Geological time spiral

Geokronoloogiline skaala Kati E

 • 4600 BCE

  Hadaikum (4,6-4 mld eKr)

  Hadaikum (4,6-4 mld eKr)
  Kestus 4,6 mld kuni 4 mld. Kivimeid säilinud Gröönimaal, Kanadas ja Austraalias. Vulkaaniliselt aktiivne, meteoriidisajud. Moodustusid maakoor, atmosfäär ja ookeanid.
 • Period: 4600 BCE to 4000 BCE

  Hadaikum

 • 4500 BCE

  Kuu teke

  Kuu teke
  100 mln aastat peale Maa moodustumist põrkes meie planeet kokku suure taevakehaga Theia, mille tagajärjel tekkis Kuu.
 • 4000 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon (4-2,5 mld eKr)

  Arhaikum ehk ürgeoon (4-2,5 mld eKr)
  Meredes arenesid algelised eluvormid. Arhaikumi ladestutest on pärit vanimad leitud stromatoliidid ehk mikroorganismide toimel kujunenud kihilised moodustised.
 • Period: 4000 BCE to 2500 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

 • 3800 BCE

  Elu teke

  Elu teke
  Elu tekkis veekeskkonnas. Arvatakse, et esimesed isepaljunevad molekulid olid RNA-molekulid.
 • 2500 BCE

  Proterosoikum ehk agueoon (2500-542 mln eKr)

  Proterosoikum ehk agueoon (2500-542 mln eKr)
  Tänu fotosünteesivate tsüanobakterite elutegevusele suurenes atmosfääris ja ookeanide pinnakihis hapnikusisaldus. Toimus mitu suurt jäätumist. Ilmus pehmekehaline nn Edicara elustik.
 • Period: 2500 BCE to 542 BCE

  Proterosoikum ehk agueoon

 • 2100 BCE

  Mitmerakuliste organite teke

  Mitmerakuliste organite teke
  Mitmerakulised organismid hakkasid proterosoikumi lõpus kiiresti levima ja arenema. Need olid eellasteks tänapäeva loomadele.
 • 1900 BCE

  Eukarüootide ehk päristuumsete teke

  Eukarüootide ehk päristuumsete teke
  Külmad tingimused võisid anda eelise keeruliste mitmerakuliste eukarüootide arengule. Nende tekkeviis ei ole veel selgunud, kuid see võis toimuda prokarüootide ehk eeltuumsete rakkude endosümbiooside ehk kooselude tulemustena.
 • 542 BCE

  Kambrium (542-485 mln eKr)

  Kambrium (542-485 mln eKr)
  Tekkisid kõik peamised organismide ehitustüübid, mis eksisteerivad ka tänapäeval. Kambriumis kasvas planktiliste vetikate hulk, mis olid omakorda toiduks rikkalikule loomastikule. Loomariiki ilmusid üksteise järel paljud selgrootute rühmad, (nt käsnad, limused jne). Paljudel loomadel kujunes mineraalne toes (tigudel koda, trilobiitidel välisskelett) vastusena röövloomade jõuliste lõugade ja hammaste evolutsioonile. Kiiret evolutsiooni, mis Kambriumi ajastul toimus nim. kambriumi plahvatuseks.
 • Period: 542 BCE to 1 BCE

  Fanerosoikum

 • Period: 542 BCE to 252 BCE

  Paleosoikum ehk vanaaegkond

 • 530 BCE

  Esimesed kalad

  Esimesed kalad
  Esimesed kalad oli primitiivsed lõuatud ehk aganaadid. Lisaks lõugade puudumisele pole neil ka paarisuimi (rinna- ja kõhuuimi). Lõuatute kaks praegu elavat rühma on silmud ja pihklased, keda leidub nii magevees kui meres.
 • 485 BCE

  Ordoviitsium (485-443 mln eKr)

  Ordoviitsium (485-443 mln eKr)
  Soojades troopikameredes elas rikkalik elustik: käsijalgsed, trilobiidid, korallid jt. Ilmusid esimesed maismaataimed. Kliima oli valdavalt soe, kuid ajastu lõpul toimus kliima kiire jahenemine, mis lõppes jääajaga. See tõi kaasa ookeanipinna alanemise kuni 100m võrra ja muutis paljud madalmered kuivaks maismaaks. Elualade vähenemine tõi kaasa ka mereelustiku massilise väljasuremise.
 • 470 BCE

