Hinduismen

  • 1500 BCE

    Hinduismens uppkomst

    Induskulturen invaderades av arierna som blandade sina kulturer och skapade den indiska kulturen. Kastsystemet uppkom, Sanatha Dharma betyder ordning
  • Namnet hinduism