat per Herman Hollerith, tenia la finalitat de realitzar futurs censos, la seva estructura es basava en targetes perforades, els forats de les quals eren el lloc on es col·locava la raça, el sexe... En la màquina les targetes passaven per un circuit elèctric, activant un mecanisme de selecció de targetes. Aquest sistema tenia una velocitat de 50 a 80 targetes per minut.
 • Period: to

  La primera generació dels ordinadors.

  En aquesta época es creen els primers prototips digitals.
  La primera generació de computadores va abastar des de 1940 fins a 1952, encara que aquestes dades en realitat provenen de màquines comercials que podrien descriure's com la primera generació de computadores. Característiques: Van ser construïts amb vàlvules de buit electròniques. Van ser programats en llenguatge de màquina.
 • El Marca 1

  El Marca 1
  Va ser el primer ordinador electromagnètic creat en la Universitat Harvard, com a avanç de la màquina de Babbage, aquest ordinador era una calculadora automàtica de seqüències controlades que podia calcular des d'operacions matemàtiques complexes a equació sobre el moviment parabòlic de projectils a una velocitat mitjana de 0,3 segons, tenia la grandària d'una habitació i arribo a utilitzar 800 km de cable.
 • El Eniac

  El Eniac
  És un acrònim d'Electronic Numerical Integrator And Computer (Computador i Integrador Numèric) va ser construït per John Mauschly i J. Presper Ecker constava amb 17.468 tubs de vidres al buit. Es va construir per a l'exèrcit per a càlculs balístics de trajectòria de míssils. Aquest ordinador podia resoldre 5000 sumes i 360 multiplicacions per segon, però la seva programació era molt costosa, pel fet que constantment havien de canviar els tubs pel seu escalfament.
 • El EDVAC

  El EDVAC
  Va ser construït en la universitat de Manchester per John Mauscly i J. Perspet Eckert, l'avantatge que oferia era la seva gran capacitat d'emmagatzematge, aquesta memòria constistia en línies de mercuri dins d'un tub de vidre al buit, la qual cosa li permetia que un impuls elèctric podia anar i venir en dues posicions creant una seqüència d'1 i 0. És considerat el primer ordinador dirigit i va ser la base per a la creació d'arquitectures més complexes.
 • El Transistor

  El Transistor
  El transistor va permitir el desenvolupament de la segona generació dels ordinadors, va ser creat per Bratain, Bardeen i Shockely.
 • El UNIVAC i el IBM 701

  El UNIVAC i el IBM 701
  Són les primeres computadores comercials, per a ús general, i sense funció militar, aquestes computadores poden processar programes alfanumèrics i de dades, els quals s'introdueixen mitjançant targetes perforades; la programació era molt complexa i utilitzava llenguatge de màquina.
 • El Fortran

  El Fortran
  L'avanç dels ordinadors va produir un avanç en el programari, això porto a la creació del FORRAN desenvolupat per John Backus, aquest va ser el primer llenguatge comercial desenvolupat per a l'IBM.
 • 305 RAMAC de IBM

  305 RAMAC de IBM
  És el primer ordinador creat que posseïa disc dur. En el de la imatge només cabrien dos arxius de mp3 actuals. El seu disseny va estar motivat per la necessitat de substituir el fitxer de targetes perforades utilitzat per la majoria de les oficines de l'època.
 • Circuit Integrat

  Circuit Integrat
  Creació per part de Texas Instrument reduir la grandària de les computadores, ja que en una petita pastilla de silici es podrien incloure grans quantitats de transistors. Aquest producte no es massifico fins a mitjan 1960, donant pas als ordinadors de tercera generació.
 • EL COBOL

  EL COBOL
  Traduït com a llenguatge comú orientat a negocis, és un llenguatge de programació que es desenvolupa per a poder ser utilitzat en les nombroses màquines que existeixen en aquest temps.
 • EL IBM

  EL IBM
  Va ser el primer membre de la sèrie IBM 1400, era un ordinador decimal de longitud de paraula variable. Era utilitzat sovint com a controlador perifèric off-line en moltes grans instal·lacions, tant de "computació científica" com de computació de negoci
 • Els primers sistemes d'emmgatzematge

