Kapittel 1-3 tidslinje

By Torleiv
 • 250,000 BCE

  De tidligste menneskene(EGT 300000 BCE-->)

  De første menneskene ca. 300 000 år siden.
  Utvandring fra Afrika 70 000 år siden.
  Kognitive revolusjonen 50 000 år siden. I den kognitive revolusjonen ble bla språk, avanserte redskaper, hulemalerier, myter, historier og fortellinger utviklet.
 • 10,000 BCE

  Jordbruksrevolusjonen

  Jordbruksrevolusjonen
  Det var domestisering av ville planter, dyr, åkerbruk og dvs vanningssystemer.
  Det som skjedde var at livet ble mer forutsigbart.
  Livskvaltien gikk ned, det var grunnet av mye ensidig mat og arbeid.
 • 4000 BCE

  Mesopotamia

  Mesopotamia
  Mesopotamia også kalt landet mellom elvene. De hadde kontroll over elvene. Folket het sumerene. De hadde skoler, militær og folk jobbet med forskjellige ting. Samfunnene i Mesopotamia var kommet lengre enn andre samfunn på denne tiden. Noen kaller Mesopotamia for det første kulturfolket
 • 3500 BCE

  Egypt

  Egypt
  I sine tidligste dager utviklet det seg et kongedømme. Det skulle være mydighetene de neste 3000 årene ca. Rundt 3150 var den første kongen av det forente Egypt, som ifølge historien sluttet seg til både nedre og øvre Egypt i et sentralisert monarki. Han etablerte Egypts sitt første dynasti.
 • Period: 800 BCE to 500

  Antikken

  Antikken er blomstringstid for den greske og romerske kulturen.
  Antikken starter med fremveksten av polistatene i 800 f.kr.
  Vestromeriketsfall i 400 e.kr regnes som epokens slutt.
 • Period: 700 BCE to 500

  Roma

  Roma var et oligarki, dvs et fåmannsvelde.
  Senatet var en rådsforsamling. Den besto av representanter fra de rikeste borgerne. Egentlig avgjorde de alle viktige saker.
  Folkeforamlingen, tok kun stillig til saker som alerede var godjent av senatet.
 • 508 BCE

  Hellas-polis

  Hellas-polis
  Grekere levde i ulike polisstater, men hadde liker trekk. Bla felles skriftspråk og alfabet. De møttes også til idretter osv.
  Polisstatene var også ofte i krig med hverandre.
  De var også noen av de første pengesamfunnene, det var en måte å skaffe seg et bedre liv uten ære og sosial status.
  Det ble utviklet styremåter innenfor polisstatene. Det var bla folkeforsamlinger og råd.
  Det største var det kollektive styre som kom i Athen.
 • 400 BCE

  Hellas-perserkrigene

  Hellas-perserkrigene
  Polisstatene sto ovenfor en ytre trussel fra Perserriket.
  Perserene ble beseiret ved Maraton i 490f.kr Senere ved Salamis i 480 f.kr. og Platai i 479 f.kr.
  Dannet sjøforbund for å ta knekken på perserene
 • Period: 400 to 600

  Folkevandringer

  Folkegrupper var på jakt etter nye steder å slå seg ned. I Vest Europa var mest de germanske folkegruppene på vandring.
 • 500

  Det østromerske riket

  Det østromerske riket
  Det østromerske riket representerte kontinuitet videre fra antikken. Den besto også gjennom det meste av middelalderen. Keiseren var den med øverst makt. Storhetstiden var under Justinian på 500 tallet.
 • 500

  Frankerriket

  Frankerriket
  Kongeslekten grunnla Frankerriket på slutten av 400-tallet.
  Merovingerne ble etterfult av karolingerne på 700-tallet.
  Stor utvidelse under Karl den store.
  Karl den store ble kronet keiser 1. juledag 800 av paven i Roma.
 • Period: 500 to 1500

  Middelalderen

  Rundt ca 500, vokste kirkene frem, som en viktig og mektig instutisjon.
  Nye riker ble etablert.
  Det var også en tilbakegang i handel og byliv.
  Enkelte historikere mener den arabiske ekspansjonen representerer bruddet med antikken, med tanke på den store stagnasjonen i handel og byliv. Rundt 1500 Reformasjonen og oppdagelsene fører til ny utvikling, det er regnet som et punkt som gjør det naturlig å sette et sluttpunkt for middelalderen.
 • Period: 500 to 1000

  Tidlig middelalder

  Kirken-et bindeledd mellom antikken og middelalderen.
  Kirken løste mange viktige oppgaver. 700-tallet egen kirkestat.
  400-600: folkevandringer, folkegrupper på jakt etter nye steder å bosette seg. I vest-europa, særlig germanske folke grupper som vandret.
  Tre store riker: Frankeriket, det østromerske og arabiske riket.
  Føydalisme vanlig styringsmåte, for å kunne beskytte riker i en tid med store beskyttelses behov
 • 700

  Det arabiske riket

  Det arabiske riket
  Ny religion(Islam) på 600 tallet. Den var basert på profeten Muhammeds åpenbaringer.
  Det var et erobrigsriket.
  Imperium fra midten av 700 tallet. Det var i kulturell og økonomisk blomstring.
  900-politisksplittelse
 • Period: 1000 to 1300

  Høymiddelalder

  Roligere periode fra ca. år 1000. Jordproduksjonen økte, mens folketallet steg. Gikk fra ca 25-30 mill til 80 mill pers i løpet av perioden.
  Jordbruket økte med nyrydninger av jord og som følge av koloniseringer av nye steder i øst, som det tysk-romerske rikets ekspansjon ut mot Øst-Europa.
  Statsutvikling
  Det var også en veskt i handel og byliv. Mindre krigføring gjorde at det ble lettere å drive handel
 • 1030

  Slaget ved stikklestad(Norge)

  Slaget ved stikklestad(Norge)
  Mest kjente slaget i Norges historie. Kong Olav Haraldsson mistet livet. Slaget er regnet som en milepæl for innføringen av Kristendommen i Norge.
 • 1214

  Magna Carta

  Magna Carta
  Magna CartMagna Carta var et gammelt dokument som kong Johan måtte skriver under. Han måtte skrive under etter han tapte store deler av Frankrike i 1214.
 • Period: 1300 to 1500

  Senmiddelalder

  Kjennetegnene for senmiddelalderen er sterkere kongemakt og svekket adel. Det kom stadig sterkere handelsborgerskap, som kongen kunne alliere seg med.
 • 1350

  Svartedauden

  Svartedauden
  Svartedauden var en byllepest, som rammet store deler av Europa på senmiddelalderen. Kjent som en av de værste pestene noen sinne. Minst 1/3 av befolkningen i Norge døde av pesten. I Europa døde kanskje så mye som 60% av befolkningen.