  Esimesed maismaataimed

  Esimesed maismaataimed
  Taimed pärinevad rohevetikatest. Esimesed maismaataimed olid mittevaskulaarsed ehk neil puudus veresoonkond ning juured polnud sügavad. (helviksammaltaimed, lehtsammaltaimed)
 • 443 BCE

  Silur (443-419 mln eKr)

  Silur (443-419 mln eKr)
  Soojades meredes kujunesid käsnade, korallide ja lubivetikate ehitatud rifid, ujusid primitiivsed kalad. Taimed jätkasid maismaa asustamist. Varased taimed oli väikesed ja lihtsa ehitusega ning kasvasid niisketel, sageli üleujutatud aladel. Ka loomad hakkasid maismaad asustama. Esimeste maismaaloomade hulgas olid tuhatjalgsed, meriskorpionid ja skorpionid.
 • 419 BCE

  Devon (419-359 mln eKr)

  Devon (419-359 mln eKr)
  Troopikameredes elas rikkalik põhjaelustik (käsijalgsed, okasnahksed, trilobiidid) ning šelfimerede äärealadel ehitasid korallid, kihtpoorsed ja lubivetikad suuri riffe. Paljud meresid ja järvi asustanud kalad (rüükalad, vihtuimsed) kasvasid väga suureks ning olid tolle aja tippkiskjad. Suured muutused toimusid ka maismaal - devoni lõpuks olid tekkinud esimesed metsad. Ilmusid ka esimesed kahepaiksed e selgroogsed, kes olid võimelised ka maismaal lühikest aega hakkama saama.
 • 385 BCE

  Esimesed metsad

  Esimesed metsad
  Maailma kõige vanem mets on avastatud Cairos, New Yorgi lähedal. Cairo väljakaevamispaigast kogutud info annab mõista, et ürgsed puud olid väga suured, milletõttu ei seisnud nad üksteisele lähedal, vaid paiknesid suhteliselt eraldi.
 • 360 BCE

  Esimesed kahepaiksed

  Esimesed kahepaiksed
  Kahepaiksete otsesteks eellasteks peetakse teatud Devoni kopskalade hulka kuulunud kalu. Vanim kindlalt teadaolev kahepaikne oli labürinthambuliste hulka kuuluv ihtüosteega (Ichthyostega), kes tekkis vähemalt 360 miljonit aastat tagasi.
 • 359 BCE

  Karbon (359-299 mln eKr)

  Karbon (359-299 mln eKr)
  Maismaad katsid võimsad metsad, kus kasvasid tänapäeva osjade, koldade ja sõnajalgade hiigelsuured puukujulised eellased. Üleujutavatel aladel ehk mererannikutel ja jõelammidel kasvanud metsade surnud puidust kujunesid kivisöelademed. Maismaal elas rohkesti lülijalgseid, osal putukatel tekkis lennuvõime. Maismaale ilmusid esimesed roomajad.
 • 299 BCE

  Perm (299-252 mln eKr)

  Perm (299-252 mln eKr)
  Tekkis hiidmanner Pangaea, mida ümbritses hiiglaslik Panthalassa ookean. Hiidmandri siseala oli kaetud kuiva kõrbega, kus valitses karm kliima. Maismaaloomastikus olid ülekaalus roomajad, kes suutsid sellistes tingimustes elada. Taimestikus suurenes paljasseemnetaimede, meredes aga luukalade osakaal. Permi ajastu lõppes Maa ajaloo suurima väljasuremisega, mille tulemusena kadus kuni 95% kõigist maad asustanud liikidest.
 • 252 BCE

  Triias (252-201 mln eKr)

  Triias (252-201 mln eKr)
  Alguses oli elustik üsna liigivaene, kuna väljasuremisest taastumiseks kulus elustikul kuni 10 mln aastat. Ilmusid esimesed dinosaurused ning ajastu lõpul toimunud järjekordne väljasuremine andis neile võimaluse muutuda peamiseks loomarühmaks maismaal. Ilmusid esimesed imetajad, meredes suurenes ammoniitide ja karpide osakaa.
 • Period: 252 BCE to 66 BCE