  Els primers sistemes d'emmgatzematge
  En aquesta època van aparèixer els primers discos extraïbles que durant molt de temps es van convertir en un estàndard de la indústria de la informàtica, perquè era nou el poder intercanviar informació d'aquesta manera tan senzilla.
 • SpaceWars

  SpaceWars
  SpaceWars, va ser el primer joc creat per a ordinador, va ser creat per Steve Russell. El sistema operatiu del PDP-1 va ser el primer a permetre que diversos usuaris comparteixin l'ordinador al mateix temps. Això va ser perfecte per a jugar SpaceWars, que era un de dos jugadors del joc involucra naus bel·ligerants disparant torpedes de fotons.
 • IBM S360

  IBM S360
  Va ser un dels primers ordinadors a usar circuits integrats i microprogramació, treballava amb paraula de memòria (byte). Podia realitzar tant anàlisis numèriques com administració o processament d'arxius
 • Multics

  Multics
  Va ser un dels primers sistemes operatius de temps compartit i va tenir una gran influència en el desenvolupament dels posteriors sistemes operatius. aquest sistema va néixer de la aprofitació de les majors capacitats ofertes pels circuits integrats. Aquest sistema és capaç de possibilitar l'execució multitasca.
 • El Arpanet

  El Arpanet
  Va ser una computadora creada per encàrrec del Departament de Defensa dels EUA, com a mitjà de comunicació per als diferents organismes del país. El primer node es va crear en la Universitat de Califòrnia, Los Angeles i va ser l'espina dorsal d'Internet fins a 1990, després de finalitzar la transició al protocol TCP/IP iniciada en 1983.
 • UNIX

  UNIX
  IBM llança XENIX i d'ell sorgeix UNIX, una nova versió comercial, creada per Ritchie i Thompson.
 • Microsoft

  Microsoft
  La creació de Microsoft va ser gràcies a la mà de Bill Gates i Paul Allen. Va ser un dels primers sistemes operatius més comercialitzats, inclòs en l'actualitat.
 • Microprocesador 8080

  Microprocesador 8080
  El intel 8080 va ser un processador primerenc dissenyat i fabricat per intel. El CPU de 8 bites. Corria 2 MHz i es considera el primer disseny de CPU microprocessador veritablement acceptable
 • Apple I y II

  Apple I y II
  El apple I va ser la primera màquina de apple creada per Wofniak i Jobs. En 1979 van aconseguir vendre mes de 50.000 unitats. Un any després del llançament del apple I es va llançar el apple II que va tenir millores sensibles en diverses de les seves caracteristiques, això si la comparem amb la seva processadora.
 • IBM pc 5150 y el GNU

  IBM pc 5150 y el GNU
  Basat en un microprocessador 8080 i amb sitema operatiu SM-DUES. Molts autors consederan a aquest ordinador com el salt a la cinquena generació, en la qual s'inclouen els actuals pc.
  En aquesta mateixa època Richard Stallman comença el seu projecte dde programari lible anomenat GNU.
 • Windows

  Windows
  En aquesta època microsoft crea el sistema operatiu anomenat comunment Windows. Tenia un sistema d'MS-DOS. Aquest sistema ha evolucionat tant que ha arribat a tenir més de 24 versions i les que fins i tot té per revelar.
 • Linux

  Linux
  Sorgeix del sitema d'UNIX de mans de Linus Toldvars. Va sorgir amb una versió de sistemes de comandos, esde llavors posseeix uns gràfics molt atractius com KNODE, KDE o unity. A l'ésser un sistema d'ús lliure es compon de GNU es denomina GNU/LINUX.
 • L'últim avanç a la dècada

  L'últim avanç a la dècada
  Comença l'avanç dels telèfon mòbils 3G, PDA, tauletes tàctils, telèfons intel·ligents... Sorgeixen nous sitemes operatius de windows, LINUX i Apple i sorgeix l'Android US per als mòbils i tablets.