Que es informatica 1

HISTORIA DE LA INFORMÀTICA

 • Gottfried Leibniz

  Gottfried Leibniz
  Fou un filòsof, científic, matemàtic, lògic, diplomàtic, jurista, bibliotecari i filòleg, alemany de llinatge sòrab, que va escriure en llatí, francès i alemany.
 • Sistema binari

  Sistema binari
  Gottfried Leibniz, Va construir una
  màquina de calcular, que a més
  de sumar i restar, era capaç de dividir
  i multiplicar. En 1679 va descobrir
  el sistema binari, basat en zeros i
  uns (0, 1), (binary digit o BIT), el qual
  és el fonament d'arquitectura de
  els ordinadors
 • Charles Babbage

  Charles Babbage
  Charles Babbage fou un matemàtic anglès i proto-científic de la computació. Babbage fou el primer que va tenir la idea de crear un ordinador. Part del mecanisme incomplet s'exhibeix al Museu de la Ciència de Londres.
 • Màquina analítica

  Màquina analítica
  En 1833, Charles Babbage va dissenyar
  una máquina de vapor anomenada màquina
  analítica, aquesta podia programar-se.
  Amb aquesta màquina es va establir l'esquema
  formal dels computadors d'avui en dia
  (Memòria, unitat de control, dispositius
  d'entrada i sortida, i programes, per
  això és considerat el pare de la
  informàtica.
 • John Vincent Atanasoff

   John Vincent Atanasoff
  John Atanasoff va ser un destacat enginyer electrònic estatunidenc d'origen búlgar. El seu treball va ser fonamental per al desenvolupament de l'ordinador digital modern.
 • l'ABC

  l'ABC
  El 1939, John Vincent Atanasoff,
  va dissenyar el que es considera el primer
  enginy computacional totalment
  electrònic: l'ABC (Atanasoff Berry
  Computer). Aquesta màquina no és
  considerat un computador ja que no era
  programable, però era capaç de realitzar
  una sèrie d'operacions aritmètiques
  de manera autònoma i automàtica.
  Comptava amb memòria binària i
  aritmètic-lògiques.
 • Dennis Ritchie

  Dennis Ritchie
  Dennis MacAlistair Ritchie fou un físic estatunidenc que va col·laborar en el desenvolupament del sistema operatiu Unix i va crear el llenguatge de programació C, tema sobre el qual va escriure un cèlebre clàssic de la informàtica conjuntament amb Brian Kernighan: El llenguatge de programació C.
 • Ken Thompson

  Ken Thompson
  Kenneth Lane Thompson, conegut com a Ken Thompson, és un informàtic estatunidenc, pioner en les ciències de la computació. El seu treball amb el llenguatge de programació B i el sistema operatiu UNIX i Pla 9 per als laboratoris Bell. Hom adjudica a Thompson, conjuntament amb Dennis Ritchie, la creació d'UNIX
 • Period: to

  Primera Generació

  Els computadors generaven gran quantitat de calor.
  Usaven tubs de buit per a processar la informació.
  L'ingrés de dades i programes era a través de les targetes perforades.
  Es feien servir cilindres o tambors magnètics per emmagatzemar
  la informació.
  Es va començar a utilitzar el sistema binari per representar les dades.
  Utilitzaven els primers llenguatges d'alt nivell: Flowmatic i Mathmatic
 • ENIAC

  ENIAC
  Primera computadora digital electrònica
 • EDVAC

  EDVAC
  primer ordinador programable
 • UNIVAC I

  UNIVAC I
  Primera computadora comercial.
 • IBM 701

  IBM 701
  Targetes perforades per guardar dades.
 • Ramac I

  Ramac I
  El primer disc dur, presentat amb l'ordinador IBM 350: pesava una tona i la seva capacitat era de 5 MB. Més gran que una nevera actual, aquest disc dur treballava encara amb vàlvules de buit i requeria una consola separada per al seu maneig.
 • Period: to

  Segona Generació

  El transistor va reemplaçar als tubs a el buit.
  Es feien servir xarxes de nuclis magnètics en lloc de
  els tambors magnètics.
  Apareixen els sistemes operatius.
  Els dispositius d'entrada/sortida eren més de targetes
  perforades, tinta de paper perforat, teletips,
  impressores, cintes magnètiques d'alta velocitat.
  Sorgeixen les minicomputadoras.
  Fortran i Cobol van ser els dos primers
  llenguatges de programació.
  Van començar a usar-se en reserves en línies aèries.
 • Period: to

  Tercera Generació

  Apareixen els circuits Integrats (pastilles de silici)
  per processar la informació.
  Sorgeix la indústria de l'Software.
  Augmenta la flexibilitat dels programes.
  Popularització de les mini i microordinadors.
  Apareixen els sistemes operatius de multiprogramació.
  Apareix el concepte de memòria virtual.
  Es crea Arpanet.
 • Llenguatge B

  Llenguatge B
  B és el nom d'un llenguatge de programació desenvolupat als Laboratoris Bell i es considera el predecessor del llenguatge de programació C.
 • Intel 4004

  Intel 4004
  L'Intel 4004 és una Unitat Central de Procés de 4 bits llençada per Intel Corporation
 • Llenguatge C

  Llenguatge C
  El llenguatge de programació C, llenguatge C o llenguatge de programació de sistemes, va ser creat per Dennis Ritchie i Ken Thompson als Laboratoris Bell d'AT&T
 • Period: to

  Quarta Generació

  Es reemplaça les memòries de nuclis de magnètics
  pels xips o microxips.
  Apareix el microprocessador Intel 4004.
  Es creen les primeres computadores personals.
  La primera va ser Altair 8800 creada per Bill Gates i
  Ed Roberts.
  Apareixen els superordinadors, el primer
  supercomputador va ser el STAR-100 de CDC.
  Es desenvolupa el llenguatge de programació C.
  Es crea la impressora de dolls de tinta o ink jet.
  Apareix el primer disc dur de 5,25, de la
  companyia Seagate el 1980.
 • CDC STAR-100

  CDC STAR-100
  El CDC STAR-100 és un supercomputador vectorial que va ser dissenyat, fabricat i comercialitzat per Control Data Corporation. Va ser una de les primeres màquines a utilitzar un processador vectorial per millorar el rendiment en aplicacions científiques adequades.
 • Altair 8800

  Altair 8800
  Altair 8800 va ser un sistema ordinador creat per l'empresa estatunidenca MITS, basat en el microprocessador Intel 8080 i venut per correu en forma de kit, a través d'anuncis en revistes com Popular Electronics, Radio-Electronics i similars.
 • Period: to

  Cinquena Generació

  Intel·ligència Artificial
  Robòtica: és l'art i ciència de la creació i ocupació de robots.
  Sistemes Experts: És una branca d'intel·ligència artificial que realitza tasques específiques com monitoratge, disseny, planificació...
  Apareixen les Xarxes de Comunicacions
  Apareixen els processadors paral·lels
  Es crea el Sistema Operatiu Windows.
  Apareixen les plaques de vídeo amb els quals es creen els sistemes multimèdia
  El 1984 Debuta el CD-ROM, dispositius magneto òptics.
 • Period: to

  Sisena Generació

   Es produeix la massificació d'Internet.
   Creació dels discs Blu-ray i discos HVD per emmagatzemar grans quantitats d'informació.
   Actualment la computació és distribuïda, ja que els processos de els ordinadors en xarxa poden realitzar treballs en paral·lel.
   Altes velocitats de transmissió de dades permetent la
  integració de serveis de vídeo d'alta qualitat