Islam

Timeline created by herriekerrie2000
In History
 • 570

  Geboorte Mohammed

  Geboorte Mohammed
  Geboorte Mohammed
 • 610

  Eerste openbaring

  Eerste openbaring in grot bij Hira, aartsengel Gabriël verscheen. Mohammed moest gaan vertellen, dit gebeurt twee keer. Uiteindelijk gebood de engel het.
  Hierna begint hij een aantal volgers te verzamelen, waaronder ‘Ali Talib, leider van de groep.
 • 613

  Mohammed begint te vertellen

  Rond 613, begon Mohammed te preken voor het publiek (Koran 26: 214 ). De meeste Mekkanen negeerde hem en bespotten hem, maar een paar zijn volgelingen werd.
 • 622

  Mohammed naar Medina

  Mohammed verhuist van Mekka naar Jathrib (Medina): begin van de islamitische jaartelling
 • 630

  Mohammed terug naar Mekka

  Mohammed keert naar Mekka terug. Hij zuivert de stad en de Kaaba, het oude Arabische heiligdom, van de afgodendienst; de nieuwe leer zegeviert in Arabie
 • 632

  Mohammed dood

  Mohammed overlijdt in Medina. Na het overlijden van Mohammed is er geen duidelijke opvolger aangewezen. Abu Bakr wordt gekozen als eerste khalīfa.
 • 634

  Aboe Bakr opgevolgd door 'Oemar

  Aboe Bakr sterft en wordt opgevolgd door 'Oemar. Abu Bakr wijst ‘Umar aan als zijn opvolger. Hij wordt gezien als een strenge leider en verovert grote stukken gebied in het Byzantijnse en Sassanidische rijk.
 • 637

  Verovering Jeruzalem

  Verovering van Jeruzalem
 • 644

  'Oemar opgevolgd door Oethmaan

  'Oemar sterft en wordt opgevolgd door Oethmaan
 • 656

  Oethmaan opgevolgd door Ali

  Oethmaan wordt vermoord en wordt opgevolgd door Ali
 • 659

  Verovering Egypte

  Verovering van Egypte
 • 661

  Scheuring: soennieten en sjiieten

  ‘Ali komt om tijdens een gevecht met de Khārijīs. Hierna grijpt Mu’āwiya de macht over de umma.

  Scheuring tussen soennieten en sjiieten
 • 680

  Functie Khalifa erfelijk

  Inmiddels heeft Mu’āwiya de macht overgedragen aan zijn zoon Yazid, en maakt hiermee de functie van khalīfa een erfelijke functie binnen de Umayyad clan.
  Dit leidt tot veel kritiek en het begin van een tweede fitna. De tweede zoon van ‘Ali, Husayn, komt in opstand tegen Yazid maar wordt verslagen en vermoord. Dit is een belangrijke gebeurtenis voor Shiieten.
 • 710

  Arabische verovering van Spanje

  Begin van de arabische verovering van Spanje (710/711)
 • 711

  Verovering Spanje [711-715]

  Verovering van Spanje door islamitische troepen
 • 732

  Slag bij Poitiers

  Karel Martel verslaat islamitische troepen bij Poitiers in Frankrijk.
 • Period:
  632
  to
  661

  Verspreiding Islam

  Tijdperk van de vier 'rechtgeleide' kaliefen; snelle verbreiding van de Islam; codificatie van Mohammeds leer.