Jødeforfølgelsen

Timeline created by facebooker_2189514511269675
In History
 • Antisemittisme

  Selve begrepet «antisemittisme» ble gjort kjent av den tyske journalisten Wilhelm Marr i 1879. Marr angrep jødene på bakgrunn av det han hevdet var vitenskapelige og rasebaserte snarere enn religiøse argumentasjonsformer. Begrepet «semittisme» var hentet fra datidens språkvitenskap om de semittiske språkgruppene.
  Med Marrs forsøk på å formulere et vitenskapelig fundert jødehat, kan man samtidig si at de negative forestillingene om jødene fikk endret sin begrunnelse.
 • Årene etter 1879

  Etter 1879 slo«antisemittismen" gjennom, folker frykta at jødane beherska den moderne verden og at dei var fremmende og farlige.
 • Den første bølgen av statlig terror

  Den første bølgen av statlig terror begynte allerede våren 1933. Den 1. april iverksatte nasjonalsosialistene en boikottaksjon mot jødiske forretninger, butikker, advokat- og legekontorer.
 • Brente bøker

 • Radikal endring av jødenes liv

  En svært radikal endring av jødenes liv i Tyskland kom med Nürnberg-lovene av 1935. Disse lovene innebar at ekteskap og seksuell omgang mellom jøder og ikke-jøder ble forbudt, med det uttalte siktemål å holde «den ariske rase» ren. Samtidig definerte lovene hvem som var jødisk eller «halvjødisk». Nürnberg-lovene sa at jøder er de som har minst tre jødiske besteforeldre, og lagde også kategorier for de som hadde færre enn tre jødiske besteforeldre.
 • Forverring i nasjonalsosialistenes antijødiske politikk

  I 1938 skjedde det igjen en forverring i nasjonalsosialistenes antijødiske politikk. Sommeren dette året ble jødiske butikker i Berlin tilgriset, og i sammenheng med aksjonen Arbeitsscheu Reich («arbeidssky rik») ble tallrike jøder, såkalte asosiale og kriminelle, arrestert.
 • Krystallnatten

  Under Krystallnatten fra 9. til 10. november ødela nasjonalsosialistene flere tusen synagoger, jødiske butikker og leiligheter. Rundt 100 jøder ble drept. For å øke presset på jødene og for å for dem til å emigrere, ble ca. 30 000 jødiske menn deportert til konsentrasjonsleirer og først løslatt etter at familiene deres hadde lovet å forlate Tyskland.
 • Jøder fekk ikkje eiga bilar

  I desember 1938 ble det bestemt at jøder ikke skulle eie biler. Den nasjonalsosialistiske forfølgelsespolitikken førte til at stadig flere jøder ønsket å forlate Tyskland. Problemet var at det knapt fantes motttaksvillige land
 • Ekskludere jøder frå det økonomiske liv

 • Jødiske barn ut av tysk skole

  Fra 15. november fikk jødiske barn ikke lov til å gå på tyske skoler. Parkbenker og restauranter fikk skilt med påskrifter som «bare for ariere» og «ingen adgang for jøder».
 • Jøder emigrerte til utlandet

  I 1939 myket noen land opp restriksjonene og mellom 75 000 og 80 000 jøder emigrerte til utlandet.