Geokronoloogiline skaala

Geokronoloogiline skaala Darina BK

 • 4600 BCE

  Hadaikum

  Hadaikum
  Kestus 4.6 mld kuni 4 mld aastat tagasi. Kivimeid leidub Gröönimaal, Kanadas ja Austraalias. Vulkaaniliselt aktiivne, sagedaselt meteoriidisajud. Kujunesid alge maakoor, atmosfäär ja moodustasid ookeanid.
 • 4600 BCE

  Eelkambrium

  Eelkambrium
  Kestus 4,6 mld kuni 542 mln aastat tagasi. Hõlmab peaaegu 90% kogu Maa ajaloost. Jagatud kolmeks ajastuks: Asoik, arhailine ja proterosoiline. Kivistunud organismide arvukus oli sellel perioodil suur.
 • Period: 4600 BCE to 4000 BCE

  Hadaikum

 • Period: 4600 BCE to 542 BCE

  Eelkambrium

 • 4500 BCE

  Kuu teke

  Kuu teke
  Maa põrkas kokku suure taevakehaga.
 • 4000 BCE

  Arhaikum

  Arhaikum
  Kestus 4 mld kuni 2,5 mld aastat tagasi. Arhaikumi meredes arenesid algelised eluvormid. Päris vanimad leitud stromatoliidid- mikroorganismide, sh tsüanobakterite ja purpurbakterite ning mitmesuguste vetikate toimel kijunenud kihilised moodustised.
 • Period: 4000 BCE to 2500 BCE

  Arhaikum

 • 2500 BCE

  Proterosoikum

  Proterosoikum
  Tänu fotosünteesivate tsüanobakterite elutegevusele suurenes atmosfääris ja ookeanide pinnakihis hapnikusisaldus. Maa oli jääga kaetud. Oli Ediacara elustik nn ilma skeletita elustik.
 • Period: 2500 BCE to 542 BCE

  Proterosoikum

 • 542 BCE

  Fanerosoikum

  Fanerosoikum
  Kestus 542 mln kuni 1 mln aastat. Toimunud skeletiga hulkraksete organismide areng. Fanerosoikum jaguneb Paleosoikumiks, Mesosoikum ja Kainosoikumi aegkonnaks.
 • 542 BCE

  Paleosoikum

  Paleosoikum
  Kestus 542 mln kuni 252 mln aastat tagasi. Paleosoikum on vanim Fanerosoikumi aegkond.Jaguneb kuueks geloogiliseks ajastuks: kambrium, ordoviitsium, silur, devon, karbon ja perm. Maismaad katsid suured metsad, millest moodustusid kivisöe varud Euroopas ja Põhja-Ameerikas. Paleosoikumi lõpus domineerisid suured ja arenenud roomajad ning ilmusid ka esimesed taimed. Paleosoikum lõppes suurima organismide väljasuremisega Maa ajaloos, mis toimus permi ja triiase ajastu piiril.
 • 542 BCE

  Kambrium

  Kambrium
  Kestus 542 mln kuni 485 mln aastat tagasi. Tekkisid peamised organismide ehitustüübid. Kasvas planktiliste vetikate hulk. Tekkisid selgrootute rühmad: käsnad, ainuõõssed, käsijalgsed, lülijalgsed ja limused. Paljud loomad said endale jõulisi hambaid ja lõugasi, millega kaasnesid röövloomad.
 • Period: 542 BCE to 1 BCE

  Fanerosoikum

 • Period: 542 BCE to 252 BCE

  Paleosoikum

 • Period: 542 BCE to 485 BCE

  Kambrium

 • 485 BCE

  Ordoviitsium

  Ordoviitsium
  Kestus 485 mln kuni 443 mln aastat tagasi. Soojades troopikameredes elas rikkalik elustik: käsijalgsed, trlobiidid, korallid jt. See aeg lõppes jääaeg. Jäätumine tõi kaasa ookeanipinna alanemise kuni 100 m võrra ja muutis paljud madalmered kuivaks maismaaks.
 • Period: 485 BCE to 443 BCE

  Ordoviitsium

 • 443 BCE

  Silur

  Silur
  Siluri ajastu soojades meredes kujunesid käsnade, korrallide ja lubivetikate ehitatud rifid, ujusid primitiivsed kalad. Siluri ajastul jätkasid taimed maismaa asustamist. Maismaad hakkasid asustama ka loomad, nende seas olid tuhatjalsed, meriskorpionid ja skorpionid. Maismaataimed olid väiksed ja lihtsa ehitusega ning kasvasid niisketel aladel.
 • Period: 443 BCE to 419 BCE

  Silur

 • 419 BCE

  Devon

  Devon
  Kestus 419 mln kuni 359 mln aastat tagasi. Troopkameredes elas rikkalik põhjaelustik- käsijalgsed, okasnahksed js trilobiidid. Šelfimerede äärealadel ehitasid korallid, kihtpoorsed ja lubivetikad suuri riffe. Ajastu lõppus tekkisid esimesed metsad ja esimesed kahepaiksed- selgroogsed, kes olid võimelised lühikest aega ka maismaal hakkama saama.
 • Period: 419 BCE to 359 BCE

