1

Geokronoloogiline skaala EmelyK R2

 • 4600 BCE

  Hadaikum

  Hadaikum
  Kestus 4,6 mld kuni 4 mld aastat tagasi. Hadaikum algas Maa tekkimisega. 100 miljonit aastat pärast Maa tekkimist, põrkas planeet Maa kokku suure taevakehaga, tekkis Kuu. Hadakuimi lõpuks tekkis algeline maakoor, atmosfäär ja moodustusid ookeanid.Periood Maal oli vulkaaniliselt aktiivne, Maad tabasid meteoriidisajud.
  https://www.youtube.com/watch?v=U1pAfjupEA4
 • 4600 BCE

  Maa kujunemise illustratsioon

  Maa kujunemise illustratsioon
 • Period: 4600 BCE to 4000 BCE

  Hadaikum

 • Period: 4600 BCE to 1 BCE

  Maa teke (VIDEO)

 • Period: 4600 BCE to 1 BCE

  Reptiiliad ja muud loomad (VIDEO)

 • 4500 BCE

  Kuu teke

  Kuu teke
  Maa põrkas kokku suure taevakehaga, mille tagajärjel tekkis Maa kaaslane Kuu.
 • 4000 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

  Arhaikum ehk ürgeoon
  Arhaikum ehk Ürgeoon on geokronoloogilise skaala vanim eoon.
  Arhaikumiks ajavahemikku ligikaudu 4,55 kuni 2,5 miljardit aastat tagasi. Tolleaegne atmosfäär erines oluliselt praegusest, koosnedes peamiselt metaanist, ammoniaagist, lämmastikust ja süsinikdioksiidist. Veekogud on maakeral eksisteerinud juba ilmselt 3,8 miljardit aastat. Tõenäoliselt tekkis hüdrosfäär ürgeooni alguses.
 • Period: 4000 BCE to 2500 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

 • 2500 BCE

  Proterosoikum ehk agueoon

  Proterosoikum ehk agueoon
  Proterosoikum kujutab endast ajaperioodi, mil toimus Maa keskkonna, biosfääri hapnikuga rikastumine, leidis aset mitu globaalse ulatusega jääaega ning hakkasid levima esimesed eukarüoodid ja keerulised mitmerakulised eluvormid. Proterosoikumi lõpuks loetakse kambriumi plahvatust, mille tagajärjel hakkas maakeral laialdaselt levima keeruline, skelette omav elustik.
 • Period: 2500 BCE to 542 BCE

  Proterosoikum ehk agueoon

 • 542 BCE

  Fanerosoikumi

  Fanerosoikumi
  Fanerosoikum, Maa geoloogilises ajaloos vahemik (eoon), mille vältel on toimunud eeskätt skeletiga hulkraksete organismide areng. Hõlmab Vana-, Kesk- ja Uusaegkonna. Fanerosoikum jagatakse kolmeks aegkonnaks, millele vastavad samanimelised ladekonnad:
  Kainosoikum, Mesosoikum, Paleosoikum.
 • 542 BCE

  Kambrium

  Kambrium
  Kambriumi algusesse jääb hulkraksete organismide kiire areng , mille käigus ilmusid kõik tänapäevased organismide grupid. Elu arenes meres ja liikus maismaale ning hilis-paleosoikumiks leidus maismaal mitmesuguseid organisme.Maismaad katsid suured metsad, millest moodustusid kivisöe varud Euroopas ja Põhja-Ameerikas.
 • Period: 542 BCE to 1 BCE

  Fanerosoikum

 • Period: 542 BCE to 252 BCE

  Paleosoikum ehk vanaaegkond

  Paleosoikum on pikim fanerosoikumi aegkond ning jaguneb kuueks geoloogiliseks ajastuks (vanimast noorimani) : kambrium, ordoviitsium, silur, devon, karbon ja perm. Тoimusid geoloogilised, klimaatilised ja evolutsioonilised muutused.
 • Period: 542 BCE to 252 BCE

  Paleosoikum (VIDEO)

 • 485 BCE

  Ordoviitsium

  Ordoviitsium
  Ordoviitsiumis kuulusid tähtsamate mereorganismide hulka trilobiidid, molluskid, sammalloomad, ostrakoodid, brahhiopoodid (käsijalgsed), okasnahksed, kitiinikud, konodondid ning graptoliidid. Ordoviitsiumi ajastu keskel lisandusid soojaveelised korallid, stromatopoorid ning merisiilikud, samuti on leitud esimeste selgroogsete (lõuatute) kivistisi. Hilis-ordoviitsiumis toimus suur organismide väljasuremine. Selle käigus kadus 60% perekondadest.
 • 443 BCE

  Silur

  Silur
  Siluris domineerisid selgrootud mereorganismid ning madalmeredes leidus rohkesti stromatopoore, tabulaate ja rugoose, mis moodustasid rifilaadseid kivimkehi. Tüüpilised esinevad loomarühmad olid brahhiopoodid (käsijalgsed), ostrakoodid ja meriliiliad, olid iseloomulikud magestunud laguune asustanud eurüpteriidid (meriskorpionid). Graptoliite ning mikrokivistisi konodonte ja kitiinikuid kasutatakse siluri kivimite stratigraafialisel liigestamisel juhtkivististena.
 • 419 BCE

