Gloobus

Geogronoloogiline skaala Rasmus

 • 4600 BCE

  Hadaikum

  Hadaikum
  Maa kujunemine, vulkaaniliselt väga aktiivne, sagedased meteoriidisajud. Tekkis algne maakoor, atmosfäär ja hüdrosfäär. Sellest perioodist leidub kivimeid Gröönimaal, Kanadas ja Austraalias.
 • Period: 4600 BCE to 4000 BCE

  Hadaikum

 • 4500 BCE

  Kuu teke

  Kuu teke
  Maaga põrkas kokku suur taevakeha.
 • 4400 BCE

  Varajane atmosfäär

  Varajane atmosfäär
  Peamised koostisosad olid H2O, HCN, NH3, CH4. Kergemad gaasid nagu heelium ja vesnik pääsesid kosmosesse. Kogu vesi oli auruna atmosfääris, kõrgete temperatuuride tõttu.
 • 4300 BCE

  Tsirkoon

  Tsirkoon
  Hadaikumi ajast pärit ühed vanimad kivimid. Tänapäeval leidub neid Gröönimaal ja Austraalias
 • 4000 BCE

  Maa teine atmosfäär (järgnev)

  Maa teine atmosfäär (järgnev)
  H2O, CO2, nitrogeen domineerivad. Atmosfääri jahtumine põhjustab sadestumist ning ookeanide arengut. Jätkub gaaside vabastamine litosfäärist, Elu hakkab modifitseerima atmosfääri.
 • 4000 BCE

  Vaalbara

  Vaalbara
  Tekkis esimene superkontinent nimega Vaalbara
 • Period: 4000 BCE to 2500 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

  Algeliste eluvormide tekkimine meredes. Ürgeoonis on säilinud palju bakterfossiile.
 • 3800 BCE

  Elu teke

  Elu teke
  Esimesed primitiivsed organismid
 • 3500 BCE

  Tekivad stromatoliidid.

  Tekivad stromatoliidid.
  Tekkisid mikroorganismid näiteks pruprubakterid ning mitmed vetikaid, mis tegid erinevaid kihilisimoodustusi.
 • 3500 BCE

  Tekivad kemosünteesivad bakterid.

  Tekivad kemosünteesivad bakterid.
  Bakterid, mis sünteesisid süsinikumolekulidest ja mineraalidest orgaanilist ainet, hakkasid tekitama atmosfääris muutusi.
 • 3300 BCE

  Elav atmosfäär

  Elav atmosfäär
  N2 - 78%, O2 - 21%, Argon - 0.9%, CO2 - 0.036%, praeguse atmosfääri koostisele sarnanev struktuur. Areng, evolutsioon ja elu kasvamine tõstab hapniku taset atmosfääris märgatavalt. Kestab tänapäevani.
 • Period: 2500 BCE to 542 BCE

  Proterosoikum e agueoon

  Suurenes hapniku sisaldus atmosfääris ning ookeanide pinnakihis.Toimus mitu suurt jäätumis, mil maa oli ulatuslikult jääga kaetud. Tekkisid uued elustikud.
 • 2100 BCE

  Mitmerakuliste organismide teke

  Mitmerakuliste organismide teke
 • 900 BCE

  Rodinia

  Rodinia
  Selle kontinendi lahknemise tulemusena langes kasvuhoonegaaside protsent õhus ja Maa keskmine temperatuur langes tohutult.
 • 650 BCE

  Meduuside teke

  Meduuside teke
  Meduus ehk millimallikas on teatud ainuõõssete suguline arengujärk ehk põlvkond
 • 600 BCE

  Ediacara elustiku teke.

  Ediacara elustiku teke.
  600-542 miljonit aastat tagasi ilmus nn "pehmekehaline" (ehk ilma skeletita) elustik.
 • 570 BCE

  Tekkisid esimesed mereselgrootud.