  Devon

 • 359 BCE

  Karbon

  Karbon
  Kestus 359 mln ja 299 mln aastat tagasi. Katsid maismaad võimsad metsad. Üleujutatavatel aladel- mererannikutel ja jõelammidel kasvanud metsade surnud piudust kujunesid kivisöeladmed. Ilmusid esimesed roomajad
 • Period: 359 BCE to 299 BCE

  Karbon

 • 299 BCE

  Perm

  Perm
  Kestus 299 mln kuni 252 mln aastat tagasi. Tekkis hiidmanner Pangaea, mida ümbritses hiiglaslik Panthalassa ookean. Hiidmandri siseala oli kaetud kuiva kõrbega, kus valitses karm kliima. Loomastik olid ülekaalus romajad, kes suutsid sellistes tingimustes elada.
 • Period: 299 BCE to 252 BCE

  Perm

 • 252 BCE

  Mesosoikum

  Mesosoikum
  Kestus 252 mln kuni 66 mln aastat tagasi. Jaguneb Triiase, Juura ja Kriidi ajastuks. Toimus massiline väljasuremine Kriidi ja Triiasse piiril. Maa oli kuumem kui praegu. Mesosoikum oli märkimisväärse ajaga tektoonilne, kliima ja evolutsiooniline tegevus.
 • 252 BCE

  Triias

  Triias
  Kestus 252 mln kuni 201 mln aastat tagasi. Triiase ajastu alguse elustik oli üsna liigivaene, aga pärast seal ilmusid esimesed dinosaurused ning ajastu lõpul toimunud järjekordne väljasuremine andis neile võimaluse muutuda peamiseks loomarühmaks maismaal. Ilmusid esimesed imetajad , meredes suurenes ammoniitide ja kapide osakaal.
 • Period: 252 BCE to 66 BCE

  Mesosoikum

 • Period: 252 BCE to 201 BCE

  Triias

 • 201 BCE

  Juura

  Juura
  Kestus 201 mln kuni 145 mln aastat tagasi. Dinosaurused, imetajad, kahepaiksed ja roomajad vahetasid vähehaaval välja triiase ajastul levinud lomad. Ilmusid esimesed linnud, krokodillid ja kilpkonnad. Meredes elasid juba tänapäevast tüüpi kalad.Suur osa maismaast oli kaetud tiheda paljasseemnetaimedest koosneva metsaga
 • Period: 201 BCE to 145 BCE

  Juura

 • 145 BCE

  Kriit

  Kriit
  Kestus 145 mln kuni 66 mln aastat tagasi. Ilmusid esimesed õistaimed, mis vallutasid kiirestikõik maismaa ökonišid ja hakkasid domineerima kogu Maa maismaataimestikus. OOkeanid ja mered olid asustatud plesiosauruste ja ihtüosaurustega, ammoniitide ja lehmasarve meenutavate karpidega, keda tuntakse rudistide nime all. Kriidi lõpul toimunud väljasuremise käigus hävisid dinosaurused- põhjuseks peetakse meteoriidiplahvatust.
 • Period: 145 BCE to 66 BCE

  Kriit

 • 66 BCE

  Kainosoikum

  Kainosoikum
  Kestus 66 mln kuni 1mln aastat tagasi. Arenesid imetajad arenesid, kiskjad, kobjalised, londilised, ahvid, vaalalised, loivalised. Arenesid inimesed. Maale arenesid iseloomulikud pinnavormid, taimed ja loomad.
 • 66 BCE

  Paleogeen

  Paleogeen
  Kestus 66 mln kuni 23 mln aastat tagasi. Hakkas lindude ja imetajate kiire evolutsioon. Ilmusid esimesed primaadid. Paleogeeni alguse kliima oli soe ja niiske, troopilised metsad kasvasid ka suurtel laiuskraadidel. Kujunesid ulatuslikud rohumaad- preeriad ja savabbid, mis asendasid seniseid metsi.
 • Period: 66 BCE to 1 BCE

  Kainosoikum

 • Period: 66 BCE to 23 BCE

  Paleogeen

 • 23 BCE

  Neogeen

  Neogeen
  Kestus 23 mln kuni 2,5 mln aastat tagasi. Mandrite geograafia, samuti loomastiku ja taimestiku põhijooned omandasid tänapäevase ilme. Kujunesid sel perioodil välja tänapäeva imetajad ja linnud. Aafrikas ilmusid varased hominiidid- inimese eellased. Maa kliima jahenes oluliselt, mis tõi korduvaid jäätumisi ning poolustel kujunes jääkate
 • Period: 23 BCE to 2 BCE

  Neogeen

 • 2 BCE

  Kvaternaar

  Kvaternaar
  Kestus 2,5 mln kuni 1 mln aastat tagasi. Ajastu alguses ilmusid inimese vahetud eellased- perekond Homo esindajad, kelle Aafrikas alanud evolutsioon on viinud tänapäevase inimese Homo sapiens´i tekkimiseni. Surid paljud imetajaid ja linnuliike nt mammut, karvane ninasarvik ja dodo, moa. Mitmete loomade väljasuremist seostatakse inimese üha kasvava mõjuga planeedi elustikule.
 • Period: 2 BCE to 1 BCE

  Kvaternaar