  Devon

  Devon
  Devoni ajastul tekkisid esimesed putukad, hulkjalgsed ja primitiivsed kahepaiksed. Devonis surid peaaegu täielikult välja graptoliidid ja trilobiidid, samuti vähenes tunduvalt peajalgsete (nautiloidide) osa. Selgrootutest loomadest olid devoni ajastul arvukamad karbid, teod, brahhiopoodid (käsijalgsed) ja lihtsad ammoniidid (goniatiidid). Selgroogsetest olid devonis esindatud kõik olulisemad kalade ja lõuatute rühmad, kuid valdavalt esines lõuatuid.
 • 350 BCE

  Karbon

  Karbon
  Karboni ajastul oli loomastikule iseloomulik maismaaselgroogsete kiire areng ning nende rohkus. Eriti rohkelt esines algelisi kahepaikseid (stegokefaale), ilmusid roomajad ning meredes domineerisid kõhrkalad (hailaadsed). Selgrootutest esines meredes kõige rohkem foraminifeere, goniatiite, brahhiopoode (käsijalgseid), meriliiliaid ja –siilikuid, õisloomi, karpe ning tigusid.
 • 300 BCE

  Perm

  Perm
  Paleosoikumi lõpus domineerisid suured, arenenud roomajad ning ilmusid esimesed tänapäevased taimed (okaspuud). Paleosoikum lõppes suurima organismide väljasuremisega Maa ajaloos, mis toimus permi ja triiase ajastu piiril.
 • Period: 252 BCE to 66 BCE

  Mesosoikum ehk keskaegkond

  Mesosoikum on ajaloo kõige soojem periood.Mesosoikum on tektoonilise, klimaatilise ja evolutsioonilise tegevuse ajastu. Vaiksete, Atlandi ja India ookeanides toimub kontinentide kontuuri ja mägede moodustamine; maa jagamine on aidanud kaasa muudele olulistele evolutsioonilistele sündmustele. Kliima oli kogu aja jooksul soe, mis mängis olulist rolli ka uute loomaliikide arengus ja kujunemises. Ajastu lõpuks jõudis suurem osa liikide mitmekesisusest oma praegusele seisundile.
 • Period: 252 BCE to 66 BCE

  Mesosoikum (VIDEO)

 • 250 BCE

  Triias

  Triias
  Ajastu algus oli üsna liigivaene. Permi ajastu lõpul toimunud väljasuremise taastumiseks kulus elustikul kuni 10 miljonit aastat. Ilmusid esimesed dinosaurused ning ajastu lõpul toimunud järjekordne väljasuremine andis neile võimaluse muutuda peamiseks loomarühmaks maismaal. Ilmusid esimesed imetajad, meredes suurenes ammoniitide ja karpide osakaal.
 • 200 BCE

  Juura

  Juura
  Dinosaurused, imetajad, kahepaiksed ja roomajad vahetasid vähehaaval välja triiase ajastul levinud loomad. Ookeanis elas rohkesti merelisi roomajaid. Suur osa maismaast oli kaetud tiheda paljasseemnetaimedest koosneva metsaga.
 • 145 BCE

  Kriit

  Kriit
  Ilmusid esimesed õistaimed, mis vallutasid kiiresti kogu Maa ning said domineerviaks Maa maismaataimestikuks.Ookeanid ja mered olid asustatud plesiosauruste ja ammoniitidega. Maismaad valitsesid dinosaurused, arenesid uued imetajate- ja linnuliigid. Kriidi ajastu lõppeb meteoriidiplahvatusega, mis toob kaasa massilise väljasuremise. Ajastu lõpul hävisid dinosaurused, paljud merelised roomajad.
 • 66 BCE

  Paleogeen

  Paleogeen
  Algas lindude ja imetajate kiire evolutisioon. Enamik imetajaid elas maismaal, kuid vaalade eellased asusid elama meredesse. Algul oli kliima soe ja niiske, suurtel laiuskraadidel laiusid troopilised metsad. Seejärel hakkas kliima aegamisi jahenema ning valdavaks muutusid heitlehised metsad. Paleogeenis kujunesid ulatuslikud rohumaad.
 • Period: 66 BCE to 1 BCE

  Kainosoikum ehk uusaegkond

  Kainosoikum on ajastu, mida iseloomustavad väga erinevad maa-, mere- ja lendloomad. See on imetajate ajastu. Imetajad on pika evolutsiooni läbi teinud väikesest hulgast primitiivsetest väikestest vormidest mitmesugusteks maismaa-, mere- ja lendliikideks. Kainosoikumit võib nimetada ka savannide, õistaimede ja putukate ajastuks. Samuti ka linnud arenesid. Taimede vahel ilmuvad terad.Kainosoikumi ajastut tähistas esimese intelligentse elu ilmumine Maal - Homo sapiens.
 • Period: 66 BCE to 1 BCE

  Kainosoikum (VIDEO)

 • 23 BCE

  Neogeen

  Neogeen
  Mandrite geograafia, samuti loomastiku ja taimestiku põhijooned omandasid tänapäevase ilme. Laiemalt hakkasid levima maod, konnad ja laululinnud, samuti rotid ja hiired. Aafrika ilmusid varased hominiidid - inimese eellased. Kliima jahenes oluliselt, millega kaasnes korduvalt jäätumisi. Kujunes välja jääkate poolustel.
 • 2 BCE

  Kvaternaar

  Kvaternaar
  Kvaternaari ajastu alguses ilmusid inimese vahetud eellased. Kvaternaari jooksul on välja surnud palju imetaja- ja linnuliike. Loomade väljasuremist seostatakse inimese üha kasava mõjuga planeedi elustikule.
 • 1 BCE

  Maa tänapäeval

  Maa tänapäeval