Info historia

HISTÒRIA DE LA INFORMÀTICA

 • 4000 BCE

  Els sumeris i els primers avenços

  Els sumeris i els primers avenços
  Els sumeris fa 4000 mil anys van ser els primers en desarrollar un sistema d’enumeració basada en la posició dels dígits aquest sistema va ser un avenç fundamental ja que permetia fer càlculs de manera sistemàtica i senzilla.
 • 1274

  Ramon Llull

  Ramon Llull
  Al 1274 Ramon Llull va idear dispositius mecànics per realitzar demostracions lògiques aquests dispositius constaven de rodes concèntriques que podien generar diferentes combinacions de símbols i paraules.
 • 1500

  Leonardo da Vinci

  Leonardo da Vinci
  Al 1500 Leonardo Da Vinci va dissenyar un dispositiu que aparentment podria ser una calculadora mecànica capaç de realitzar sumes i restes, pero aquest dissenys no es van descobrir fins a 1967 i no esta totalment clar si Leonardo volia construir una calculadora.
 • John Napier

  John Napier
  Al 1614 John Napier va inventar els logaritmes que permeten substituir les multiplicacions per sumes i les divisions per restes.
 • William Oughtred

  William Oughtred
  Al 1622 William Oughtred va desarrollar la regla de càlcul a partir de a partir dels principis de John Napier.
 • Cintes i targetes perforades

  Cintes i targetes perforades
  Al 1804 es va desarrollar un telar de targetes perforades per a complexos dissenys tèxtils, aquesta tecnica també s’utilitzava per a guardar les partitures musicals. Les targetes i cintes perforades posteriorment tindrien un paper molt important en la informàtica per a guardar informació.
 • Eniac

  Eniac
  La Eniac es va fabricar entre 1943-1945 i va ser la primera computadora totalment electrónica i de proposit general John Mauchly i J. Presper Eckert. Era una máquina que consumia molta energia, desprenia calor i era molt gran, pero podia resoldre una extensa varietat de problemes numèrics.
 • Transistor

  Transistor
  Al 1947 per a poguer fer la miniaturització del harward es va inventar el transistor, el qual va sustituir a les vàlvules de vapor de vacio com a element fonamental en la electrónica i la seva miniaturització portaria a la revolució de la microelectrònica.
 • Intel i el microprocesador

  Intel i el microprocesador
  Intel va ser la primera empresa en conseguir integrar tots els components necessaris per a un ordinador en un sol xip naixen així al 1971 el microprocesador. Les bases de la microinformàtica es van desarrollar sobre els microprocesadors de intel i d’altres companyies com motorola.
 • Software personal

  Software personal
  Als principis de la microinformatica no hi havien softwares excepte els que creaven els propis usuaris el software personal es va començar a oferir cap al 1978.
 • Creació d'internet

  Creació d'internet
  A finals dels anys 70 i principis dels 80 es van desarrollar els primers protocols per a la interconexió de reds donan lloc al voltat del 1982 el naixement d’internet.