Download

Historisk tidslinje

 • 200,000 BCE

  Jegere og samlere

  Jegere og samlere
  Jegere og samlere oppstod for rundt 300 000 år siden. De levde hovedsakelig av å jakte, fiske og plukke fruktbær planter. De levde i små grupper på rundt 15-20 personer i enkel hytter (telt, huler). Klærne de sine var laget mest av dyreskinn og pels. De malte ofte i hulene/telt og fortalte fortellinger og historier.
 • Period: 200,000 BCE to 1500

  Historisk tidslinje

 • 10,000 BCE

  Jordbruksrevolusjonen

  Jordbruksrevolusjonen
  Jordbruksrevolusjonen oppstod for ca 10 000 år siden f.Kr. Den handler om da menneskene endret sin levemåte og bygget sine første bosettinger og ble bønder. De begynte å dyrke i jorda
 • 800 BCE

  Antikken; Hellas-polisstatene

  Antikken; Hellas-polisstatene
  Starter med framveksten av polisstatene fra ca 800 f.Kr. Polisstat er et felleskap av mennesker med forskjellige borgerrettigheter (kvinner, menn, slaver). Det er en bystat med et tilhørende jordbruksområde (akro, agora). Athen og Sparta er de to største polisstaten. Polisstatene var et av de første pengesamfunn i historien. Da det ble innført mynter innebar det en "demokratisering av velstand"-en måte å skaffe penger på uavhengig om ære og sosial status.
 • 509 BCE

  Antikken: den romerske republikken

  Antikken: den romerske republikken
  Roma var et oligarki (fåmannsvelde) dominert av de rikeste borgerne. Senatet var en rådsforsamling av representanter for de rikeste borgerne. Folkeforsamling: tok bare til stillinger til saker som var forhåndsgodkjent av senatet. Borgerne stemte i grupper, men de rikeste utgjorde flest stemmegrupper ved avgjørelsen. Roma embetsmenn var valgt av folkeforsamling etter forslag fra senatet. To konsuler sto i spissen for det daglige styret av roma-den ene kunne oppheve vedtak gjort av den andre.
 • 400 BCE

  Antikken: Hellas-perserkrigen

  Antikken: Hellas-perserkrigen
  De greske polisstatene overfor en stor ytre trussel fra Perserriket. Flere polisstater gikk sammen i et sjøforbund, det deliske sjøforbundet, for å knekke trusselen fra persene. Athen dominerte sjøforbundet til andres misnøye (dette skulle føre til ødeleggende kriger). Perseren ble beseiret ved Maraton i 490 f.Kr, senere ved Salamis i 480 f.kr og Plataiai i 479 f.Kr
 • 400 BCE

  Antikken: Hellas-politisk system i Sparta

  Antikken: Hellas-politisk system i Sparta
  Sparta er mer oligarki enn demokrati. Borgere over 30 år kunne møte i folkeforsamling, men hadde liten reel makt. Rådet var: 28 borgere over 60 år utpekt av folkeforsamling, fra de rikeste jordene. Eforene: mektige embetsmenn. Sulle sørge fort av vedtak ikke var i strid med lov og religion, og sto for det daglige styret i Sparta. Sparta hadde også to konger. De møtte i rådet, var hærførere og ledet religiøse seremonier.
 • 300 BCE

  Antikken: Hellas- demokrati i Athen

  Antikken: Hellas- demokrati i Athen
  Det Athenske demokrati var direkte og omfattet en liten del av befolkningen (ingen kvinner og slaver). Det moderne demokratiet er indirekte og forutsetter allmenn stemmerett for menn og kvinner. Noen grunnleggende prinsipper som har levd videre fra demokrati i Athen er:
  - Flertallsavgjørelser gir lover
  - Styret må bygge på åpenhet og tillate debatt og kritikk.