HISTORIA DE L'INFORMATICA

 • John Napier

  John Napier
  Justo antes de morir, el matemático escocés John Napier (1550-1617), famoso por su invención de los logaritmos, desarrolló un sistema para realizar operaciones aritméticas manipulando barras, a las que llamó "huesos" ya que estaban construidas con material de hueso o marfil, y en los que estaban plasmados los dígitos. Dada su naturaleza, se llamó al sistema "Napier Bones". Los Huesos de Napier tuvieron una fuerte influencia en el desarrollo de la regla deslizante (cinco años más tarde) y las máq
 • Wilhelm Schickard

  Wilhelm Schickard
  La primera calculadora mecànica va ser dissenyada per Wilhelm Schickard a Alemanya. Anomenat "El Rellotge Calculador", la màquina va incorporar els logaritmes de Napier, feia rodar cilindres en un alberg gran. Es va comissionar un Rellotge Calculador per Johannes Kepler, el matemàtic famós, però va ser destruït pel foc abans que s'acabés
 • Gottfreid Leibniz

  Gottfreid Leibniz
  La primera calculadora de propòsit general va ser inventada pel matemàtic alemany Gottfried Leibniz. L'aparell era una partida de la Pascalina, mentre opera utilitza un cilindre de dents (la roda de Leibniz) en lloc de la sèrie d'engranatges. Encara que l'aparell podia executar multiplicacions i divisions, va patir de problemes de fiabilitat que va disminuir la seva utilitat.
 • Charles Mahon

  Charles Mahon
  Es va inventar la primera màquina lògica per Charles Mahon, el Comte de Stanhope. El "demostrador lògic" era un aparell grandària butxaca que resolia sil · logismes tradicionals i preguntes elementals de probabilitat. Mahon és el precursor dels components lògics en computadores modernes.
 • Charles Babbage

  Charles Babbage
  Charles Babbage va completar la seva Artefacte de la diferència, una màquina de propòsit específic que es podia usar per calcular valors de funcions polinòmiques mitjançant el mètode de les diferències. El Artefacte de la Diferència era un ensambli complex de rodes, engranatges, i reblons. Babbage va dissenyar el seu "Artefacte Analític", un aparell de propòsit general que era capaç d'executar qualsevol tipus de càlcul matemàtic. Els dissenys de l'artefacte analític eren la primera conceptualitz