histora

Timeline created by Bessi 4.0
In History
 • Period:
  Oct 10, 1000
  to
  Oct 10, 1000

  beä

  tidig medeltid 500-1000
  Folkvandringstid 500-700
  Människor rör på sig i Europa, ofta på jakt efter rikedomar och områden att ta över.
  Ofta blandar de upp sig med övrig befolkning och lämnar inga spår efter sig.
  Mycket av antikens kunskaper glöms bort.
  städerna blir inte lika viktiga längre eftersom är begränsat.
  jordbruket är den vanligaste sysslan.
 • Period:
  Oct 11, 1000
  to
  Oct 11, 1000

  beä part 2

  Feodalismen: Ett politiskt, ekonomiskt och socialt system som råder i Europa 700-1000, Pengar används inte.
  Kungamakten var svag eftersom han inte har några pengar men han har mark. Kungen delar ut län/plats på lån som lön till riddare/vasaller som hjälper kungen att hålla ordning.
 • Period:
  Oct 12, 1000
  to
  Oct 12, 1000

  beä part 3

  Kyrkan: den enda institution som har inflytande makten är dels ekonomisk men kyrkan har också stort inflytande på individen. Kyrkan har monopol på:
  - utbildning
  - sjukvård (klostren)
  -kultur (all konst och musik är religiös)
 • Period:
  Oct 14, 1000
  to
  Oct 14, 1000

  beä part 4

  Idag:
  riksdag
  regering
  eu
  fn
  storföretag
  google
  kyrkan?
  kungen? Medeltid:
  kyrkan
 • Period:
  Oct 15, 1000
  to
  Oct 15, 1000

  beä 5

  på 1000- talet ändrar villkoren en befolkningsökning inträffar, flera nya jordbruksmetoder införs ---> mer mat produceras, ny jord odlas upp.
  ett överskott produceras som kan säljas, alla behöver inte arbeta inom jordbruk ---> nya sysselsättningar ---> städerna blir viktiga igen. pengar börjar användas igen handelsmän sköter handeln mellan städerna
  hantverkare
  skräddare,skomakare,snickare