HISTORIE

Timeline created by CommentOfErrors
In History
 • 4000 BCE

  Utvikling av vanningsjordbruk på elvesletter

  Utvikling av vanningsjordbruk på elvesletter
  Ca. årstall
 • 3500 BCE

  Begynnende sumerisk høykultur

  Begynnende sumerisk høykultur
  Ca. årstall
 • 3100 BCE

  Utvikling av skriftspråk

  Utvikling av skriftspråk
  Ca. årstall
 • 3000 BCE

  Høykultur oppstår i Egypt

  Høykultur oppstår i Egypt
  Ca. årstall
 • 2350 BCE

  Kong Sargon I

  Kong Sargon I
  Ca. årstall
 • 2050 BCE

  Minoisk høykultur - Palasskulturen

  Minoisk høykultur - Palasskulturen
  Ca. årstall
 • 1700 BCE

  Hammurabis lov

  Hammurabis lov
  Ca. årstall
 • 1200 BCE

  Palasskulturen bryter sammen

  Palasskulturen bryter sammen
  Ca. årstall
 • 800 BCE

  De første polissamfunnene i Hellas blir til

  De første polissamfunnene i Hellas blir til
  Ca. årstall
 • 753 BCE

  Roma grunnlegges

  Roma grunnlegges
  Ca. årstall
 • 700 BCE

  Homer

  Homer
  Ca. fødselsår
 • 509 BCE

  Den romerske republikken grunnlegges

  Den romerske republikken grunnlegges
 • 507 BCE

  Kleistenes innfører demokratiet i Athen

  Kleistenes innfører demokratiet i Athen
 • Period: 490 BCE to 460 BCE

  Perserkrigene

  Ca. årstall
 • 484 BCE

  Herodot

  Herodot
  Ca. fødselsår
 • 460 BCE

  Den første Peloponneskrigen starter

  Den første Peloponneskrigen starter
 • 460 BCE

  Thukydid

  Thukydid
  Ca. fødselsår
 • 412 BCE

  Sparta inngår en allianse med Persia for å knekke Athen

  Sparta inngår en allianse med Persia for å knekke Athen
 • 404 BCE

  Athen blir beseiret av Sparta

  Athen blir beseiret av Sparta
 • 399 BCE

  Sokrates henrettes

  Sokrates henrettes
  Ca. årstall
 • 387 BCE

  Platon grunnlegger Akademiet

  Platon grunnlegger Akademiet
  Ca. årstall
 • 338 BCE

  Filip av Makedonia tar makten over hele den greske halvøya

  Filip av Makedonia tar makten over hele den greske halvøya
 • 325 BCE

  Konstantin kaller sammen til kirkemøte i Nikea

  Konstantin kaller sammen til kirkemøte i Nikea
 • 323 BCE

  Aleksander den store dør etter å ha lagt grunnlaget for spredning av gresk kultur - hellenismen

  Aleksander den store dør etter å ha lagt grunnlaget for spredning av gresk kultur - hellenismen
 • 270 BCE

  Roma kontrollerer hele den italienske halvøya

  Roma kontrollerer hele den italienske halvøya
 • 146 BCE

  Roma beseirer Kartago

  Roma beseirer Kartago
 • 46 BCE

  Julius Cæsar blir diktator

  Julius Cæsar blir diktator
 • 31 BCE

  Den romerske republikken erstattes av kesierdømme

  Den romerske republikken erstattes av kesierdømme
 • Period: 235 to 284

  Krisetid i Romerriket med soldatkeisere, borgerkriger og kaos

  Ca. årstall
 • 330

  Den romerske keiseren flytter til Konstantinopel

  Den romerske keiseren flytter til Konstantinopel
 • 354

  Augustin

  Augustin
  354-430
 • 381

  Kristendommen blir statsreligion i Romerriket

  Kristendommen blir statsreligion i Romerriket
 • 395

  Romerriket deles mellom øst og vest

  Romerriket deles mellom øst og vest
 • Period: 400 to 600

  Folkevandringstida

  Germanske folkeslag strømmer inn i Romerriket, og det vestromerske riket går under.
 • 410

  Vestgoterne plyndrer Roma

  Vestgoterne plyndrer Roma
 • 476

  Den siste romerske keiseren avsettes av germaneren Odovaker

  Den siste romerske keiseren avsettes av germaneren Odovaker
 • 494

  Gelasiusdoktrinen

  Gelasiusdoktrinen
 • 590

  Gregor 1. blir pave

  Gregor 1. blir pave
 • 622

  Islam etableres i Medina

  Islam etableres i Medina
 • 800

  Karl den store krones til keiser av paven i Roma

  Karl den store krones til keiser av paven i Roma
 • 843

  Frankerriket deles i tre

  Frankerriket deles i tre
 • 900

  Det bysantiske rikets storhetstid

  Det bysantiske rikets storhetstid
  Perioden rundt årstallet
 • 1046

  Reformpavedømmet innledes

  Reformpavedømmet innledes
 • Period: 1075 to 1122

  Investiturstriden

  Ca. årstall
 • Period: 1095 to 1291

  Korstogene

  Ca. årstall
 • 1225

  Thomas Aquinas

  Thomas Aquinas
  (1225-1275)
 • Period: 1337 to 1453

  Hundreårsrkigen

 • 1349

  Svartedauden

  Svartedauden
  Ca. 1347-1351
 • 1350

  Dante: Den guddommelige komedie

  Dante: Den guddommelige komedie
 • 1389

  Serbia taper for osmanske styrker ved Kosovo

  Serbia taper for osmanske styrker ved Kosovo
 • 1400

  Italienske bystater

  Italienske bystater
  Ca. årstall
 • 1450

  Jan Hus brennes på bålet

  Jan Hus brennes på bålet
 • 1450

  Boktrykkerkunsten

  Boktrykkerkunsten
  Ca. årstall
 • 1453

  Konstantinopels fall

  Konstantinopels fall
 • 1492

  Columbus oppdager Amerika

  Columbus oppdager Amerika
  Ca. årstall
 • 1517

  Luthers 95 teser

  Luthers 95 teser
 • 1517

  Martin Luther innleder reformasjonen

  Martin Luther innleder reformasjonen
 • 1520

  Suleiman kommer til makten i det osmanske riket

  Suleiman kommer til makten i det osmanske riket
 • 1532

  Machiavellis "Fyrsten"

  Machiavellis "Fyrsten"
 • 1536

  Calvins "Den kristne religions lære"

  Calvins "Den kristne religions lære"
  Ca. årstall
 • 1543

  Copernicus' "Om himmelsfærenes omdreininger"

  Copernicus' "Om himmelsfærenes omdreininger"
  Ca. årstall
 • 1545

  Motreformasjonen starter

  Motreformasjonen starter
  Ca. årstall
 • 1550

  Ivan 4. av Russland tar tittelen tsar

  Ivan 4. av Russland tar tittelen tsar
  Ca. årstall
 • 1555

  Freden i Augsburg

  Freden i Augsburg
 • Spania taper sjøslaget utenfor England

  Spania taper sjøslaget utenfor England
 • Keplers "Den nye astronomien"

  Keplers "Den nye astronomien"
 • Prosessen mot Galilei

  Prosessen mot Galilei
  Ca. årstall