Geschiedenis H8 en 9.1

Timeline created by floordeen2
 • Stoommachine James Watt

 • Period: to

  Congres van Wenen (vd dans)

 • Period: to

  Restauratie (herstel); doel vrede in Europa

 • Period: to

  Conservatisme dominant

 • Eerste spoorlijn

 • Period: to

  Cultuurstelsel Nederlands-Indië (Indonesië)

 • Period: to

  Belgische Opstand

 • Steun aan thuiszittende armen afgeschaft door Britten

 • Prinses Victoria erft de troon

 • Liberalisme in Nederland

 • Willem II (zoon Willem I) koning

 • Period: to

  Honger en ziekte in Europa

 • Grondwet Thorbecke

 • Communistisch manifest geschreven (Marx + Engels)

 • "Volledige godsdienstvrijheid" in Duitsland

 • Revolutiejaar

 • Grondwet Pruisen

 • Algemeen mannenkiesrecht FR

 • GB dicht spoorwegennetwerk

 • staatsgreep Lodewijk Napoleon --> Napoleon III

 • Period: to

  Keizerrijk olv Napoleon III

 • Liberalen meerderheid in Duitsland --> conflict om macht

 • Period: to

  Pruisen o.l.v. Otto von Bismarck verenigt Duitsland (3 oorlogen)

 • Das Kapital (Marx)

 • Tweede Industriële Revolutie

 • Italië koninkrijk (vereniging)

 • (na dit jaartal) feminisme = emancipatiebeweging

 • ontstaan feminisme

 • Oorlog Fr tegen Pruisen --> einde Napoleon III

 • Period: to

  Europese expansie (modern imperialisme)

 • Keizerrijk Duitsland uitgeroepen (in Versailles)

 • (na dit jaartal) extreem agressief nationalisme

 • Eenwording van Duitsland

 • Period: to

  Derde Republiek (FR)

 • (vanaf dit jaartal) Nederland voerde een bloedige guerillaoorlog in Aceh/Atjeh

 • Kinderwet van van Houten

 • koningin Victoria werd keizerin van Brits-Indië (India)

 • Handtekeningenactie tegen nieuwe liberale schoolwet Kuyper

 • Oprichting ARP

 • (vanaf dit jaartal) gevecht om Afrika

 • Tsaar Alexander II terroristische aanslag

 • Driebond/Triple Alliantie: Du, O-H, Italië (later Ottomanen)

 • Period: to

  Conferentie van Berlijn

 • oprichting SDAP (nu PvdA)

 • Oostenrijkse keizerin Elizabeth (sisi) terroristische aanslag

 • Period: to

  Boksersopstand

 • Kuyper premier

 • Eerste genocide (Du): 2 volkeren in Namibië bijna geheel uitgeroeid

 • Von Schlieffenplan --> tweefrontenoorlog winnen

 • Triple Entente: Rusland, Fr, GB

 • Period: to

  Twee Balkanoorlogen --> kleine landen scheurden grote stukken van Ott. Rijk af

 • NL heeft Aceh/Atjeh onder controle

 • Period: to

  Westfront zit muurvast

 • Period: to

  Grote veldslagen Westfront: Ieper 3x, Verdun, Somme

 • Moord op Frans Ferdinand in Sarajevo (Bosnië)

 • Ultimatum van O-H aan Servië

 • Oostenrijk verklaart Servië de oorlog

 • Period: to

  WOI

 • Duitsers zetten gifgas in

 • algemeen mannenkiesrecht NL

 • Confessionelen wonnen schoolstrijd (financiële gelijkstelling onderwijs = pacificatie)

 • VS sloten zich aan bij de Geallieerden --> echte Wereldoorlog

 • Onbeperkte duikbotenoorlog Du --> VS verklaarde Du de oorlog

 • Russische Revolutie

 • algemeen mannenkiesrecht NL

 • Passief vrouwenkiesrecht NL

 • algemeen mannenkiesrecht GB

 • algemeen kiesrecht Du

 • regering olv Lenin sloot vrede met Duitsland

 • Wapenstilstand WOI

 • Nederland een parlementaire democratie met algemeen kiesrecht

 • Volkenbond oprichting

 • algemeen kiesrecht NL

 • Verdrag van Versailles

 • algemeen kiesrecht GB

 • Frankrijk door Duitsland bezet

 • Algemeen kiesrecht FR