Geschiedenis van het onderwijs in Nederland

By ronja
 • De onderwijsnet van 1806 zorgt voor onderwijs op christelijke basis

 • Vrijheid van Onderwijs komt in de grondwet: hoogtepunt van de schoolstrijd

 • Onderwijswet van 1857

 • Voor het eerst rapporteert de overheid de balans van het openbaar basisonderwijs

 • Nieuwe wet op het Middelbaar onderwijs

 • Invoering algemene spelling van De Vries en Te Winkel

 • Kinderwetje van Van Houten, verbood kinderen tot 12 jaar in fabrieken te werken

 • Nieuwe wet op het Hoger onderwijs

 • Opkomst van het zaakonderwijs van Jan Lighthart als afzetting tegen het aanschouwend onderwijs

 • Eerste leerplichtwet in Nederland

 • Eerste lyceum door Rommert Casimir in Den Haag

 • Eerste montessorischool

 • Gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs

 • Eerste vrije school naar Rudolf Steiner in Den Haag

 • Eerste Daltonschool (Vijfde Hoogere Burgerschool) in Den Haag

 • Nieuwe spelling van Marchant

 • Eerste Jenaplanschool

 • Nieuw onderwijsbestel door de Mammoetwet

 • Invoering basisschool: kleuterschool en lagere school worden samengevoegd

 • Wet Basisvorming in de onderbouw van de middelbare school

 • Invoering Tweede Fase: de vakkenpakketten worden vervangen door profielen

 • Vorming vmbo uit mavo en lbo