Muhammeds liv

Timeline created by facebooker_2234352056821280
In History
 • 500

  Klanbasert samfunn

  Befolkningen var organisert i klaner. En klan er en allianse basert på på felles interesser, der slekt og andre forhold forener en gruppe i et solidarisk ut i fra prinsippet: en for alle og alle for en. Klanene styrte hver sine områder og lå i stadig rivalisering men andre klaner.
 • 570

  Muhammed født

  Muhammed ble født i Mekka til Quraysh-klanen. Faren, Abdullah, var en kjøpmann og borte da kona, Amina, fødte Muhammed. Begge foreldrene hadde død før Muhammed var åtte år og gutten ble oppdratt av onkelen sin Abu Tablib.
 • 600

  Første ekteskap

  Ved en alder på 25 møtte Muhammed en 40 år gammel handelskvinne ved navn Khadidja. Hun ble ekstremt betatt av den yngre mannen og fridde til ham. Muhammed og Khadidja fikk seks eller sju barn sammen og Muhammed tok aldri en til kone så lenge Khadidja levde. De første årene fortsatte han å reise med karavaner, men ette en tid var han blitt så velstående at han kunne overlate reisingen til andre og lede virksomheten sammen med sin kone.
 • 610

  Åpenbaringer

  Muhammed var i en hule i fjellet Hira utenfor Mekka. Her møtte han en skikkelse som han senere identifiserte som engelen Gabriel. Han fikk den første testen i Koranen som han opplevde at han fikk i oppdrag å forkynne. Muhammed forteller Khadidja og hun er den første som erkjenner ham som profet.
 • 613

  Forkynnelse og motstand

  Etter åpenbaringen til Gabriel ventet en stund for Muhammed å forkynne og spre Allahs ord. På den tiden var det mange populære guder som hadde mange ulike høytider. Disse høytidene betydde mye for den arabiske halvøys økonomi og posisjon. Det er derfor ikke rart at Muhammed fikk en del motstand når han sa at man måtte gi fra seg alle andre guder og bare forkynne Allah. Etter verdt døde Muhammeds beste beskytter og Muhammed måtte flytte til Yatrib.
 • 620

  Muhammed som statsmann

  Fra Yatabir ble Muhammed den naturlige leder for muslimene som var samlet i byen.
 • 632

  Muhammeds død

  Muhammed levde bare ett år etter pilegrimsreisen. I 632 ble han alvorlig syk og døde etter et smertefullt sykeleie.
 • 650

  Splittelse

  Splittelsen oppsto når Muhammeds fetter og svigersønn Ali prøvde å ta over ledelsen av religionen og skapte bevegelsen av sjia. Den Orginale retningen fikk navnet sunni.