Screenshot 2018 02 26 15 16 04 1

Geokronoloogiline skaala Orm BK

 • 4600 BCE

  Hadaikum

  Hadaikum
  Maa kujunemine, vulkaaniliselt aktiivne, sagedased meteoriidisaju, kujunesid algne maakoor, atmosfäär ja hüdrosfäär. Sellest ajast pärit kivimeid on säilinud Kanadas, Gröönimaal ja Austraalias
 • Period: 4600 BCE to 4000 BCE

  Hadaikum

 • 4500 BCE

  Kuu teke

  Kuu teke
  Suur taevakeha põrkus Maaga
 • 4000 BCE

  Arhaikum

  Arhaikum
  Arhaikumi meredes arenesid algelised eluvormid. Vanimad leitud stromatoliidid - mikroorganismide ning mitmesuguste vetikate toimel kujunenud kihilised moodustised. On säilinud ka bakterfossiile.
 • Period: 4000 BCE to 2500 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

 • 3800 BCE

  Elu teke

  Elu teke
 • 2500 BCE

  Proterosoikum

  Proterosoikum
  Suurenes atmosfääris ja ookeanide pinnakihis hapnikusisaldus. Proterosoikumis. Toimus mitu suurt jäätumist. Aegkonna lõpus ilmus niinimetatud Ediacara elustik, seal hulgas oli nii tänapäevaste rühmade esindajaid kui ka nüüdseks välja surnud organismirühmi.
 • Period: 2500 BCE to 542 BCE

  Proterosoikum ehk agueoon

 • 2100 BCE

  Mitmerakuliste organismide teke

 • 542 BCE

  Kambrium

  Kambrium
  Kambtriumis tekkisid kõik peamised organismide ehitustüübid, mis eksisteerivad ka tänapäeval, samuti suurem osa tänapäevasest loomahõimkondadest. Seda väga kiiret evolutsiooni tuntakse kambriumi plahvatuse nime all. Kambriumi loomariiki ilmusid üksteise järel paljud selgrootute rühmad: käsnad, ainuõõssed, käsijalgsed, lülijalgsed ja limused. Kujunes mineraalne toes. Arvatakse et välisskelett kujunes vastusena röövloomade jõuliste lõugade ja hammaste evolutsioonile.
 • Period: 542 BCE to 252 BCE

  Paleosoikum ehk vanaaegkond

 • Period: 542 BCE to 2 BCE

  Fanerosoikum

 • 530 BCE

  Esimesed kalad

  Esimesed kalad
 • 485 BCE

  Ordoviitsium

  Ordoviitsium
  Soojades troopikameredes elas rikkalik elustik: käsijalgsed, trilobiidid, korallid jt. Ilmusid esimesed maismaataimed. Ordoviitsiumi ajastu kliima oli valdavalt seo, kuid ajastu lõpul toimus kliima kiire jahenemine, mis lõppes jääajaga. Jäätumine tõi kaasa ookeanipinna alanemise kuni 100 m võrra ja muutis paljud madalmered kuivaks maismaaks. Elualade vähenemine tõi omakorda kaasa mereelustikule massilise väljasuremise.
 • 475 BCE

  Esimesed maismaataimed

  Esimesed maismaataimed
 • 443 BCE

  Silur

  Silur
  Siluri ajastu soojades meredes kujunesid käsnade, korallide ja lubivetikate ehitatud rifid, ujusid primitiivsed kalad. Siluri ajastul jätkasid taimed maismaa asustamist. Varased maismaataimed olid väikesed ja lihtsa ehitusega ning kasvasid niisketel, sageli üleujutavatel aladel. Maismaad hakkasid asustama ka loomad; esimeste maismaloomade hulgas olid tuhatjalgsed, meriskorpionid ja skorpionid.
 • 419 BCE

  Devon

  Devon
  Troopikameredes elas rikkalik põhjaelustik - käsijalgsed, okasnahksed ja trilobiidid - ning šelfimerede äärealadel ehitasid korallid, kihtpoorsed ja lubivetikad suuri riffe. Paljud meresid ja värvi asustanud kalad, näiteks mitmed rüükalad ja vituimsed, kasvasid väga suureks ning olid tolleagsed tippkiskjad.
 • 385 BCE

  Esimesed metsad

  Esimesed metsad
 • 370 BCE

  Esimesed kahepaiksed

  Esimesed kahepaiksed
 • 359 BCE

  Karbon

  Karbon
  Karbonis katsid maismaad võimsad metsad, kus kasvasid tänapäeva osjade, koldade ja sõnajalgade hiigelsuured puukujulised eellased. Üleujutavatel aladel - mererannikutel ja jõelammidel kasvanud metsade surnud puidust kujunesid kivisöelademed. Karboni ajastuga võrreldaval hulgal kivisütt ei ole tekkinud ühelgi teisel geoloogilisel ajastul. Maismaal elas rohkesti lülijalgseid, osal putukatel tekkis lennuvõime. Maismaale ilmusid esimesed roomajad
 • 300 BCE