  Tekkisid esimesed mereselgrootud.
  Tuntuimad mereselgrootud on käsnad, ainuõõssed, mereussid, limused, lülijalgsed, okasnahksed ja ürgkeelikloomad.
 • 542 BCE

  Kambrium

  Kambrium
  Tekkisid peamiselt kõik organismide ehitustüübid, mis eksisteerivad ka tänapäeval. Ilmusid paljud selgroogsete rühmad nagu käsnad, ainuõõssed, käsijalgsed, lülijalgsed ja limused.
 • 542 BCE

  Kambriumi plahvatus

  Kambriumi plahvatus
  Kasvas planktiliste vetikate hulk. Loomariiki ilmusid selgrootute rühmad. Kujunes selgroog, välisskelett. Evolutsiooniline võidurelvastus.
 • Period: 542 BCE to 1 BCE

  Fanerosoikum

  Koosneb kolmest aegkonnast, mis omakorda jagunevad 12-ks erinvaks ajastuks ning hõlmab ligi 540 miljonit aastat.
 • Period: 542 BCE to 252 BCE

  Paleosoikum ehk vanaaegkond

  Aegkond, mis koosneb kuuest erinevast ajastust ning hõlmab ligi 317 miljonit aastat.
 • 505 BCE

  Ilmuvad esimesed kalad.

  Ilmuvad esimesed kalad.
  Lihtsatest üherakulistest organismidest arenesid miljonite aastate jooksul esimesed selgroogsed loomad, kalad. Sel ajal oli meredes juba palju erinevaid taimi ja loomi, kuid maismaa oli veel tühi.
 • 485 BCE

  Ordoviitsium

  Ordoviitsium
  Soojades troopikameredes elas rikkalik elustik: trilobiidid, koraliid jt. Ilmusid esimesed maismaataimed. Kliima oli valdavalt soe, kuid ajastu lõpul toimus kiire jahenemine, mis tõi kaasa mereelustiku massilise väljasuremise
 • 443 BCE

  Silur

  Silur
  Kujunesid riftid, ujusid primitiivsed kalad. Maismaad hakkasid asustama loomad näiteks tuhatjalgsed, meriskorpionid.
 • 441 BCE

  Esimesed soontaimed

  Esimesed soontaimed
  Soontaimed on taimede suurtakson, millesse kuuluvad tänapäevastest taimerühmadest koldtaimed, sõnajalgtaimed ja seemnetaimed.
 • 438 BCE

  Esimesed maismaataimed

  Esimesed maismaataimed
  Esimesed maismaataimed olid samblalaadsed, kes nõudsid niisket kliimat.
 • 419 BCE

  Devon

  Devon
  Troopikameredes elas rikkalik põhjaelustik - käsijalgsed, okasnahksed ja trilobiidid. Paljud kalad kasvasid väga suurteks ning muutusid kiskjateks. Ajastu lõpul olid tekkinud esimesed metsad. Esimesed kahepaiksed.
 • 408 BCE

  Ilmuvad esimesed kahepaiksed

  Ilmuvad esimesed kahepaiksed
  Kahepaiksed – konnad, vesilikud, salamandrid jne – on esimesed maismaaselgroogsed. Üleminek veest maismaale oli selgroogsete evolutsioonis murranguliseks sündmuseks.
 • 359 BCE

  Karbon

  Karbon
  Maismaad katsid võimsad metsad, kus kasvasid tänapäeva osjade, koldade ja sõnajalgade hiigelsuured eellased. Üleujutatud metsadest kujunesid kivisöelademed. Peamine kivisöe tekkimise ajastu. Maismaale tekkisid esimesed roomajad.
 • 320 BCE

  Ilmuvad esimesed roomajad.

  Ilmuvad esimesed roomajad.
  Roomajad on üks mitmekesisemaid selgroogsete klasse, nende hulka kuulusid ka imetajate ja lindude eellased. Roomajad on evolutsiooniliselt esimene täielikult maismaal eluga kohastunud selgroogsete rühm.
 • 299 BCE

  Perm

  Perm
  Tekkis hiidmanner Pangae, mida ümbritses hiiglaslik Panthalassa ookean. Maismaaloomastikus olid ülekaalus roomajad. Suurenes paljasseemnetaimede, meredes aga luukalade osakaal. Ajastu lõppes Maa ajaloo suurima väljasuremisega, mille tulemusena kadus kuni 95 protsenti Maad asustanud liikidest.
 • 252 BCE

  Triias

  Triias
  Ajastu alguses oli elustik üsnagi liigivaene. Elustik taastus permi ajastu lõpul aset leidnust, ligi 10 miljonit aastat. Ilmusid esimesed dinosaurused. Ilmusid esimesed imetajad, meredes suurenes ammoniitide ja karpide osakaal.
 • Period: 252 BCE to 66 BCE

  Mesosoikum ehk keskaegkond

  Aegkond, mis hõlmab 3 erinevat ajastut, 186 miljoni aasta vältel.
 • 208 BCE

  Ilmuvad esimesed Imetajad.

