Kenmerken KuA

By Kazaaz
 • Period: 3000 BCE to 500

  Oudheid

  Grieken en Romeinen
 • 800 BCE

  Mythologie

  De eerst bekende opgetekende Griekse verhalen over het ontstaan van hemel en aarde komen voor in de 8e eeuw v. Chr. en zijn geschreven door Hesiodos. De Griekse mythen en sagen zijn verzameld en doorgegeven door Homerus, die leefde in de 8e of 9e eeuw v.
 • Period: 600 BCE to 500 BCE

  Filosofie

  Filo = liefde
  sofie = wijsheid
  Filosofie - liefde voor de wijsheid
 • 534 BCE

  Tragedie

  Een tragedie (Oudgrieks: τραγῳδία, tragōidia, "bokkenzang"), ook treurspel genoemd, is een toneelstuk met een intrige die een ernstige handeling betreft.
 • 500 BCE

  Democratie

  Een democratie is een land met een bestuursvorm waarin het volk regeert. Maar er is geen land ter wereld dat alleen wordt bestuurd volgens de principes van directe democratie, waarbij het volk keer op keer zelf besluiten neemt over het bestuur van het land.
 • 360 BCE

  Huomo universalis

  De man die alles kan
  Giorgio Vasari beschreef kunstenaars in zijn 'vite'
  Kunstenaars gingen hun werk signeren
 • 392

  Christendom aan de macht

 • Period: 500 to 1500

  Middeleeuwen

 • Period: 500 to 1000

  Monniken en ridders

 • Period: 500 to 1200

  Leenstelsel

  Gedurende de hele middeleeuwen, met name tussen 500 en 1200, zag je overal in Europa dat het leenstelsel gebruikt werd om grote stukken land te kunnen besturen. Een koning (de leenheer) gaf grote stukken land in 'leen' af aan een aantal leenmannen.
 • 533

  Komedie

  Een komedie (Oudgrieks: κωμῳδία, kōmōidía), ook blijspel genoemd, is een theater- of filmgenre, televisieprogrammagenre of boekgenre met als doel het publiek te amuseren en met humor aan het lachen te maken. In de tijd van de oude Grieken tot in de renaissance betekende 'komedie' een verhaal dat goed afliep, in tegenstelling tot een tragedie, een verhaal dat slecht afliep.
 • 800

  Gregoriaanse muziek

  De gregoriaanse muziek is de muziek die eigen is aan de Romeinse liturgie in de Katholieke Kerk.[1] De term gregoriaans (carmen gregorium) wordt sinds de 9e eeuw gebruikt om de kerkmuziek aan te duiden die een vast onderdeel is van de kerkelijke liturgie. Gregoriaanse muziek wordt voornamelijk gekenmerkt door eenstemmigheid (zonder begeleiding), het als regel gebonden zijn aan diatoniek en aan de modaliteit van de kerktoonsoorten en door een vrij ritme.
 • Period: 1000 to 1500

  Tijd van steden en staten

 • 1040

  Uitvinding boekdrukkunst

 • Period: 1100 to 1300

  Hoofse liefde

  hoffelijke ridders en onbereikbare liefdes
 • Period: 1390 to Jul 9, 1441

  Jan van Eyck

  Jan van Eyck leefde in de 15e eeuw en was een kunstenaar. Dit zijn een paar portretten:
  Man met de blauwe kaproen (ca. 1430) · Léal Souvenir (1432) · Portret van kardinaal Albergati (1432) · Portret van een man met rode tulband (1433) · Portret van Giovanni Arnolfini en zijn vrouw (1434) · Portret van Boudewijn van Lannoy (ca. 1435)
 • Period: 1400 to

  Opkomst humanisme

  Ieder mens heeft recht op leven, vrijheid en streven naar geluk
  Geloof en de mens is niet verschillend
  -God schiep de mens
  Naturalisme
  individualisme
 • Period: 1434 to

  De Medici aan de macht

  De' Medici is de familienaam van een rijke bank- en politieke dynastie die van 1434 to 1734 heeft geregeerd over Florence en een tijd over het hertogdom Toscane. De Medici zijn belangrijk geweest voor het bankleven, maar ook zeker voor de stimulering van kunst uit die tijd.
 • 1500

  Reformatie/contra-reformatie

  De Reformatie, ook wel de Hervorming genoemd, was een beweging in de 16e eeuw die de Rooms-katholieke kerk wilde verbeteren. Het leidde echter uiteindelijk niet tot de gewenste hervormingen in de Katholieke kerk, maar tot een kerksplitsing.
 • Period: 1500 to

  Vroegmoderne tijd

 • Period: 1500 to

  Ontdekkers en hervormers

 • 1566

  Villa Rotonda

  Villa Almerico Capra ("La Rotonda") is een villa uit 1566 (voltooid in 1571, inrichting voltooid in 1589) van de architect Andrea Palladio (1508-1580). Het is een van de beroemdste villa's uit de architectuur van de Italiaanse hoogrenaissance.
 • Period: to

  Regenten en vorsten

 • Period: to

  Koning Lodewijk de 14e

 • Period: to

  Pruiken en revoluties