Geokronoloogiline skaala

Geokronoloogiline skaala Ander A

 • 4600 BCE

  Hadaikum

  Hadaikum
  Kestvus 4.6 kuni 4 miljardit aastat tagasi. Kivimeid leidub Gröönimaal, Kanadas ja Austraalias. Vulkaaniliselt aktiivne, meteoriidi sajud. Kujunesid litosfäär, atmosfäär ja hüdrosfäär.
 • Period: 4600 BCE to 4000 BCE

  Hadaikum

 • 4500 BCE

  Kuu teke

  Kuu teke
  Umbes 4,5 miljardit aastat tagasi. Kokkupõrge Maa ja taevakeha Theia vahel, mille tagajärjel tekib Kuu.
 • 4000 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

  Arhaikum ehk ürgeoon
  Kestvus 4-2.5 miljardit aastat tagasi. Mredes hakkasid arenema algelised eluvormid. Sellest perioodist on pärit vanimad leitud stormatoliidid- mikroorganismide, sealhulgas tsüano- ja purpurbakterite ning mitmesuguste vetikate toimel kujunenud kihilised moodustised.
 • Period: 4000 BCE to 2500 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

 • 3800 BCE

  Elu teke - stromatoliidid

  Elu teke - stromatoliidid
  Elu arvatakse olevat tekkivat umbes 3,8 kuni 3,5 miljardit aastat tagasi. Sellele viitab stromatoliitide, ehk bakterite ja teiste mikroorganismide toimel moodustunud kivimite, esinemine ligi 3,5 miljardi aasta vanustes kivimites.
 • 3000 BCE

  Organismirühmade lahknemine

  Organismirühmade lahknemine
  Arvatavasti umbes 3 miljardi aasta eest toimus kolme suure organismirühma, ehk bakterite, arhede ja eukarüootide lahknemine. Eukarüootide seas arenesid nii taimed, seened kui ka hulkraksed loomad umbes 700-1200 miljonit aastat tagasi.
 • 2500 BCE

  Proterosoikum ehk agueoon

  Proterosoikum ehk agueoon
  Kestvus 2,5 miljardit kuni 542 miljonit aastat tagasi. Fotosünteesivate tsüanobakterite elutegevuse tõttu suurenes atmosfääris ja ookeanide pinnakihis hapnikusisaldus. Toimus mitu suurt jäätumist, mil Maa oli ulatuslikult jääga kaetud. Aegkonna lõpus ilmus mõistatuslik pehmekehaline, ehk ilma skeletita, niinimetatud Ediacara elustik.
 • Period: 2500 BCE to 542 BCE

  Proterosoikum ehk agueoon

 • 1900 BCE

  Eukarüoodid

  Eukarüoodid
  Eukarüoodid on rakud, millel esineb rakutuum. Vanim eukarüoodi kivistis on umbes 1,9 miljardit aastat vana.
 • 700 BCE

  Esimesed selgroogsed

  Esimesed selgroogsed
  Esimesed selgroogset tekkisid umbes 700 kuni 500 miljonit aastat tagasi.
 • 542 BCE

  Kambrium

  Kambrium
  Kestvus 542 kuni 485 miljonit aastat tagasi. Tekkisid kõik peamised tänapäeva organismide ehitustüübid ja ka suurem osa tänapäevastest loomahõimkondadest. Seda tuntakse kambriumi plahvatusena. kasvas planktiliste vetikate hulk, mis oli omakorda toiduks rikkalikule loomastikule. Ilmusid paljud selgrootute rühmad: käsnad, ainuõõssed, käsijalgsed, lülijalgsed, ja limulised. Kujunes mineraalne toes näiteks koda, karp ja välisskelett, mis olid võib olla vastuseks kiskjate lugade ja hammaste arengule.
 • Period: 542 BCE to 1 CE

  Fanerosoikum

 • Period: 542 BCE to 252 BCE

  Paleosoikum ehk vanaaegkond

 • 485 BCE

  Ordoviitsium

  Ordoviitsium
  Kestvus 485 kuni 443 miljonit aastat tagasi. Soojades troopikameredes elas rikkalik elustik: käsijalgsed, trilobiidid, korallid ja teised. Ilmusid esimesed maismaataimed. Kliima oli valdavalt soe, kuid ajastu lõpul toimus kliima kiire jahenemine, mis lõppes jääajaga. Jäätumine põhjustas ookeanipinna alanemise kuni 100 m võrra ja muutis mitmed madalmered kuivaks maismaaks. Elualade vähenemine tõi omakorda kaasa mereelustiku massilise väljasuremise.
 • 450 BCE