  Mesosoikum ehk keskaegkond

 • 230 BCE

  Dinosauruste ilmumine

  Dinosauruste ilmumine
  Dinosaurused kujunesid välja roomajatest. Plateosaurus oli üks esimesi suuri taimetoidulisi dinosauruseid.
 • 210 BCE

  Esimesed imetajad

  Esimesed imetajad
  Üks varasemaid teadaolevaid imetajasarnaseid loomi oli morganucodon.
 • 201 BCE

  Juura (201-145 mln eKr)

  Juura (201-145 mln eKr)
  Ilmusid esimesed linnud, krokodillid ja kilpkonnad. Ookeanides elas rohkelt merelisi roomajaid (ihtüsaurusi ja plesiosaurusi). Meredes elasid juba tänapäevast tüüpi kalad. Suur osa maismaast oli kaetud tiheda paljasseemnetaimedest koosneva metsaga.
 • 150 BCE

  Esimesed linnud

  Esimesed linnud
  Esimesed linnud nägid välja nagu väiksed dinosaurused: neil olid teravad hambad, pikk kondine saba ja küünised. Esimene teadaolev lind oli ürglind.
 • 145 BCE

  Kriit (145-66 mln eKr)

  Kriit (145-66 mln eKr)
  Ilmusid esimesed õistaimed, mis vallutasid kõik maismaa ökonišid ja hakkasid domineerima kogu Maa maismaataimestikus. Ookeanid ja mered olid asustatud plesiosauruste ja ihtüsaurustega, ammoniitide ja lehmasarve meenutavate karpidega (rudistid). Maismaal valitsesid dinosaurused, arenesid ka uued imetaja- ja linnuliigid. Kriidi lõpus toimus massiline väljasuremine, kus hävisid dinosaurused ja ka paljud merelised loomad. Üheks peamiseks väljasuremise põhjuseks oli meteoriidiplahvatus.
 • 130 BCE

  Esimesed õistaimed

  Esimesed õistaimed
  Üks esimesi teadaolevaid õistaimi oli Archefructus.
 • 66 BCE

  Paleogeen (66-23 mln eKr)

  Paleogeen (66-23 mln eKr)
  Algas lindude ja imetajate kiire evolutsioon. Imetajad kujunesid väikesearvulisest asurkonnast suureks ja liigirikkaks rühmaks. Enamik imetajaid elas maismaal, kuid vaalade eellased asusid elama meredesse. Ilmusid esimesed primaadid. Paleogeeni alguses oli kliima soe ja niiske, kasvasid troopilised metsad. Seejärel hakkas kliima järk-järgult jahenema ning suurenes heitlehiste taimede arv. Paleogeenis kujunesid ulatuslikud rohumaad, mis asendasid seniseid metsi.
 • Period: 66 BCE to 1 BCE

  Kainosoikum ehk uusaegkond

 • 23 BCE

  Neogeen (23-2 mln eKr)

  Neogeen (23-2 mln eKr)
  Mandrite geograafia, samuti loomastiku ja taimestiku põhijooned omandasid tänapäevase ilme. Laiemalt hakkasid levima maod, konnad ja laululinnud, samuti rotid ja hiired. Kujunesid välja tänapäevased imetajad ja linnud. Aafrikas ilmusid varased hominiidid (inimeste eellased). Maa kliima jahenes oluliselt, see tõi kaasa korduvaid jäätumisi. Poolustel kujunes jääkate.
 • 5 BCE

  Inimahvide teke

  Inimahvide teke
 • 2 BCE

  Kvaternaar (2-1 mln eKr)

  Kvaternaar (2-1 mln eKr)
  Ajastu alguses ilmusid inimese vahetud eellased - perekond Homo esindajad, kelle Aafrikas alanud evolutsioon on viinud tänapäevase inimese Homo sapiens'i tekkimiseni. Välja suri palju imetaja- ja linnuliike (mammut, karvane ninasarvik, dodo, moa). Mitmete loomade väljasuremist seostatakse inimese üha kasvava mõjuga planeedi elustikule.