  Ilmuvad esimesed Imetajad.
  Esimesed imetajad arenesid välja roomajatest.
 • 201 BCE

  Juura

  Juura
  Dinosaurused, imetajad, kahepaiksed ning roomajad vahetasid vähehaaval välja triiase ajastul levinud loomad. Ilmusid esimesed linnud, krokodillid ning kilpkonnad. Ookeanides elas rohkelt merelisi roomajaid. Meredes elasid juba tänapäevased kalad. Tihe paljasseemnetaimedest koosnev mets.
 • 200 BCE

  Pangea

  Pangea
  Pangaea oli ligikaudu 300–200 miljonit aastat tagasi eksisteerinud hiidmanner, mis sisaldas kõiki tänapäeva mandreid.
 • 182 BCE

  Milankovici tsüklid

  Milankovici tsüklid
  Serbia ehitusinseneri ja matemaatiku Milutin Milankovići kirja pandud kolm tsüklilist tegurit, mis mõjutavad Maa kliimat ja jääaegade tekkimist.
 • 150 BCE

  Ilmuvad esimesed linnud

  Ilmuvad esimesed linnud
 • 145 BCE

  Kriit

  Kriit
  Ilmusid esimesed õistaimed, mis vallutasid kiiresti kõik maismaa ning hakkasid domineerima kogu Maa maismaataimestikus. Maismaal valitsesid dinosaurused, arenesid uued linnu- ja imetajaliigid. Kriidi lõpul leidis aset massiline väljasuremine, mille käigus hävisid dinosaurused, paljud merelised roomajad jt. Peamine põhjus oli meteoriidiplahvatus.
 • 140 BCE

  Tekkisid õistaimed

  Tekkisid õistaimed
  Kõigepealt kujunesid õitega puud ja hiljem ka rohttaimed. Tänapäeval on õistaimi taimede hulgas kõige rohkem.​
  Õied ja nendest arenevad viljad aitavad taimedel paremini paljuneda ja levida.
 • 100 BCE

  Ilmuvad esimesed mesilased

  Ilmuvad esimesed mesilased
 • 80 BCE

  Esimeste primaatide teke

  Esimeste primaatide teke
  Tekkisid esimesed primaadid.
 • 66 BCE

  Paleogeen

  Paleogeen
  Hakkas kiire lindude ja imetajate evolutsioon. Imetajad kujunesid suureks ja liigirikkaks rühmaks. Ilmusid esimesed primaadid. Kliima oli soe ja niiske, troopilised metsad kasvasid ka suurtel laiuskraadidel. Seejärel toimus kiire jahenemine ning valdavaks muutusid heitlehelised taimed. Kujunesid ulatuslikud rohumaad - preeriad ja savannid.
 • 66 BCE

  Dinosauruste väljasuremine

  Dinosauruste väljasuremine
 • Period: 66 BCE to 1 BCE

  Kainosoikum ehk uusaegkond

  Aegkond, mis koosneb kolmest ajastust ning hõlmab umbkaudu 64 miljonit aastat.
 • 23 BCE

  Neogeen

  Neogeen
  Mandrite geograafia, samuti loomastiku ja taimestiku põhijooned omandasid tänapäevase ilme. Laiemalt hakkasid levima maod, konnad ning laululinnud. Aafrikas ilmusid varased hominiidid - inimese eellased. Maa kliima jahenes oluliselt, poolustel kujunes jääkate.
 • 2 BCE

  Kvaternaar

  Kvaternaar
  Ilmusid inimese vahetud eellased - perekond Homo esindajad. Ajastu jooksul on välja surnud palju imetajaid : mammut, karvane ninasarvik. Samuti linnuliike: dodo ja moa. Mitmete loomade väljasuremist seostatakse inimese üha kasvava mõjuga planeedi elustikule.
 • 1 BCE

  Homo sapiens

  Homo sapiens
  Inimene kõige üldisemas tähenduses on liigi Homo sapiens ('tark inimene') esindaja. Tekkis vahemikus 300 000 ja 200 000 eKr