  Odasabad

  Odasabad
  Vanim odasabade fossiil pärineb ordoviitsiumi ajastu lõpust. Odasabad elavad ka veel tänapäeval.
 • 443 BCE

  Silur

  Silur
  Kestvus 443 kuni 419 miljonit aastat tagasi. Soojades meredes kujunesid käsnade, korallide ja lubivetikate ehitatud rifid, ujusid primitiivsed kalad. Taimed jätkasid maismaa asustamist. Varased maismaataimed olid väikesed ja lihtsa ehitusega ning kasvasid niisketel, sageli üleujutatavatel aladel. Maismaad hakkasid asustama ka loomad; esimeste maismaaloomade hulgas olid tuhatjalgsed, meriskorpionid ja skorpionid.
 • 419 BCE

  Devon

  Devon
  Kestvus 419 kuni 359 miljonit aastat tagasi. Troopikameredes elas rikkalik põhjaelustik käsijalgsed, okasnahksed ja trilobiidid - ning šelfimerede äärealadel ehitasid korallid, kihtpoorsed ja lubivetikad suuri riffe. Paljud kalad, näiteks mitmed rüükalad ja vihtuimsed, kasvasid väga suureks ning olid tolleaegsed tippkiskjad. Ajastu algul oli maataimestik madal ja hõre, aga ajastu lõpus olid tekkinud esimesed metsad. Tekkisid ka esimesed kahepaiksed.
 • 359 BCE

  Karbon

  Karbon
  Kestvus 359 kuni 299 miljonit aastat tagasi. Maismaad katsid võimsad metsad, kus kasvasid tänapäeva osjade, koldade ja sõnajalgade hiigelsuured puukujulised eellased. Üleujutatavatel aladel - mererannikutel ja jõelammidel kasvanud metsade surnud puidust kujunesid kivisöelademed. Karboni ajastuga võrreldaval hulgal kivisütt ei ole tekkinud ühelgi teisel geoloogilisel ajastul. Maismaal elas rohkesti lülijalgseid, osal putukatel tekkis lennuvõime. Maismaale ilmusid esimesed roomajad.
 • 315 BCE

  Arthropleura

  Arthropleura
  Karboni ajastul elas maailma suurim maismaalülijalgne Maa ajaloos. Tema pikkus oli kuni 2,6 meetrit.
 • 300 BCE

  Edaphosaurus

  Edaphosaurus
  Permi ajastul elas kuni 4 meetri pikkune Edaphosaurus, kes oli üks esimesi taimtoidulisi imetajaid.
 • 299 BCE

  Perm

  Perm
  Kestvus 299 kuni 252 miljonit aastat tagasi. Pangea hiidmandri siseala oli kaetud kuiva kõrbega, kus valitses karm kliima. Maismaaloomastikus olid ülekaalus roomajad, kes suutsid sellistes tingimustes elada. Taimestikus suurenes paljasseemnetaimede, meredes aga luukalade osakaal.
 • 299 BCE

  Pangaea

  Pangaea
  Umbes 300 miljonit aastat tagasi tekkis hiidmanner Pangaea, mida ümbritses hiiglaslik Panthalassa ookean.
 • 253 BCE

  Perm - väljasuremine

  Perm - väljasuremine
  Permi jastu lõppes Maa ajaloo suurima väljasuremisega, mille tulemusena kadus kuni 95% kõigist Maad asustanud liikidest.
 • 252 BCE

  Triias

  Triias
  Kestvus 252 kuni 201 miljonit aastat tagasi. Ajastu alguse elustik oli üsna liigivaene, sest permi ajastu lõpul toimunud väljasuremisest taastumiseks kulus elustikul kuni 10 miljonit aastat. Ilmusid esimesed imetajad, meredes suurenes ammoniitide ja karpide osakaal.
 • 252 BCE

  Dinosaurused

  Dinosaurused
  Triiase ajastul Ilmusid esimesed dinosaurused ning ajastu lõpul toimunud järjekordne väljasuremine andis neile võimaluse muutuda peamiseks loomarühmaks maismaal.
 • Period: 252 BCE to 66 BCE

  Mesosoikum ehk keskaegkond

 • 250 BCE

  Pterosaurused

  Pterosaurused
  Pterosaurused ehk tiibsisalikud olid mesosoikumis laialt levinud lennuvõimelised roomajad.
 • 250 BCE

  Pteranodon

  Pteranodon
  Ühed suurimad pterosaurused. Nende tiibade siruulatus oli kuni 6 meetrit.
 • 205 BCE

