Smb sommer

Historie

 • 476

  Romerrigets fald

 • 500

  Den europæiske middelalder begynder

 • May 28, 737

  Dannevirke bygges

 • May 28, 1050

  Dansk middelalder starter

  Dansk middelalder starter
 • May 28, 1103

  Lund bliver ærkesæde

 • Period: May 28, 1146 to May 28, 1157

  Borger krig og tre konger: Svend, Knud og Valdemar

 • May 28, 1168

  Erobringen af Arkona på Rügen

 • May 28, 1200

  Saxo skriver sin Danmarkshistorie

 • May 28, 1219

  Erobringen af Talinn i Estland

 • May 28, 1230

  Kong Valdemars jordebog

  Den første danske skatteliste
 • May 28, 1241

  Jyske Lov

  Det første forsøg på en fælles dansk lov
 • Mar 12, 1501

  Jagten på hekse starter fra 1500-tallet

 • Jan 1, 1517

  De 95 teser

 • Feb 7, 1520

  Christian d 2. og Det Stockholmske Blodbad

 • Mar 7, 1523

  Jyske rigsråder gør oprør i Danmark

 • Jun 7, 1524

  Den første lutheranske bibel på dansk

  Bogtrykkeri kom på dette tidspunkt, og det gjorde det meget nemmere at sprede den lutheranske tro i Danmark.
 • Apr 7, 1531

  Christian 2. fængsles på Sønderborg Slot

  Han forsøgte at generobre sit tabte kongerige. Han fik en flåde og sejlede til Norge, men tabte hurtigt denne krig.
 • May 7, 1534

  Grevens fejde 1534-1536

  Brogerkrig fordi Danmark ingen konge havde. Skipper Clement sejrer over adelshæren i Svenstruo syd for Ålborg.
 • Jul 7, 1536

  Christian 3. gennemfører reformationen i Danmark

  Christian 3. udsteder en erklæring om "en bedre ordning og reformation.
 • Dec 7, 1563

  Krig om Østersøområdet

  Danmark og Sverige kæmper mange blodige kampe både til lands og til søs for at Østersøen kan blive deres. Kampene slutter i 1660.
 • Christian d 4. bliver konge til 1648

 • Kalmarkrigen

 • Roskildefreden

  Danmarks position svækkes for evigt.
 • Adelen mister sin magt til enevælden

  Kongemagten bestemmes af borgerne.
 • Den skånske krig og Store Nordiske Krig

  Det blodigste slag i nordens historie
 • Sidste heks bliver brændt på bålet

 • Kongeloven offentliggøres

 • 22.000 mennesker dør af pest i København

  Mellem juni 1711 og juni 1712. Den værste pestepedemi i byen historie.
 • Tordenskjold laver succesfulde angreb på svenskerne

 • Københavns brand

 • Struense indfører trykkefrihed

 • Den Franske Revolution

 • Slaget på reden

 • Københavns bombardement

 • Statsbankerot

 • Danmark må afstå Norge til Sverige

 • Christian Jürgensen Thomsen

 • Grundloven indføres

  Religionsfrihed indføres også.
 • Harald Blåtand bliver kristen

 • Period: to Mar 19, 1050

  Vikingetiden