  Perm

  Perm
  Permi ajastul tekkis hiidmanner Pangaea, mida ümbritses hiiglaslik Panthalassa ookean. Hiidmandri siseala oli kaetud kuiva kõrbega, kus valitses karm kliima. Maismaaloomastikus olid ülekaalus roomajad, kes suutsid sellistes tingimustes elada. Permi ajastu taimestikus suurenes paljasseemnetaimede, meredes aga luukalade osakaal. Permi ajastu lõppes Maa ajaloo suurima väljasuremisega, mille tulemusena kadus kuni 95% kõigist Maad asustanud liikidest
 • Period: 252 BCE to 66 BCE

  Mesosoikum ehk keskaegkond

 • 250 BCE

  Triias

  Triias
  Triiase ajastu alguse elustik oli üsna liigivaene, sest permi ajastu lõpul toimunud väljasuremisest taastumiseks kulus elustikul kuni 10 miljonit aastat. Triiase ajastul ilmusid esimesed dinosaurused ning ajastu lõpul toimunud järjekordne väljasuremine andis neile võimaluse muutuda peamiseks loomarühmaks maismaal. Triiases ilmusid esimesed imetajad, meredes suurenes ammoniitide ja karpide osakaal.
 • 225 BCE

  Dinosauruste ilmumine

  Dinosauruste ilmumine
 • 200 BCE

  Esimesed imetajad

  Esimesed imetajad
 • 200 BCE

  Juura

  Juura
  Dinosaurused, imetajad, kahepaiksed ja roomajad vahetasid vähehaaval välja triiase ajastul levinud loomad. Ilmusid esimesed linnud, kokodillid ja kilpkonnad, Ookeanides elas rohkelt merelisi roomajaid - ihtüosaurusi ja plesiosaurusi. Juura ajastu meredes elasid juba tänapäevast tüüpi kalad. Suur osa maismaast oli kaetud tiheda paljasseemnetaimedest koosneva metsaga.
 • 150 BCE

  Esimesed linnud

  Esimesed linnud
 • 145 BCE

  Kriit

  Kriit
  Ilmusid esimesed õistaimed, mis vallutasid kiiresti kõik maismaa ökonišid ja hakkasid domineerima kogu Maa maismaataimestikus. Ookeanid ja mered olid asustatud plesiosauruste ja ihtüosaurustega, ammoniitide ja lehmasarve meenutavate karpidega, keda tuntakse rudistide nime all. Maismaal valitsesid dinosaurused, arenesid uued imetaja- ja linnuliigid. Kriidi lõpus toimunud massilise väljasuremise käigus hävisid dinosaurused, paljud merelised roomajad. Peamiseks põhjuseks - meteoriidiplahvatust
 • 138 BCE

  Esimesed roomajad

  Esimesed roomajad
 • 130 BCE

  Esimesed õistaimed

  Esimesed õistaimed
 • 100 BCE

  Esimesed mesilased

  Esimesed mesilased
 • 66 BCE

  Paleogeen

  Paleogeen
  Pärast dinosauruste ja teiste hiidroomajate väljasuremist algas paleogeenis lindude ja imetajate kiire evolutsioon. Imetajad kujunesid väikesearvulisest asurkonnast suureks ja liigirikkaks rühmaks. Enamik imetajaid elas maismaal, kuid vaalade eellased asusid elama meredesse. Ilmusid esimesed primaadid. Paleogeeni aluse kliima oli soe ja niiske, troopilised metsad kasvasid ka suurtel laiuskraadidel. Seejärel hakkas liima jahenema ning valdavaks muutusid heitlegised taimed. Kujunesid rohumaad.
 • Period: 66 BCE to 2 BCE

  Kainosoikum ehk uusaegkond

 • 65 BCE

  Dinosauruste väljasuremine

  Dinosauruste väljasuremine
 • 53 BCE

  Esimesed jänesed

  Esimesed jänesed
 • 32 BCE

  Kasside teke

  Kasside teke
 • 23 BCE

  Neogeen

  Neogeen
  Mandrite geograafia, samuti loomastiku ja taimestiku põhijooned omandasid tänapäevase ilme, Laimealt hakkasid levima maod, konnad ja laululinnud, samuti rotid ja hiired. Neogeenis kujunesid välja tänapäevased imetajad ja linnud, Aafrikas ilmusid varased hominiidid - inimese eellased. Neogeeni jooksul jahenes Maa kliima oluliselt, mis tõi kaasa korduvaid jäätmuisi. Poolustel kujunes jääkate.
 • 5 BCE

  Inimahvide teke

  Inimahvide teke
 • 2 BCE

  Kvaternaar

  Kvaternaar
  Kvaternaari ajastu alguses imusid inimese vahetud eellased - perekond Homo esindajad, kelle Aafrikas alanud evolutsioon on viinud tänapäevase inimese Homo sapiensi tekkimiseni. Kvaternaari jooksul on välja surnud palju imetaja- (ammut, karvane ninasarvik) ja linnuliike (dodo, moa), Mitmete loomade väljasuremist seostatakse inimese üha kasvava mõjuga planeedi elustikule.