  Morganucudon

  Morganucudon
  Üks varasemaid teadaolevaid imetajasarnasi loomi, kes elas Triiase ajastul.
 • 201 BCE

  Juura

  Juura
  Kestvus 201 kuni 145 miljonit aastat tagasi. Dinosaurused, imetajad, kahepaiksed ja roomajad vahetasid vähehaaval välja triiase ajastul levinud loomad. Ilmusid esimesed linnud, krokodillid ja kilpkonnad. Ookeanides elas rohkelt merelisi roomajaid - ihtüosaurusi ja plesiosaurusi. Meredes elasid juba tänapäevast tüüpi kalad. Suur osa maismaast oli kaetud tiheda paljasseemnetaimedest koosneva metsaga.
 • 200 BCE

  Liblikad

  Liblikad
  Vanimad liblikafossiilid on leitud juura ajastu kivimitest.
 • 180 BCE

  Ammoniidid

  Ammoniidid
  Ammoniidid olid meredes elanud spiraalse kojaga peajalgsed limused.
 • 145 BCE

  Kriit

  Kriit
  Kestvus 145 kuni 66 miljonit aastat tagasi. Ilmusid esimesed õistaimed, mis hakkasid domineerima kogu Maa maismaataimestikus. Ookeanid ja mered olid asustatud plesiosauruste ja ihtüosaurustega, ammoniitide ja lehmasarve meenutavate karpidega. Maismaal valitsesid dinosaurused, arenesid uued imetaja- ja linnuliigid.
 • 125 BCE

  Archefructus

  Archefructus
  Üks esimesi teadaolevaid õistaimi.
 • 66 BCE

  Paleogeen (1. osa)

  Paleogeen (1. osa)
  Kestvus 66 kuni 23 miljonit aastat tagasi. Pärast dinosauruste ja teiste hiidroomajate väljasuremist algas lindude ja imetajate kiire evolutsioon. Imetajad kujunesid väikesearvulisest asurkonnast suureks ja liigirikkaks rühmaks. Enamik imetajaid elas maismaal, kuid vaalade eellased asusid elama meredesse. Ilmusid esimesed primaadid.
 • 66 BCE

  Paleogeen (2. osa)

  Ajastu alguse kliima oli soe ja niiske, troopilised metsad kasvasid ka suurtel laiuskraadidel. Seejärel hakkas kliima järk-järgult jahenema ning valdavaks muutusid heitlehised taimed. Kujunesid ulatuslikud rohumaad - preeriad ja savannid, mis asendasid seniseid metsi.
 • 66 BCE

  Kriit - väljasuremine

  Kriit - väljasuremine
  Umbes 66 miljonit aastat tagasi kriidi ajastu lõpul toimus massiline väljasuremine ja selle käigus hävisid dinosaurused, paljud merelised roomajad jt. Üheks peamiseks väljasuremise põhjuseks peetakse meteoriidiplahvatust.
 • Period: 66 BCE to 1 CE

  Kainosoikum ehk uusaegkond

 • 23 BCE

  Neogeen

  Neogeen
  Kestvus 2,5 kuni 2,3 miljonit aastat tagasi. Mandrite geograafia, samuti loomastiku ja taimestiku põhijooned omandasid tänapäevase ilme. Laiemalt hakkasid levima maod, konnad ja laululinnud, samuti rotid ja hiired. Kujunesid välja tänapäevased imetajad ja linnud. Aafrikas ilmusid varased hominiidid - inimese eellased. Neogeeni jooksul jahenes Maa kliima oluliselt, mis tõi kaasa korduvaid jäätumisi. Poolustel kujunes jääkate.
 • 7 BCE

  Hominiidide teke

  Hominiidide teke
  Umbes 4 kuni 7 miljonit aastat tagasi tekkisid esimesed hominiidid. Tänapäeva inimliik tekkis umbes 300000 aastat tagasi.
 • 2 BCE

  Mammutid

  Mammutid
  Mammutid olid elevantide lähedased sugulased. Nad surid välja kliimamuutuse tõttu.
 • 2 BCE

  Kvaternaar

  Kvaternaar
  Kestvus 2,5 miljonit aastat tagasi kuni tänapäevani. Ajastu alguses ilmusid inimese vahetud eellased - perekond Homo esindajad, kelle Aafrikas alanud evolutsioon on viinud tänapäevase inimese Homo sapiens'i tekkimiseni. Kvaternaari jooksul on välja surnud palju imetaja- (mammut, karvane ninasarvik) ja linnuliike (dodo, moa). Mitmete loomade väljasuremist seostatakse inimese üha kasvava mõjuga planeedi elustikule.